Suuri enemmistö suomalaisista haluaa yritysvastuulain

Uutiset

Lastenjärjestö UNICEFin teettämän valtakunnallisen kyselytutkimuksen mukaan Suomalaisten näkemykset tukevat vahvasti syksyllä käynnistynyttä #ykkösketjuun-kampanjaa. Kampanja ajaa Suomeen lakia yritysten ihmisoikeusvastuusta.

Kyselyn mukaan 78 % suomalaisista on sitä mieltä, että yritykset tulisi velvoittaa lailla huolehtimaan, että tuotteet valmistetaan ihmisoikeuksia kunnioittaen. Vain 16 prosenttia vastaajista katsoo, että yritysten vapaaehtoiset toimet riittävät.

Vain 16 prosenttia vastaajista katsoo, että yritysten vapaaehtoiset toimet riittävät.

Finnwatchin koordinoiman #ykkösketjuun-kampanjan tavoitteleman yritysvastuulain myötä yritysten olisi selvitettävä toimintansa ihmisoikeusriskit omassa toiminnassa ja alihankintaketjuissa, myös Suomen rajojen ulkopuolella. Jos ihmisoikeusloukkauksia ilmenee, yritysten olisi korjattava ne.

Lähes kaikkien vastaajien (96 %) mielestä kuluttajan on vaikeaa varmistaa, ettei hänen ostamiaan tuotteita ole valmistettu epäinhimillisissä työoloissa. 60 prosentin mielestä tuotteiden vastuullisuuden varmistaminen on erittäin vaikeaa, 36 prosentin mielestä melko vaikeaa.

Kuluttajat tuomitsevat vahvasti Suomessa myytävien tuotteiden valmistamisen ihmisoikeuksia loukaten. UNICEF pyysi kuluttajia vastaamaan väitteeseen ”Ostamani tuotteet eivät saa olla valmistettu lapsityöllä, pakkotyöllä tai muuten epäinhimillisissä työoloissa.” 68 prosenttia vastaajista oli väitteen kanssa täysin ja 22 prosenttia osittain samaa mieltä.

Tutkimuksen toteutti IROResearch. Tiedonkeruu tapahtui internetissä IROResearchin valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa. Tutkimukseen vastasi tuhat suomalaista aikuista, ja tiedot kerättiin loka-marraskuun vaihteessa 2018. Tutkimuksen virhemarginaali on /- 3,2 prosenttiyksikköä.