Valtiovarainministeriö ja hallitus esittävät, että suomalaiset voisivat hallintarekisteröidä osakeomistuksensa moniportaiseen ketjuun siten, että tietoa osakkeiden todellisesta edunsaajaomistajasta ei enää olisi mahdollista selvittää. 

Järjestöt vastustavat hanketta, sillä se heikentäisi merkittävästi osakeomistusten julkisuutta nykyisestä. Tällä hetkellä suomalaisen sijoittajan omistukset kirjataan arvo-osuustilille, josta on nähtävissä arvopaperin todellinen omistaja.

Järjestöt ovat huolissaan lainvalmistelun avoimuudesta ja riippumattomuudesta, jotka ovat edellytyksiä demokraattiselle, yhteiskunnan kokonaisetua palvelevalle päätöksenteolle. Valtiovarainministeriö on esittänyt hallintarekisteriuudistuksen puolesta useita harhaanjohtavia väitteitä, jotka myötäilevät yksipuolisesti hallintarekisteristä hyötyvän pankkisektorin kannanottoja. Kertomatta ja punnitsematta on puolestaan jätetty muun muassa lakia vastustavien viranomaisten, oikeusministeriön ja kansalaisjärjestöjen argumentit.

Toisin kuin valtiovarainministeriö väittää, EU:n arvopaperikeskusasetuksen ei voida yksikantaisesti sanoa edellyttävän Suomea luopumaan nykyisestä, suoraan omistamiseen perustuvasta järjestelmästä omien kansalaistensa osalta.

Väite siitä, että avoimuus jotenkin lisääntyisi hallintarekisteröinnin myötä, on perätön, sillä asia on juuri päinvastainen. Media, kansalaisjärjestöt ja yksittäiset kansalaiset jäisivät vaille omistajatietoa, eikä julkisuusvajetta korjaa veroviranomaisten automaattisen tietojenvaihdon kehittäminen tulevaisuudessa. Keskeiset lainvalvojat Suomessa – poliisi, valtakunnansyyttäjä ja verohallinto – ovat yksiselitteisesti todenneet esitetyn hallintarekisterin aiheuttamat riskit ja että niiden tiedonsaanti vaikeutuu. Anonyymi omistajuus tulisi edesauttamaan rahanpesua, korruptiota ja veronkiertämistä muiden kustannuksella.

Omistusten ketjuttamisen ja salaamisen mahdollistaminen aiheuttaa myös systeemisen riskin lähteen arvopaperimarkkinoilla. Tällainen kehitys vahingoittaa tasapuolista ja tervettä kilpailua sekä markkinoiden tehokkuutta ja avoimuutta.

Kansainvälisesti ollaan kulkemassa kohti uudistuksia, joilla tähdätään nykyistä läpinäkyvämpään omistajuuteen. Suomessa ei voida ottaa nyt askelta taaksepäin. Kun suoraomistusmarkkinat ovat kasvamassa, Suomen nykyinen avoin omistajamalli tulee nähdä valttina, jota voi markkinoida muulle maailmalle ja kehittää edelleen omistajatietojen julkisuudesta tinkimättä ja sitä lisäämällä.


Allekirjoittaneet järjestöt ja niiden edustajat:

Omar El-Begawy
Puheenjohtaja
Attac ry

Anna Ylä-Anttila
vt toiminnanjohtaja
Eettisen kaupan puolesta ry

Henri Telkki
Tutkija ja lakimies
Finnwatch ry

Pauliina Saares
Kehityspoliittinen asiantuntija
Kepa ry

Kirsi Peltola
Lasten oikeuksien neuvonantaja
Pelastakaa Lapset ry

Thomas Wallgren Puheenjohtaja
Reilu Vero ry

Erkki Laukkanen
Asiantuntija
Transparency International Suomi ry

Joonas Pekkanen
Hallituksen jäsen
Avoin ministeriö ry
Open Knowledge Finland ry

Lisätietoja seuraavilta henkilöiltä:

Henri Telkki, henri.telkki (at) finnwatch.org, 040 410 9710
Erkki Laukkanen, erkki.laukkanen (at) transparency.fi, 040 5321777
Omar El-Begawy, omar.elbegawy (at) attac.fi, 040 504 3561

 

 

 

Creative Commons -⁠lisenssi
Tämä teos, jonka tekijä on Finnwatch, on lisensoitu
Creative Commons Nimeä-⁠EiKaupallinen-⁠EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -⁠lisenssillä.