KIOS Finnwatchin jäsenjärjestöksi

Uutiset

KIOS tukee kansalaisjärjestöjen ihmisoikeustyötä Etelä-Aasiassa ja Itä-Afrikassa. Yritysten toiminnalla ja yritysvastuulla on vahva linkki ihmisoikeuksien toteutumiseen.

– Yritysten vaikutusvalta ihmisoikeusasioissa on kehittyvissä maissa suuri. On tärkeää, että paikallisia ihmisoikeusjärjestöjä tuetaan yritysten toiminnan tarkkailussa ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten puolustamisessa, sanoo KIOSin toiminnanjohtaja Kim Remitz.

Osa KIOSin tukemista järjestöistä tekee työtä yritysvastuukysymysten parissa. Esimerkiksi Ugandassa KIOSin tukema toimija Uganda Consortium on Corporate Accountability (UCCA) edistää YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden tunnettuutta sekä vahvistaa niiden toimeenpanoa Ugandassa.

– Liityimme Finnwatchin jäseneksi, koska haluamme yhä vahvemmin olla mukana edistämässä yritysvastuuta, sekä olla mukana siihen liittyvissä ajankohtaisissa keskusteluissa, Remitz toteaa.

Finnwatchin hallitus toivottaa KIOSin lämpimästi tervetulleeksi Finnwatchin jäsenten joukkoon. KIOSin lisäksi Finnwatchin jäsenjärjestöihin kuuluvat Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu, Fingo, Eettisen kaupan puolesta, Attac, Solidaarisuus, Dalitien Solidaarisuusverkosto, Maan Ystävät, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Kuluttajaliitto.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share to Linkedin Share to Google Plus Share by Email