Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala vieraili keväällä 2015 MWRN:n toimistossa Thaimaassa. Kuva: MWRN

 

Kuluvana vuonna alkanut Finnwatchin ja thaimaalaisen kansalaisjärjestö Migrant Worker Rights Networkin (MWRN) yhteistyöhanke on ensimmäisen kuuden kuukauden aikana kanavoinut työriiston uhriksi joutuneille Thaimaan siirtotyöläisille 117 500 euroa.

Kehitysyhteistyövaroilla toteutettava hanke keskittyy tukemaan Thaimaassa työskenteleviä heikossa asemassa olevia siirtotyöläisiä lainopillisella neuvonnalla ja koulutuksella sekä tukemalla ammattillista järjestäytymistä. Ensimmäisen puolen vuoden aikana hankkeelle kertyi kuluja noin 40 000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti vuodelle 2015 on 79 252 euroa. Luvut sisältävät hankkeen kaikki kulut niin Suomessa kuin Thaimaassa.

Yhteistyöhankkeen puitteissa Thaimaan Samut Sakhoniin perustetussa palvelupisteessä on annettu ensimmäisen puolen vuoden aikana lainopillista neuvontaa yli 1 200:lle työnantajan kanssa ristiriitaan joutuneelle siirtotyöntekijälle. Näistä 224 työntekijää sai MWRN:n tarjoaman tuen avulla korvauksia työnantajaltaan. Hankkeen ensimmäisen puolen vuoden aikana korvauksia maksettiin työntekijöille noin 117 500 euroa (4 515 435 bahtia). Lisäksi 37 laittomasti irtisanottua siirtotyöntekijää sai työpaikkansa takaisin ja lähes 300 siirtotyöntekijää sai laittomasti takavarikoidut henkilöasiakirjat takaisin työnantajaltaan.

 

MWRN neuvotteli kätensä menettäneelle siirtotyöntekijälle 5 000 euron (200 000 Bahtia) korvauksen. Kuva: MWRN

 

Lainopillisen neuvonnan lisäksi MWRN järjestää viikoittain siirtotyöntekijöille tietokonekursseja ja opettaa siirtotyöntekijöille thain kieltä. Siirtotyöntekijöitä koulutetaan myös työelämän oikeuksista ja Thaimaan työlainsäädännöstä. Tähän mennessä yli 800 siirtotyöntekijää on osallistunut hankkeen puitteissa järjestettyihin koulutuksiin.

Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana MWRN on onnistunut myös rekrytoimaan lähes 180 uutta jäsenmaksuja maksavaa jäsentä, kouluttanut uutta henkilöstöä MWRN:n uuteen Songkhlan maakuntaan avattuun toimistoon sekä vahvistanut hankkeen myötä henkilöstönsä hallinnollista kapasiteettia. Iso askel on MWRN:n oman toiminnan vahvistaminen – hankkeen avulla järjestön työntekijöille on muun muassa saatu viralliset työluvat ja sosiaaliturva.

 

Yhteistyöhankkeessa perustetun lainopillisen palvelupisteen uusi lakimies allekirjoittamassa toimeksiantosopimusta keväällä 2015. Kuva: MWRN

 

Finnwatchin roolina hankkeessa on kartoittaa suomalaisyritysten alihankintaketjuja Thaimaassa sekä vahvistaa eurooppalaisten yritysten kapasiteettia huomioida siirtotyöntekijöiden oikeudet. Tuloksia suomalaisyritysten alihankintaketjujen työoloista tullaan julkaisemaan vuoden 2015 lopulla.

Kolmivuotisen yhteistyöhankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa Thaimaassa työskentelevien siirtotyöntekijöiden asemaa vahvistamalla heidän neuvottelukykään työehdoista. Hankkeen edetessä MWRN ja Finnwatch keskittyvät työntekijöiden ammattillisen järjestäytymisen tukemiseen Thaimaan kalateollisuudessa.

 

MWRN kouluttaa siirtotyöntekijöitä Thaimaassa 

 

 

Creative Commons -⁠lisenssi
Tämä teos, jonka tekijä on Finnwatch, on lisensoitu
Creative Commons Nimeä-⁠EiKaupallinen-⁠EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -⁠lisenssillä.