Vastuullisen pääsiäissuklaan tarjonta kasvoi 5 prosenttiyksikköä

Uutiset

– Tokmannia lukuunottamatta kaikki Finnwatchin kyselyyn vastanneet kaupan ketjut ovat lisänneet vastuullisuussertifioitujen pääsiäissuklaiden tarjontaa edellisvuosiin nähden, sanoo Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti.

Sertifioitujen suklaatuotteiden osuuksien perusteella vertailun ykkönen on Lidl, jonka pääsiäisen 2018 valikoimasta 78 prosenttia on sertifioitu. Lidlin 40 tuotteen valikoimasta 31 tuotetta on sertifioitu.

Myös S-ryhmän valikoimassa on 31 sertifioitua suklaatuotetta. S-ryhmän koko valikoimassa sertifioitujen tuotteiden osuus jää kuitenkin 47 prosenttiin, ja siksi se jää Finnwatchin vertailussa toiseksi. Vertailun kolmantena tulee Herkku ja neljäntenä Tokmanni. Kesko ei vastannut Finnwatchin kyselyyn.  

Prosenttiyksiköissä mitattuna vuoden petraaja on Herkku, jonka tämän vuoden pääsiäissuklaavalikoimasta 34 prosenttia on sertifioitu. Herkusta löytyy myös lukumäärältään suurin sertifioitujen pääsiäissuklaatuotteiden valikoima, 41 tuotetta.

Finnwatch suosittelee kuluttajia jättämään sertifioimattomat suklaaherkut kauppaan.

Finnwatch on tyytyväinen sertifioidun suklaan tarjonnan lisääntymiseen. Suuresta osasta pääsiäissesongin suosikkituotteita sertifiointimerkki puuttuu kuitenkin edelleen. Finnwatch suosittelee kuluttajia jättämään sertifioimattomat suklaaherkut kauppaan ja kehottaa suklaavalmistajia sertifioimaan kaikki suklaatuotteensa.

– Kaakaontuotantoon liittyy merkittäviä ihmisoikeusriskejä kuten lapsityövoiman hyväksikäyttöä. Kolmannen osapuolen riippumaton tuotesertifiointi on kuluttajalle ainoa tapa tunnistaa vastuulliset kaakaotuotteet kaupan hyllyiltä, sanoo Kultalahti.

Finnwatchin pääsiäissuklaiden vastuullisuutta kartoittava kysely lähetettiin suurimmille kaupan ketjuille S-ryhmälle, Keskolle, Lidlille ja Tokmannille. Vertailun yksityiskohtaiset tulokset ja edellisten vuosien luvut ovat luettavissa alla.

Lidlin valikoima vastuullisin

Kaupan ketjuista lukumäärällisesti eniten vastuullisuussertifioituja pääsiäissuklaita on Herkun valikoimissa. Sertifioitujen suklaiden osuus ketjukohtaisesta valikoimasta on suurin Lidlin myymälöissä. Ylivoimaisesti suosituin pääsiäissuklaiden sertifiointi on UTZ. Tämän lisäksi markkinoilla on tarjolla myös Fairtrade Cocoa Program -sertifioituja suklaatuotteita.

Finnwatchin sesonkisuklaiden vastuullisuutta koskeva kysely lähetettiin Keskolle, Lidlille ja Tokmannille. Kysely lähetettiin myös S-ryhmälle, jota pyydettiin toimittamaan tiedot erikseen Herkun ja S-ryhmän muiden myymälöiden osalta. Kaupan ketjuilta saadut vastaukset on koottu alla olevaan taulukkoon.

Finnwatch julkaisi selvityksen pääsiäissuklaiden vastuullisuudesta ensimmäisen kerran pääsiäisenä 2015. Vuoden 2015 tuloksia ei kuitenkaan julkaistu kaikkien ketjujen osalta vertailukelpoisessa muodossa ja siksi ne on jätetty pois yo. taulukosta.

Tänä vuonna Lidlin pääsiäisen sesonkivalikoimaan kuuluvista tuotteista 78 prosenttia on vastuullisuussertifioitu. Lukumäärällisesti tämä vastaa 31 tuotetta Lidlin koko 40 tuotteen sesonkivalikoimasta. Lidlin valikoima on lukumäärällisesti vertailun pienin. Lidlin oman merkin pääsiäissuklaatuotteet ovat olleet koko Finnwatchin sesonkisuklaavertailun historian ajan 100 prosenttisesti vastuullisuussertifioituja (tänä vuonna 23/23 tuotetta).

S-ryhmän omistukseen siirtyneen Herkun laajassa valikoimassa 41 tuotteella on vastuullisuussertifikaatti. Tämä vastaa 34 prosenttia koko valikoimasta. Herkun oman merkin pääsiäissuklaatuotteista 100 prosenttia on vastuullisuussertifioitu (4/4 tuotetta).

S-ryhmän muiden myymälöiden valikoimiin kuuluu tänä pääsiäisenä yhteensä 31 vastuulllisuussertifioitua tuotetta. S-ryhmän koko valikoimasta (66 tuotetta) sertifioitujen pääsiäissuklaiden osuus on 47 prosenttia. Myös S-ryhmän oman merkin pääsiäissuklaatuotteista 100 prosenttia on vastuullisuussertifioitu (5/5 tuotetta).

Toista kertaa vertailussa mukana olleen Tokmannin vastuullisuussertifioitujen pääsiäissuklaiden osuus koko valikoimasta on tippunut  viime vuodesta 11 prosenttiyksikköä. Tänä vuonna Tokmannin valikoimasta vain 23 prosenttia on vastuullisuussertifioitu (14/60 tuotetta). Tokmannin valikoimiin ei kuulu oman merkin pääsiäissuklaatuotteita.

Sekä Lidlin että Herkun valikoimiin kuuluu Fairtrade Cocoa Program -sertifioituja tuotteita (26/72 kaikista sertifioiduista tuotteista näiden kahden ketjun valikoimissa). S-ryhmän ja Tokmannin valikoimiin kuuluu vain UTZ-sertifioituja pääsiäissuklaatuotteita. Reilun kaupan kriteereihin perustuvaa Fairtrade Cocoa Program -merkintää voidaan pitää vaatimuksiltaan UTZ-sertifiointia kunnianhimoisempana ja siksi suositeltavana vaihtoehtona.

Kesko ei tänä pääsiäisenä osallistunut Finnwatchin sesonkisuklaiden vastuullisuusvertailuun. Kesko jätti vastaamatta myös Finnwatchin joulusuklaiden vastuullisuutta kartoittavaan kyselyyn jouluna 2017. Keskon mukaan Finnwatchin kyselyt suosivat ulkomaisia suklaavalmistajia ja pieniä valikoimia. Finnwatch muistuttaa, että kotimaisilla valmistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet hankkia suklaatuotteille vastuullisuussertifointi, ja monissa kotimaisissa tuotteissa sertifioinnit ovat kunnossa. Finnwatchin vertalussa ei myöskään pärjää valikoiman pienuudella, vaan valikoiman luotettavasti todennetulla vastuullisuudella. Kesko ei kuitenkaan enää vastannut tarkentaviin kysymyksiin.