Tiukat vaatimukset kalusteiden vastuullisuudelle

Uutiset

Hankkeessa ihmisoikeuskriteerejä asetettiin julkisiin kalustehankintoihin koskien verhoilukankaita ja moottorien kokoonpanoa. Nyt kesäkuussa päiväkoti-, hoiva- ja toimistokalusteiden puitesopimukset on saatu solmittua.

– Alustavat tulokset pilotista ovat positiivisia, ja hanke on ollut tärkeä askel kohti entistä vastuullisempia, ihmisoikeudet tuotantoketjuissa huomioivia julkisia hankintoja, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala sanoo.

Kalusteita tarjoaville yrityksille asetettiin kilpailutuksessa riskimaaperusteinen vaatimus todentaa tuotannon olevan kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimusten mukaista. Tarjoaja voitiin sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle, mikäli tätä vaatimusta ei pystytty täyttämään. Myös puitesopimuksen ehdoissa on huomioitu vastuullisuus erillisen ihmisoikeusvaatimuksia asettavan Code of Conductin avulla. Kaikkien puitesopimustoimittajien on noudattava Code of Conductia koko sopimuskauden aikana.

Kaikki tarjoajat sitoutuivat ihmisoikeusvaatimuksiin.

– Kaikki tarjoajat sitoutuivat ihmisoikeusvaatimuksiin eikä ketään tarvinut sulkea pois kilpailutuksesta. Osalla yrityksistä tarvittavat selvitykset oli olemassa jo kilpailutusvaiheessa tai he sitoutuivat toimittamaan ne sopimuskauden alussa, sanoo hankintapäällikkö Antti Tuukkanen KL-Kuntahankinnoista. 

– Asettamalla vaatimuksia ja sopimusehtoja vastuullisuudelle olemme saaneet puitesopimuksiin vastuullisesti tuotettuja kalusteita sekä työvälineet vastuullisuuden seuraamiseen sopimuskaudella, Tuukkanen toteaa. 

KL-Kuntahankintojen toimittajilta saadun palautteen mukaan pilotin kohteena olleessa kalustekilpailutuksessa on ollut tähän mennessä pisimmälle menneet vaatimukset kalusteiden sosiaaliselle vastuullisuudelle jopa pohjoismaisella tasolla. Toimittajilta saadun palautteen mukaan vaatimukset olivat huolellisesti laadittuja ja edellyttivät entistä syvempää perehtymistä omaan toimitusketjuun. Suomalaiset kunnat ovat myös omaksuneet vastaavia sosiaalisen vastuun ehtoja myös omiin kilpailutuksiinsa. 

– Saamiemme tietojen mukaan pilotissa käytetty malli on lähtenyt leviämään valtakunnallisesti, mitä voidaan pitää erinomaisena uutisena. Nyt täytyy vielä panostaa sopimuskauden aikaiseen seurantaan ja siihen liittyvien parhaiden toimintatapojen pilotointiin, Vartiala sanoo.

Kuva: Leo-setä / Flickr