Mistä Seinäjoen torin kivet tulevat?

Blogi
Anu Kultalahti |

Kivet toimittaneen Askolan Granitin toimitusjohtaja Asko Heikkilä vakuuttaa Helsingin Sanomien haastattelussa, että yritys tuntee tarkoin torilla käytettävien kivien alkuperän ja on saanut todistukset siitä, ettei tuotannossa käytetä lapsityövoimaa. Lapsityövoima ei kuitenkaan ole keskeinen ihmisoikeusriski Kiinan kiviteollisuudessa. Sen sijaan luonnonkiven tuotantoon maassa liittyy matalia palkkoja, pitkiä työpäiviä sekä ongelmia työterveydessä ja -turvallisuudessa.

Finnwatch tutki luonnonkivien julkisia hankintoja vuonna 2017 julkaistussa raportissaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös Askolan Granitia. Yritys ei antanut Finnwatchille tietoja käyttämistään tehtaista tai louhimoista eikä sillä ollut sosiaalisen vastuullisuuden linjausta.

Askolan Granit kertoi alihankintaketjuihinsa kuuluvien kivitehtaiden olevan vastuullisuusauditoituja. Auditoinnit oli kuitenkin toteutettu kolmannen osapuolen valvontajärjestelmien ulkopuolelta. Tämä ei lisää auditoinnin luotettavuutta. Askolan Granitin hankintaketjuun kuuluvien kivilouhimoiden vastuullisuusvalvonnasta yritys ei antanut tietoa.

Kaupungilla olisi halutessaan ollut mahdollisuus toimia toisin.

Helsingin Sanomien jutun mukaan Seinäjoella keskustorin kivet oli kilpailutettu pelkän hinnan perusteella. Kaupungilla olisi halutessaan ollut mahdollisuus toimia toisin. Valtion ja kuntien hankintayksiköillä on suurina ostajina mahdollisuus edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista yritystoiminnassa edellyttämällä sosiaalisen vastuullisuuden huomioimista niiden hankkimissa tuotteissa ja palveluissa.

Seuraavassa kivihankinnassaan kaupungin kannattaa asettaa kriteereitä sosiaaliselle vastuullisuudelle ja jäljitettävyydelle, jotta kiven tuotanto-olot ovat varmasti tiedossa.


Anu Kultalahti

Anu on tutkija Finnwatchin Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmassa. Ohjelmassa keskitytään järjestäytymisvapautta, työaikoja, elämiseen riittävää palkkaa ja työturvallisuutta koskeviin kysymyksiin yritysten alihankintaketjuissa kehittyvissä maissa.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share to Linkedin Share to Google Plus Share by Email