Kahdeksalla eurolla vastuullisuutta?

Blogi

Lidl kertoi meille, että Helsingin Sanomien jutussa mainittujen Silvercrest kuulokkeiden valmistaja on kiinalainen Shenzhen Lisaier Tronics Co. Kyseisiä kuulokkeita ei ole tällä hetkellä saatavilla Lidl Suomen myymälöistä.

Maaliskuussa myyntiin tulee saman tuotemerkin Bluetooth-kuulokkeet. Myös niiden valmistaja, Dongguan LINPA Acoustic Technology Co, on kiinalainen yritys.

Tuotanto-oloihin liittyvät riskit

Elektroniikan tuotantoon Kiinassa liittyy monia ihmisoikeusriskejä. Yli 60-tuntiset työviikot, elämiseen riittämättömät palkat, sosiaalivakuutusmaksujen maksamatta jättäminen ja jopa pakkotyön tunnusmerkit täyttävä työharjoittelun varjolla teetetty työ ovat verrattain yleisiä. Vapaata ammatillista järjestäytymisoikeutta ei ole, ja työntekijöiden mahdollisuuksia neuvotella työehdoista rajoitetaan.

Lidl vastasi Finnwatchin kyselyyn ripeästi ja selkeästi ja kertoi myös tuotantolaitosten tiedot.

Lidl on Amfori BSCI:n (entinen BSCI) jäsen. Myös Silvercrest-tuotemerkin omistava Lidlin tavarantoimittaja Targa on Amfori BSCI:n jäsen. Amfori BSCI on vastuullisuusaloite, jonka jäsenyritykset ovat sitoutuneet parantamaan toimitusketjuihinsa kuuluvien tuotantolaitosten työoloja. Sen jäsenillä on pääsy tietokantaan, josta ne voivat tarkastella yhteisten tavarantoimittajiensa valvontakäyntien eli auditointien tuloksia. Tulosten jakaminen useamman ostajayrityksen kanssa vähentää päällekkäisiä auditointeja ja auttaa tuottajia keskittymään työolojen parantamiseen jatkuvien valvontakäyntien sijaan.

Lidl kertoo sekä Helsingin Sanomien jutussa mainittujen että myöhemmin keväällä myyntiin tulevien Bluetooth-kuulokkeiden tuotantolaitosten olevan Amfori BSCI -auditoituja. Kumpikin tehdas sai viime vuonna tehdyistä auditoinneista tulokseksi C:n eli “tyydyttävä”. Koska auditoinnin tulos ei ole yltänyt tasolle A tai B, molempiin tehtaisiin on Amfori BSCI:n käytäntöjen mukaisesti tulossa uusinta-auditoinnit vuoden sisällä.

Komponenttien alkuperä

Kysyimme Lidliltä myös tietoja kuulokkeiden komponenttien alkuperästä, ja komponenttivalmistajien tuotanto-olojen valvonnasta. Lidl kertoi vastauksessaan, että Amfori BSCI:ssä tuotanto-olojen valvonta kohdistuu vain lopputuotteen valmistuspaikkaan. Kuluttaja ei siis tällä hetkellä voi varmistua kuulokkeiden komponenttien vastuullisuudesta.

Avoimuus

Lidl vastasi Finnwatchin kyselyyn ripeästi ja selkeästi ja kertoi myös tuotantolaitosten tiedot. Finnwatch on aikaisemmin arvostellut Lidliä tuotantoketjujen pimittämisestä. Nyt se ansaitsee kiitosta avoimesta toiminnasta. 

Finnwatchin Valokeilassa-juttusarja tarkastelee ajankohtaisiin kuluttajatuotteisiin liittyviä ihmisoikeusriskejä.
Kuva: Lidl Suomi