Julkaisut
Finnwatchin tutkimusraportit ja muut julkaisut
20.4.2021
Yhteenveto listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotusta koskevista tutkimuksista ja selvityksistä
Raportissa käydään läpi keskeisimmät listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotusta käsittelevät tutkimukset ja työryhmäraportit viimeisen vuosikymmenen ajalta.
Raportissa käydään läpi keskeisimmät listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotusta käsittelevät tutkimukset ja työryhmäraportit viimeisen vuosikymmenen ajalta.
10.8.2020
Suuntana paratiisi
Maastamuuttajan omaisuustulojen ja kohdemaan verotuksen välinen yhteys

Raportti kertoo, että paljon omaisuustuloja saavat henkilöt muuttavat muita useammin veroparatiiseihin. Ilmiö voi liittyä verosuunnitteluun, jossa asuinkirjojen siirrolla pyritään välttämään Suomen myyntivoittoveroja. 

Raportti kertoo, että paljon omaisuustuloja saavat henkilöt muuttavat muita useammin veroparatiiseihin. Ilmiö voi liittyä verosuunnitteluun, jossa asuinkirjojen siirrolla pyritään välttämään Suomen myyntivoittoveroja. 

16.3.2020
Herrojen huojennus
Osinkoverojärjestelmän epätasaisesti jakautuvat hyödyt

Raportti tarkastelee tilastotiedon valossa sitä, miten osinkoverojärjestelmän hyödyt jakautuvat Suomessa.

Raportti tarkastelee tilastotiedon valossa sitä, miten osinkoverojärjestelmän hyödyt jakautuvat Suomessa.

29.5.2019
Vertailu sote-yritysten verovastuullisuudesta

Joukkorahoituksella tuotettu selvitys laittaa suurimmat sote-yritykset verovastuun osalta järjestykseen. Parhaat pisteet saivat Coronaria ja Pihlajalinna, heikoimmin vertailussa pärjäsivät Mehiläinen ja Attendo.

Joukkorahoituksella tuotettu selvitys laittaa suurimmat sote-yritykset verovastuun osalta järjestykseen. Parhaat pisteet saivat Coronaria ja Pihlajalinna, heikoimmin vertailussa pärjäsivät Mehiläinen ja Attendo.

20.11.2018
Suomessa toimivien pankkien verovastuullisuus
Kokemuksia julkisesta maakohtaisesta veroraportoinnista

Selvityksen mukaan Nordea, Danske Bank ja OP Ryhmä näyttävät maksavan toimintamaissaan veroja paikallisten yleisten verokantojen mukaan. Finnwatch moittii kuitenkin pankkien verovastuullisuuteen liittyvää raportointia puutteelliseksi.

Selvityksen mukaan Nordea, Danske Bank ja OP Ryhmä näyttävät maksavan toimintamaissaan veroja paikallisten yleisten verokantojen mukaan. Finnwatch moittii kuitenkin pankkien verovastuullisuuteen liittyvää raportointia puutteelliseksi.

13.12.2017
Verovälttelyn arkkitehdit
Kartoitus Suomen verosuunnittelumarkkinoista

Raportti kertoo Suomessa toimivan kymmeniä verosuunnittelupalveluita tarjoavia yrityksiä. Osa yrityksistä on suunnitellut tai avustanut verojärjestelyjä, joita on tuomioistuimissa todettu veronkierroksi. Alan toiminta on kirjavaa ja sääntely puutteellista.

Raportti kertoo Suomessa toimivan kymmeniä verosuunnittelupalveluita tarjoavia yrityksiä. Osa yrityksistä on suunnitellut tai avustanut verojärjestelyjä, joita on tuomioistuimissa todettu veronkierroksi. Alan toiminta on kirjavaa ja sääntely puutteellista.

6.9.2017
Salkut auki
Finnfundin rahastosijoitusten kohdeyritykset

Raportissa avataan ensimmäistä kertaa yksityiskohtaisesti Finnfundin sijoituskohteena olevien rahastojen sijoitussalkkujen sisältöä ja peilataan rahastojen sijoituskohteita Finnfundille asetettuihin kehitystavoitteisiin. 

Raportissa avataan ensimmäistä kertaa yksityiskohtaisesti Finnfundin sijoituskohteena olevien rahastojen sijoitussalkkujen sisältöä ja peilataan rahastojen sijoituskohteita Finnfundille asetettuihin kehitystavoitteisiin. 

14.3.2017
Verovälttelyä kehitysyhteistyövaroilla
Finnfund ja metsärahaston verojärjestelyt Luxemburgissa

Raportissa tarkastellaan Suomen valtion kehitysyhteistyövaroja sijoittavan Finnfundin sijoitustoiminnan verovastuullisuutta konkreettisen tapausesimerkin kautta. Tarkastelun kohteena on Dasos Capital Oy:n hallinnoima metsärahasto Dasos Timberland Fund I.

Raportissa tarkastellaan Suomen valtion kehitysyhteistyövaroja sijoittavan Finnfundin sijoitustoiminnan verovastuullisuutta konkreettisen tapausesimerkin kautta. Tarkastelun kohteena on Dasos Capital Oy:n hallinnoima metsärahasto Dasos Timberland Fund I.

7.3.2017
Suositukset yritysten aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi

Raportissa esitetään kattavat lainsäädäntösuositukset yritysten aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.

Raportissa esitetään kattavat lainsäädäntösuositukset yritysten aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.

15.11.2016
Jäävuorta mittaamassa
Arvioita aggressiivisen verosuunnittelun laajuudesta Suomessa

Finnwatchin uudessa selvityksessä arvioidaan yritysten aggressiivisen verosuunnittelun vaikutuksia Suomessa.

Finnwatchin uudessa selvityksessä arvioidaan yritysten aggressiivisen verosuunnittelun vaikutuksia Suomessa.