Julkaisut
Finnwatchin tutkimusraportit ja muut julkaisut
23.6.2021
Reilu hinta hiilelle
Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden huomioiminen ilmastopäästöjen hinnoittelussa
Raportissa tarkastellaan päästöjen hinnoittelun sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Raportissa tarkastellaan päästöjen hinnoittelun sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä.
9.6.2021
Anekauppaa vai ilmastotekoja?
Vapaaehtoisen päästökompensaation kysyntä, tarjonta ja laatu Suomessa
Raportissa esitellään keskeisimmät päästökompensaatiota tarjoavat kotimaiset palvelut, yleisimmät hanketyypit ja niiden laadun varmistamiseen kehitetyt sertifikaatit. Raportti on tuotettu vuonna 2020 kerätyllä joukkorahoituksella. Selvitys on saanut tukea myös Finnwatchin Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmasta.
Raportissa esitellään keskeisimmät päästökompensaatiota tarjoavat kotimaiset palvelut, yleisimmät hanketyypit ja niiden laadun varmistamiseen kehitetyt sertifikaatit. Raportti on tuotettu vuonna 2020 kerätyllä joukkorahoituksella. Selvitys on saanut tukea myös Finnwatchin Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmasta.
25.1.2021
Soijaa Brasiliasta
Miten suomalainen liha- ja rehuteollisuus torjuu metsäkatoa?
Raportissa tarkastellaan brasilialaisen soijan käyttöä Suomessa toimivissa liha- ja rehuteollisuuden yrityksissä. Raportti on tuotettu vuonna 2019 kerätyllä joukkorahoituksella.
Raportissa tarkastellaan brasilialaisen soijan käyttöä Suomessa toimivissa liha- ja rehuteollisuuden yrityksissä. Raportti on tuotettu vuonna 2019 kerätyllä joukkorahoituksella.
9.10.2019
Hiilenmustia alihankintaketjuja
Miten suomalaiset yritykset hallitsevat riskimaissa sijaitsevien alihankkijoidensa kasvihuonekaasupäästöjä?
Raportti käy läpi tuontituotteiden aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen merkitystä sekä ostajayritysten mahdollisuuksia hallita tuotteidensa hiilijalanjälkiä. 
Raportti käy läpi tuontituotteiden aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen merkitystä sekä ostajayritysten mahdollisuuksia hallita tuotteidensa hiilijalanjälkiä. 
30.11.2010
Tekoja vai tuloja
Kioton puhtaan kehityksen mekanismi ja kehitys

Teollisuusmaiden kehitysmaissa toteuttamat päästövähennyshankkeet saattavat jopa lisätä kasvihuonekaasujen päästöjä. Näin todetaan Finnwachin raportissa, joka tarkastelee Kioton ilmastoneuvotteluissa luotua puhtaan kehityksen mekanismia.

Teollisuusmaiden kehitysmaissa toteuttamat päästövähennyshankkeet saattavat jopa lisätä kasvihuonekaasujen päästöjä. Näin todetaan Finnwachin raportissa, joka tarkastelee Kioton ilmastoneuvotteluissa luotua puhtaan kehityksen mekanismia.