Muuttuuko Finnfund?

Blogi
Sonja Finér |

Aluksi on todettava, ettei Ylen uutisessa ole varsinaisesti mitään uutta. Finnwatch on jo maaliskuussa julkaissut yksityiskohtaisen raportin TAFF-rahaston sijoituskohteeseen liittyvästä aggressiivisesta verosuunnittelusta sekä kertonut TAFF:n ja kaikkien muiden Finnfundin rahastojen rekisteröintivaltiot syyskuussa julkaistussa raportissa. Yli 75 prosenttia Finnfundin rahastoista sijaitsee veroparatiiseissa.

Olemme Finnwatchissa toki silti iloisia, että kehityspolitiikan tärkeä aihe – Finnfundin verovastuu – nousee jälleen esiin.

Finnfundin verosekoilut (tuoreiden murhaepäilyjen, ilmaston kannalta kestämättömien turveinvestointien ja muiden ongelmien lisäksi) ovat kiusallinen ongelma hallitukselle, joka aikoo uudessa budjettiehdotuksessaan jälleen pääomittaa Finnfundia 10 miljoonalla eurolla kehitysyhteistyövaroista ja jatkaa anteliasta linjaa kehitysvaikutuksiltaan epäselvien yksityisen sektorin hankkeiden rahoittamisessa.

Kaiken löperön vatuloinnin jälkeen tätä on odotettu.

Tänään Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan ministeri Kai Mykkänen on laittanut tuulemaan ja lupaa radikaalia muutosta Finnfundin verolinjaan. Keskeisimmät lupaukset ovat:

  •  Finnfund ei osallistu rakenteisiin, joissa on häivähdyskään aggressiivista verojen välttämistä. 
  •  Finnfundin sijoitustoiminnassa käytettävät väliyhtiöt eivät saa heikentää hankkeiden verojalanjälkeä. 
  •  Mahdolliset väliyhtiöt tulee perustaa avoimen raportoinnin periaatteella. 

Lupaukset noudattavat Finnwatchin suosituksia ja ministeri ansaitsee kiitoksen suoraselkäisestä toiminnasta ja vahvasta poliittisesta ohjauksesta. Kaiken löperön vatuloinnin jälkeen tätä on odotettu.

Poliittiset linjaukset ovat ensisijaisen tärkeitä valtion lähes kokonaan omistaman yhtiön suunnan muuttamiseksi. En ole kuitenkaan varma, että operatiivinen johto on sitoutunut kurssin korjaamiseen.

Miksi ajattelen näin?

- Finnfund väittää edelleen, ettei sen TAFF-rahastoon (ja samaan sijoituskohteeseen liittyvään DTF I -rahastoon) liity aggressiivista verosuunnittelua. Perusteluna väitteelleen Finnfund käyttänee apulaisprofessori Tomi Viitalalta tilaamaansa lausuntoa. Vaikka Viitalan ilmeisen hätäisesti tehty lausunto on puutteellinen, sekin toteaa Finnfundin rahaston hyödyntävän aggressiivisen verosuunnittelun tunnusmerkit täyttävää debt push down -rakennetta. Osa debt push down -rakenteista on todettu Suomessa jopa laittomaksi veronkierroksi. Velkakikkailun lisäksi rahastossa on hyödynnetty verosopimusshoppailua, kohdemaan kanssa neuvoteltuja verovapauksia ja veroparatiisi Luxemburgin kanssa neuvoteltuja ATA-sopimuksia. Finnfundin rahaston aggressiivisesta verosuunnittelusta ei toisin sanoen ole epäilystäkään.

- Finnfund hokee julkisuudessa jatkuvasti sijoittavansa vain OECD:n Global Forumin vaatimuksia noudattavien maiden kautta. Global Forum keskittyy pääasiassa viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon eikä sillä ole juuri mitään tekemistä yritysten aggressiivisen verosuunnittelun torjunnan kanssa.

- Verokohujen ja sidosryhmäkuulemisten jälkeen Finnfundin julkaisi ensimmäisen verolinjauksensa luonnoksen syyskuussa. Paperi oli löperö eikä se sellaisenaan olisi johtanut juuri mihinkään toimenpiteisiin. Kepan ja Finnwatchin kommentit siihen löytyvät täältä. Odotamme lopulliselta linjaukselta suunnanmuutosta yhtiön passiiviseen asenteeseen ja käytännön toimintaan.

- Finnfund jatkaa julkisuudessa yhtiön kehitysvaikutuksia vääristelevien verolukujen levittämistä, vaikka jo ulkoministeriön itsensäkin teettämä evaluointi on todennut lukujen vaikeuttavan Finnfundin oikeiden tulosten arvioimista. Lukujen ongelmia on käsitelty tarkemmin tässä Finnwatchin raportissa (ks. s. 14–15).

- Sijoitusrahastojen toiminnasta keskusteltaessa yhtiön viestintästrategiaan kuuluu myös ns. muunnellun totuuden kertominen. Kun siitä jäädään kiinni, twiitteihin ei enää vastata.

Kuten alussa todettiin, vastuuministeri Mykkänen on laittanut nyt tuulemaan. Operatiivisen johdonkin pitäisi ottaa lusikka kauniiseen käteen, myöntää ongelmat ja ryhtyä ihan aikuisten oikeasti ratkaisemaan niitä.

Finnfundin operatiivisen johdon lisäksi ministerin pitää ravistella myös ulkoministeriön omistajaohjausosasto hereille. Kansalaisjärjestöjen kommentoima Finnfundin toimintaa ensi vuonna ohjaava omistajaohjausmuistion luonnos ei vielä auta ongelmien ratkaisemisessa.


Sonja Finér

Sonja on Finnwatchin toiminnanjohtaja. Hän johtaa järjestön hallintoa ja viestintää ja vastaa Finnwatchin työelämän oikeuksiin liittyvästä tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä.