Valinnanvapauslakiluonnos jättää edelleen sote-yritysten verotietoja pimentoon

Uutiset

Hallitus lähetti 19.10. lausuntokierrokselle korjatun soten valinnanvapauslakiluonnoksen. Lakiluonnos on verovastuun osalta edelleen puutteellinen eikä vastaa yksityisten sote-yritysten verovälttelystä esitettyihin huoliin ja hallituksen antamiin lupauksiin.

– Hallitus haluaa pimittää edelleen suuren osan veronmaksun arvioimisen kannalta olennaisista tiedoista, toteaa Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Finnwatchin läpikäymässä lakiehdotuksessa (58 §:n 3 momentti) säädetään suurille kansainvälisesti toimiville sote-palveluntuottajille velvollisuus julkiseen maakohtaiseen veroraportointiin, jolla voitaisiin arvioida yritysten veronmaksun vastuullisuutta. Yrityksiltä vaadittavat tiedot ovat kuitenkin liian suppeat.

– Kattavien aiempien lausuntokierrostenkaan jälkeen sote-lakiesitys ei ole linjassa olemassa olevan maakohtaista veroraportointia koskevan sääntelyn kanssa. Tätä ei voi selittää millään muulla kuin poliittisen tahdon puutteella, Vartiala sanoo.

Finnwatch muistuttaa, että julkisen maakohtaisen veroraportoinnin minimitasoksi tulisi asettaa voimassa olevassa verotusmenettelylaissa (VML 14 e §) säädetyt tiedot, joita kaikkein suurimmat kansainväliset yritykset joutuvat jo nyt raportoimaan maakohtaisesti veroviranomaisille. Myös OECD ja EU pitävät kyseisiä tietoja kaikkein keskeisimpinä aggressiivisen verosuunnittelun arvioimisen kannalta. Näiden tietojen lisäksi sote-yrityksiltä tulee edellyttää raportointia myös henkilöstökuluista ja ulkopuolisten palveluiden kuluista.

– Nämä hallituksen esityksestä puuttuvat tiedot paljastaisivat muun muassa lääkäreiden tulonmuuntoon liittyvän verokikkailun, Vartiala muistuttaa.

Hallituksen uudessa esityksessä sote-yrityksille ei myöskään olla säätämässä mitään sanktiota raportointivelvoitteen laiminlyömisestä.


Hallituksen esityksestä puuttuvat tiedot paljastaisivat muun muassa lääkäreiden tulonmuuntoon liittyvän verokikkailun.

Finnwatch löytää lakiesityksen uudesta veroraportointia koskevasta pykälästä kuitenkin jotain hyvääkin. Aiempi lakisesitys jätti epäselväksi, joutuvatko ulkomaiseen konserniin kuuluvat palvelun tuottajat raportoimaan tiedot koko ulkomaisen konsernin osalta. Nyt tämä ongelma on korjattu. Finnwatch on kiittänyt jo aiempaa lakiluonnosta lainoihin liittyvien korkokulujen huomioimisesta.

Kaikki hallituspuolueet ovat julkisuudessa olleet huolissaan sote-uudistuksen verotuottovaikutuksista. Esimerkiksi valtionvarainministeri Petteri Orpo antoi vielä maaliskuussa ymmärtää, että kaikkien sote-palveluita tarjoavien yritysten pitäisi tehdä maakohtaiset tilinpäätökset ja niiden olisi maksettava verot Suomeen. Julkisella maakohtaisella veroraportoinnilla yritysten aggressiivinen verosuunnittelu voitaisiin tuoda sote-palveluita valitsevien kansalaisten tietoon.

– Sote-laki on verovastuun osalta vielä korjattavissa. Jos tahtoa löytyy, puuttuvat tunnusluvut on helppo lisätä lakiin. Finnwatch tulee esittämään hallitukselle konkreettiset muutosehdotukset veroraportointia koskevan pykälän korjaamiseksi, Vartiala toteaa.