Kuva: Yle

 

Yle uutisoi sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn (kok.) verojärjestelyistä, joiden avulla hän sai muutettua Mehiläisen lääkärinä saamiaan tuloja verottomiksi osingoiksi ja kevyemmin verotetuiksi luontoiseduiksi. Median hampaissa ovat olleet aiemmin Mehiläisen lisäksi terveyspalveluja tuottavat yritykset Terveystalo ja Attendo, joiden omistajat maksavat kannattavasta liiketoiminnasta huolimatta vain vähän veroja toimintamaihinsa. Esimerkiksi Finnwatchin viime vuotinen selvitys paljasti Attendon toimineen Suomessa vahvasti velkarahalla, minkä vuoksi konsernin verotettavat voitot olivat valuneet velkojen maksuina ulkomaisiin veroparatiiseihin.

Verovälttelyyn syyllistyneet puolustautuvat usein kertomalla toimineensa lakien ja maantavan mukaisesti. Kysymys toiminnan oikeudenmukaisuudesta ja vastuullisuudesta yleensä sivuutetaan. Nyt linja näyttää kuitenkin muuttuneen. Tänään ministeri Räty totesi tiedotustilaisuudessaan, että hänen toimintansa ei ollut yhteiskunnallisesta näkökulmasta oikein ja että hän ei enää tekisi vastaavaa järjestelyä.

Aggressiivinen verosuunnittelu rapauttaa valtioiden veropohjia ja sotii ihmisten oikeustajua vastaan. Aggressiivisella verosuunnittelulla yritykset tai yksityishenkilöt pyrkivät minimoimaan säädettyjä verovelvoitteitaan lain hengen vastaisesti.

Verosuunnittelu asettaa veronmaksajat eriarvoiseen asemaan. Ongelmallista on, että keinotekoinenkin verovälttely voi olla edelleen lainmukaisia. Tästä kielii myös korkeimman hallinto-oikeuden kesällä antama ratkaisu niin sanotussa siirtohinnoitteluasiassa, jonka perusteella Fortum ja Nokian Renkaat tulevat todennäköisesti välttymään verottajan niille asettamilta mätkyiltä. Talouselämän uutisen mukaan joissakin yrityskonsernin sisäisissä lainoissa oli käytetty jopa 30 prosentin korkoja. Myös esimerkiksi lakimuutos, jonka mukaan työpanososinkoja verotetaan tätä nykyä palkkana tai työkorvauksena, on jäänyt osin torsoksi eikä lainmuutoksen jälkeistä vaikutusarviointia ole tehty.

Ministeri Rädyn julkinen kiirastuli verosuunnittelustaan antaa odottaa muutoksia hallituksen politiikkaan ja lainsäädäntöön. Verolainsäädäntömme ei kohtele kansalaisia tällä hetkellä yhdenvertaisesti. Rädyn sanoin tulee ”pyrkiä rakentamaan yhteiskuntaa, jossa tällainen ei ole mahdollista eikä kannattavaa.”

Helpoin keino puuttua aggressiiviseen verosuunnitteluun olisi lisätä veronmaksun avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Järjestöt ovat vaatineet sitovan maakohtaisen raportointivelvollisuuden säätämistä yrityksille niiden tuloista, veroista ja muista keskeisistä taloustiedoista sekä yritysten konsernirakenteesta. Näin yritysten sidosryhmille tulisi aito mahdollisuus arvioida yhtiöiden toiminnan vastuullisuutta. Tiedot auttaisivat myös verottajia, jotka voisivat puuttua tehokkaammin muun muassa velkaannuttamisen tai siirtohinnoittelun avulla toteutettavaan veron kiertämiseen. Eri maiden veroviranomaisten välille olisi lisäksi luotava automaatinen järjestelmä verotietojen vaihtamiseksi.

Avoimen tiedonsaannin lisäksi olisi uudistettava veron kiertämisen estämiseksi säädettyjä normeja, jotta verottaja voisi puuttua tehokkaammin velkaannuttamisen ja siirtohinnoittelun avulla tapahtuvaan aggressiiviseen verosuunnitteluun. Työpanososinkojen ja luontoisetujen verotusta olisi syytä myös tarkentaa, jotta yksityishenkilöt eivät voisi kiertää ansiotulon verotusta keinotekoisesti yhtiö- ja muin järjestelyin.

Pitkällä tähtäimellä kansainvälistä verojärjestelmää olisi pyrittävä uudistamaan kokonaisvaltaisesti siten, että monikansallisia yrityksiä kohdeltaisiin verotuksessa enemmän yhtenä kokonaisuutena ja niiden tuloja voitaisiin verottaa kohdennetummin yrityksen liiketoiminnan tosiasiallisen aktiviteetin mukaan.

Creative Commons -⁠lisenssi
Tämä teos, jonka tekijä on Finnwatch, on lisensoitu
Creative Commons Nimeä-⁠EiKaupallinen-⁠EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -⁠lisenssillä.

stdClass Object ( [image_intro] => images/raty.jpg [float_intro] => [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

© Finnwatch 2019
Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share to Linkedin Share to Google Plus Share by Email