Yritysvastuulaki etenee tänään EU:ssa?

Blogi
Anu Kultalahti |

Mikä tilaisuudessa on niin merkittävää? Konferenssi esittelee Suomen hahmottelemat suuntaviivat Euroopan unionin uudelle yritysvastuupolitiikalle, ja tilaisuudessa julkaistaan tulevaisuuden toimenpiteisiin luotaava Agenda for Action -dokumentti. Paperiin on ladattu suuret odotukset: kansalaisjärjestöt odottavan Suomen viitoittavan EU:n kohti sitovan yritysvastuulainsäädännön kehittämistä.

Suomen järjestämä konferenssi on korkeatasoinen yritysvastuuskenen who’s who. Seminaarin avaa Suomessa yritysvastuukysymyksistä vastaava työministeri Timo Harakka. Keynotepuhujana toimii YK:n yritysvastuuperiaatteet laatinut John Ruggie. Myös kesällä 2020 oman EU pj-kautensa aloittava Saksa on tilaisuudessa vahvasti mukana, ja tilaisuudessa puhuu työ- ja sosiaaliministeriön valtiosihteeri Björn Böhning. Saksan rooli on tärkeä, sillä sen odotetaan vievän konkreettisia yrityspoliittisia toimenpiteitä eteenpäin omalla ensi kesänä alkavalla EU-pj-kaudellaan.

Yrityksistä mukana ovat suomalainen UPM ja monikansallinen jätti Mondelēz International. Ihmisoikeuspuolustajia tilaisuudessa edustaa Finnwatchinkin tutkijana toiminut Andy Hall. Tilaisuuden päättää ministeri Pekka Haaviston valtiosihteeri Johanna Sumuvuori yhdessä Ruggien kanssa.

Konferenssi on mielenkiintoinen myös siksi, että se esittelee monipuolisesti keskeisimpien tahojen kannat sitovaan yritysvastuusääntelyyn. Erilaisten intressitahojen näkemyksiä on koottu konferenssijulkaisuun, joka on julkaistu tutustuttavaksi jo ennen tilaisuutta.

Yli 2 400 Euroopan markkinoilla toimivaa yritystä edustava Amfori kannattaa EU-laajuista sitovaa sääntelyä.

Yksi jo ennen konferenssin alkua saatu ilahduttava uutinen on, että yli 2 400 Euroopan markkinoilla toimivaa yritystä edustava Amfori kannattaa EU-laajuista sitovaa sääntelyä. Amforin mukaan sitovan sääntelyn tulisi perustua YK-periaatteissa määritellylle ihmisoikeuksia koskevalle huolellisuusvelvoitteelle. Sen tulisi kannustaa yrityksiä toimintansa jatkuvaan parantamiseen ja ongelmien korjaamiseen. Amforin mukaan asianmukaisen huolellisuuden noudattamisesta tulisi tehdä yrityksille edellytys Euroopan markkinoilla toimimiseksi.

Myös sijoittajia konferenssissa edustava ruotsalainen AP2 on sitoutunut ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuusvelvoiteeseen. AP2 kertoo, että sijoittajien on tällä hetkellä vaikeaa saada tietoa sijoituskohteina toimivien yritysten ihmisoikeusriskeistä. AP2 huomauttaa, että useat yritykset reagoivat ihmisoikeusriskeihin vasta kun jotain pahaa tapahtuu.

Yritysvastuujärjestöjä edustava European Coalition for Corporate Justice ECCJ, jonka jäsen Finnwatchkin on, sanoo suoraan, että yritykset pitäisi myös asettaa oikeudelliseen vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista. Toinen onnistuneen yritysvastuusääntelyn tunnusmerkeistä on, että se edistää ihmisoikeusloukkausten uhrien mahdollisuuksia saada oikeutta. Uhrien aseman vahvistamista korostavat voimakkaasti myös Euroopan ammattiliittojen keskusjärjestö ETUC ja EU:n perusoikeusvirasto.

Suomen oma näkemys on paalutettu hallitusohjelmaan: Suomi on sitoutunut selvittämään kansallista yritysvastuulakia tavoitteenaan lain säätäminen. Samaa tavoitetta on luvattu edistää myös EU:ssa. Toivomme, että tämä sitoumus näkyy kirkkaasti tänään konferenssin lopuksi julkaistavassa Agenda for action -dokumentissa.

Toisenlaisiakin näkemyksiä on, vaikka ne ovat konferenssijulkaisussa esitettyjen kantojen joukossa vähemmistössä. Eurooppalaisten yritysten keskusjärjestö Business Europe, jonka jäsen muun muassa Suomessa toimiva EK on, vastustaa sitovaa yritysvastuusääntelyä. Business Europen mukaan vastuu ihmisoikeuksien suojelusta kuuluu kansallisvaltioille ja yrityksiä tulee tukea vastuullisuudessa lähinnä vapaaehtoisten ohjelmien kautta. Käytännössä Business Europe siis kannattaa sitä, että ei tehdä merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen.

Business Europen näkemys alleviivaa sitä, miksi lainsäädäntöä tarvitaan. Kuten Amforin kannasta käy ilmi, Euroopassa on tuhansia ja taas tuhansia yrityksiä, jotka jo valvovat arvoketjujaan ja näkevät paljon vaivaa ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen noudattamisessa. Sitten on niitä Business Europen edustamia perälautaa pitäviä yrityksiä, jotka haluavat jättää ihmisoikeusvastuunsa valtioiden kannettavaksi. Nämä yritykset saattavat polkea hintoja arveluttavilla keinolla, vääristävät markkinoita ja vaikeuttavat vastuullisesti toimivien yritysten kilpailuasemaa. Ihmisoikeuspuolustaja Andy Hall kuvaa tästä aiheutuvia ongelmia konferenssijulkaisussa. Vastuuton hintakilpailu, tehottomat auditoinnit ja oikeussuojakeinojen puute on johtanut muun muassa pakkotyön laajaan käyttöön Malesiassa. Vapaaehtoisia yritysvastuusitoumuksia ja muuta tyhjää ihmisoikeuspuhetta Hall kutsuu siekailematta tekopyhyydeksi.

Luvassa on siis mielenkiintoinen päivä jokaiselle yritysvastuusta ja sen tulevaisuudesta kiinnostuneelle.

Kuva: Wiktor Dabkowski


Anu Kultalahti

Anu on tutkija Finnwatchin Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmassa. Ohjelmassa keskitytään järjestäytymisvapautta, työaikoja, elämiseen riittävää palkkaa ja työturvallisuutta koskeviin kysymyksiin yritysten alihankintaketjuissa kehittyvissä maissa.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share to Linkedin Share to Google Plus Share by Email