Yritysvastuulait etenevät useissa Euroopan maissa, vapaaehtoisen yritysvastuun aika on ohi

Uutiset

– Suhtautuminen yritysvastuuseen on muuttumassa. Tähän asti päättäjät ovat pitäneet vastuullisuutta vapaaehtoisena ja katsoneet, että kuluttajien vaatimukset ohjaavat yrityksiä riittävällä tavalla oikeaan suuntaan. Yritysvastuulaeilla vastuu ihmisoikeuksien kunnioittamisesta siirretään nyt kuluttajilta yrityksille, toteaa Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti.  

Euroopan maissa käytössä tai valmistelussa olevat yritysvastuulait perustuvat ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen. Huolellisuusvelvoite tarkoittaa, että yritysten tulee kartoittaa ja pyrkiä minimoimaan arvoketjussaan olevia ihmisoikeusriskejä sekä raportoida huolellisuudestaan. Osassa maista sitovan huolellisuuden piiriin on otettu myös ympäristöriskejä.

Ranskassa ja Sveitsissä on korostettu erityisesti ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeutta oikeussuojaan.

– Lakien avulla on helpotettu uhrien mahdollisuuksia hakea vahingonkorvauksia yritysten kotivaltiossa, Kultalahti sanoo.

Vastuuttomalla, ihmisoikeuksia polkevalla yritystoiminnalla ei tule saada kilpailuetua.

Finnwatch peräänkuuluttaa kansallista lakia myös Suomeen. Vaikka edelläkävijöitäkin on, iso osa yrityksistä ei edelleenkään huolehdi riittävällä tavalla toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista. Suomen markkinoilta on löytynyt lukuisia tuotteita, joita on tuotettu kyseenalaisissa oloissa.

– Vastuuttomalla, ihmisoikeuksia polkevalla yritystoiminnalla ei tule saada kilpailuetua, ja siksi Suomen tulee aloittaa kansallisen yritysvastuulain valmistelu.

Finnwatch pitää kansallisten lakien valmistelua myös tärkeänä viestinä Euroopan komissiolle, jolta kansalaisjärjestöt ovat jo vuosia vaatineet Euroopan laajuista huolellisuusvelvoitteeseen perustuvaa yritysvastuulakia.

Kuva: Nahan kuivausta Bangladeshissä. UN Women, CC 2.0 BY-NC.