– Yritysvastuu Suomessa on edelleen yritysten vapaaehtoisuuteen perustuvaa, itsenäistä toimintaa, eikä julkinen hallinto ole ottanut mainittavaa roolia yritysvastuupolitiikassa. EU:n jäsenvaltiosta vain viisitoista on määritellyt itselleen kansallisen yritysvastuupolitiikan, Kehyksen toiminnanjohtaja Rilli Lappalainen sanoo.

Omassa toiminnassaan Kehys lisää suomalaisten järjestöjen tietämystä Euroopan unionin kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä sekä edistää jäsentensä mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Kattojärjestönä Kehyksen tavoitteena on myös tukea kansalaisjärjestöjen yhteistyötä Suomessa, EU:ssa ja globaalisti.

– Finnwatchin jäsenenä Kehys haluaa olla mukana vaikuttamassa Suomen ja EU:n yritysvastuupolitiikkaan, Lappalainen toteaa.

Kehyksen lisäksi Finnwatchin jäsenjärjestöjä ovat Attac, Eettisen kaupan puolesta, Maan Ystävät, Kepa, Kirkon Ulkomaanapu, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Suomen Luonnonsuojeluliitto.

– Finnwatch on saanut tänä vuonna jo kaksi uutta jäsenjärjestöä, mikä on selvä merkki kansalaisyhteiskunnan kasvavasta kiinnostuksesta yritysvastuukysymyksiin, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala sanoo.  

Myös Finnwatchin omat yhteistyöverkostot ovat vahvistuneet. Järjestö on liittynyt avoimempia rahoitusmarkkinoita ajavan Task Force on Financial Integrity and Economic Developmentin sekä yritysten valtaa EU:ssa valvovan Alter-EU:n jäseneksi.