Suomea kannustetaan edistämään yritysvastuulakia EU-puheenjohtajakaudellaan

Uutiset

Kirjeessä muistutetaan, että yritystoiminnalla voi olla huomattavia kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksien toteutumiselle. Siinä myös todetaan, että Suomen EU-puheenjohtajuus osuus kriittiseen aikaan, jolloin vastavalittu Euroopan komissio linjaa toimintakautensa prioriteeteistä. Tämä tarjoaa Suomelle mahdollisuuden osoittaa johtajuutta yritysvastuuasioissa.

Suomi oli yksi ensimmäisistä maista maailmassa laatiessaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansallisen toimeenpanosuunnitelman vuonna 2014. Suomi oli myös yksi niistä viidestä EU:n jäsenvaltioista, jotka vuonna 2017 vaativat komissiota laatimaan vastuullista yritystoimintaa koskevan toimintasuunnitelman. EU-puheenjohtajakaudellaan Suomi voi lunastaa roolin yritysvastuun edelläkävijänä.

Suomi voi lunastaa roolin yritysvastuun edelläkävijänä.

Kansainvälisten järjestöjen kirje tulee otolliseen ajankohtaan, sillä keskustelu kansallisesta yritysvastuulaista käy vilkkaana Suomessa. Finnwatchin koordinoima #ykkösketjuun-kampanja ajaa Suomeen yritysvastuulakia, joka velvottaisi yritykset kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia. Kampanjakoalitiossa on mukana yli sata yritystä ja järjestöä. Kampanjakoalition jäsenet ovat ottaneet kantaa myös EU-tason sitovan yritysvastuusääntelyn puolesta.

Kansainvälisten järjestöjen kirje on luettavissa kokonaisuudessaan European Coalition for Corporate Justice ECCJ:n verkkosivuilta. Finnwatch on ECCJ:n jäsen.

Kuva: © European Union, 2017 / EC - Audiovisual Service /Mauro Bottaro