Finnfundin sijoitukset Malesiaan kulkevat usean luxemburgilaisen holdingyhtiön läpi. Järjestelyissä on hyödynnetty mm. kansainvälisen arvostelun kohteeksi nousseita salaisia ATA-sopimuksia. Kuva: LuxLeaks 


TIEDOTE 14.3.2017
 
Finnwatchin uusi raportti paljastaa monimutkaisen veroparatiisijärjestelyn kehitysyhteistyövaroja Malesiaan, Suomeen ja Itä-Euroopan maihin sijoittavassa rahastossa ja sitä hallinnoivassa yrityksessä. Tarkastelun kohteena on Dasos Capital Oy:n hallinnoima metsärahasto Dasos Timberland Fund I. Suomen valtion kehitysyhteistyövaroja sijoittava Finnfund on yksi rahaston sijoittajista ja hallinnointiyhtiö Dasos Capital Oy:n kumppaneista.

– Finnwatchin läpikäymät tilinpäätöstiedot ja Luxemburgin valtiolle toimitetut salaiset asiakirjat osoittavat, että verojärjestelyjen tarkoituksena on välttää veroja niin Suomessa kuin kehitysyhteistyön kohdemaassa Malesiassa, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Dasos Capital Oy:n aggressiivinen verosuunnittelu perustuu niin Luxemburgin valtion kanssa tehtyihin kansainvälistä arvostelua herättäneisiin salaisiin verosopimuksiin, aineettoman pääoman sijoittamiseen veroparatiisiin kuin sijoituskohteiden systemaattiseen velkaannuttamiseen.

– Suomesta Malesiaan tehtävä sijoitus kulkee usean luxemburgilaisen yrityksen läpi. Järjestelyt ovat paikoin niin aggressiivisia, että osassa niistä voidaan epäillä olevan kyse laittomasta veronkierrosta, Vartiala sanoo.

Suomen kehityspolitiikan painopiste on kehitysmaiden veropohjan vahvistaminen. Ulkoministeriön kehityspoliittinen toimintaohjelma toteaa kansainvälisen veronkierron ja verovälttelyn rapauttavan maiden talouden pohjaa.

– Finnfundin käyttämään rahastoon liittyvät verojärjestelyt ovat kiusallinen asia Suomen kehityspolitiikan uskottavuudelle. Kansalaisjärjestöjen varoittelut Finnfundin verovastuun ongelmista ovat kaikuneet kuuroille korville, Vartiala toteaa.

Finnwatch epäilee nyt paljastuneen verovälttelyn olevan vain jäävuoren huippu. Ongelmien julkituomista vaikeuttavat puutteet Finnfundin toiminnan avoimuudessa.

– Finnfund ei avaa sijoitussalkkujensa sisältöä tai yksittäisiin rahastoihin sijoitettuja summia. Suurin osa Finnfundin rahastosijoituksista tehdään veroparatiisien kautta eikä yrityksellä ole uskottavia verovastuullisuutta koskevia linjauksia.

Finnwatch pitää Dasos Capitalin metsärahastoon tehtyjä sijoituksia muutenkin kummallisina. Finnfundilla ei ole lain mukaan oikeutta sijoittaa muualle kuin kehitysmaihin ja Venäjälle. Tästä huolimatta Dasos Capitalin perustaman metsärahaston kautta on sijoitettu kehitysyhteistyövaroja pääasiassa Suomeen ja Itä-Euroopan maihin.


Finnwatchin raportti Verovälttelyä kehitysyhteistyövaroilla – Finnfund ja metsärahaston verojärjestelyt Luxemburgissa on luettavissa täällä >>

Lisätiedot: 
Sonja Vartiala
sonja.vartiala (a) finnwatch.org
044 568 7465