Kuva: Flickr Creative Commons/David Knight

 

Finnwatch arvioi tänään julkaistussa selvityksessään Suomen menettävän monikansallisten yritysten aggressiivisen verosuunnittelun seurauksena vuosittain 430–1400 miljoonaa euroa yhteisöverotuloja. Määrä vastaa 10–31 prosenttia Suomen 4,5 miljardin euron yhteisöverotuotoista vuonna 2015.

– Arviohaarukan alinkin luku on erittäin suuri. Aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttumalla voitaisiin saada Suomelle merkittävästi lisää verotuottoja, sanoo Finnwatchin tutkija ja lakimies Henri Telkki.

Suomessa ei ole ennen arvioitu aggressiivisen verosuunnittelun vaikutuksia verotuottoihin. Finnwatchin arvio pohjaa keskeisimpiin aihetta koskeviin kansainvälisiin ja maakohtaisiin tutkimuksiin. Raportissa on analysoitu kattavasti eri tutkimusmenetelmien vahvuuksia ja heikkouksia.

– Parhaimmatkin aiemmat vaikutusarviot ovat suuntaa-antavia. Arviomme luotettavuuden parantamiseksi käytimme vaikutusten haarukointiin useita erilaisia menetelmiä ja aineistoja, kertoo raportin kirjoittajana toiminut tutkija Lauri Finér.

Verosuunnittelun vaikutuksia voitaisiin arvioida tarkemmin, jos yritysten tilinpäätöstiedot kaikista maista olisivat tutkijoiden käytössä.

– Verosuunnittelussa hyödynnetään alueita, joissa tilinpäätöstiedot on salattu. Verohallinnon luottamukselliset verotustiedot antaisivat jo nyt paremman pohjan tutkimukselle, jos ne otettaisiin tutkimuskäyttöön. Näin ei ole Suomessa toistaiseksi tehty, Finér toteaa.

Aggressiivisella verosuunnittelulla tarkoitetaan järjestelyjä, joilla monikansallinen yritys siirtää voittonsa pois varsinaisista liiketoimintamaistaan saavuttaakseen matalan verotuksen tason. Nykylainsäädäntö ei aina anna viranomaisille mahdollisuutta puuttua tällaisiin järjestelyihin. Eräät maat myös pitävät ongelmaa yllä tarjoamalla veroetuja siirretyille voitoille.

Finnwatch muistuttaa, että aggressiivisen verosuunnittelun haitalliset vaikutukset eivät rajoitu euromääräisiin veromenetyksiin.

– Verovälttelyn mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi investointipäätöksiin ja antaa kilpailuetua suuryrityksille pienempien kustannuksella, mistä syystä markkinat eivät toimi tehokkaasti. Vapaamatkustajat pakottavat muut maksamaan enemmän veroja, Telkki toteaa.

Finnwatch suosittaa, että kansainväliset suuryritykset velvoitetaan julkiseen maakohtaiseen veroraportointiin. Raporttien avulla pystyttäisiin arvioimaan huomattavasti luotettavammin aggressiivisen verosuunnittelun maailmanlaajuisia vaikutuksia. Tietoa tarvitaan, jotta ilmiöön voitaisiin puuttua tehokkaasti lakimuutoksilla.

– EU:ssa toimivat suuryritykset joutuvat jatkossa raportoimaan maakohtaiset verotiedot viranomaisille. Nämä raportit tulisi julkistaa, jotta ne saataisiin tutkijoiden käyttöön, Telkki kehottaa.

Suomessa julkinen maakohtainen veroraportointi tulee aloittaa valtio-omisteisista yhtiöistä.

– Suomi esiintyy kansainvälisillä areenoilla veroraportoinnin edelläkävijänä. Tosiasiassa valtionyhtiöiden veroraportointi on kuitenkin erittäin puutteellista, ja useat niistä ovat jääneet kiinni hyvinkin aggressiivisesta verosuunnittelusta, Telkki toteaa.

Finnwatchin tänään julkaistu raportti "Jäävuorta mittaamassa – Arvioita aggressiivisen verosuunnittelun laajuudesta Suomessa" on Finnwatchin ensimmäinen joukkorahoituksella tuotettu selvitys. Finnwatch keräsi yksityishenkilöiltä rahoituksen raporttiin sen jälkeen, kun järjestön julkiset rahoitusikkunat jäädytettiin vuonna 2015.


Lue raportti täällä >>


Lisätiedot:

Henri Telkki
Finnwatchin tutkija ja lakimies
p. 040 410 9710
email. henri.telkki (at) finnwatch.org

Lauri Finér
Tutkija
Tavoitettavissa tiistaina alkaen 15.11. klo 14 (Finér on tutkijavaihdossa Yhdysvalloissa).
p. + 1 352 283 5221 email. lauri.finer (at) helsinki.fi

 

Creative Commons -⁠lisenssi
Tämä teos, jonka tekijä on Finnwatch, on lisensoitu
Creative Commons Nimeä-⁠EiKaupallinen-⁠EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -⁠lisenssillä.