Finnwatch vaatii hallitusta säätämään arvonnousuveron

Uutiset

Valtiovarainministeriö (VM) on tänään julkaissut selvityksen, jossa arvioidaan luonnollisia henkilöitä koskevan arvonnousuveron (selvityksessä “maastapoistumisveron”) käyttöönoton edellytyksiä. Selvitys on osa hallitusohjelman veronkierron vastaisia toimia.

– Arvonnousuverolla pystytään puuttumaan tehokkaasti verovälttelyyn. VM:n selvitys vahvistaa, että julkistakin keskustelua herättänyt vero on toteutuskelpoinen ja EU-oikeuden mukainen, toteaa Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Neljä viidestä selvitykseen valitusta 16:sta vertailumaasta soveltaa joko arvonnousuveroa tai on muilla keinoin laajentanut maastamuuton jälkeistä verovelvollisuutta. Arvonnousuverotuksen todetaankin selvityksessä olevan osa nykyaikaista rajat ylittävien tilanteiden verosääntelyä.

Vero turvaisi Suomen veropohjaa sekä lisäisi verotuksen oikeudenmukaisuutta.

– Selvitys tuo esiin, että vero turvaisi Suomen veropohjaa sekä lisäisi verotuksen oikeudenmukaisuutta. Arvonnousuvero poistaa varakkaimmilta mahdollisuuden välttyä verotukselta muuttamalla – joko aidosti tai keinotekoisesti – maahan, jossa myyntivoitto-, perintö- tai lahjaveroja ei peritä.

Verosta käytävä keskustelu on ajankohtainen, sillä Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön tuoreen raportin mukaan keinotekoisia maastamuuttotilanteita on viime vuosina havaittu verovalvonnassa aikaisempaa enemmän.

Lukuisista käyttöönottoa puoltavista seikoista huolimatta VM:n vero-osasto on kuitenkin päätynyt esittämään kantanaan, että Suomen tulisi jäädä seuraamaan kansainvälistä kehitystä ja pidättäytyä välittömistä lainsäädäntötoimista.

– Selvityksen johtopäätökset olisivat sen sisältö huomioiden voineet olla myös täysin päinvastaiset: selvityksestä käy selkeästi ilmi, että arvonnousuvero on mahdollista ottaa käyttöön, ja näin on myös valtaosassa vertailumaita tehty. Siksi ministeriön virkamiesselvityksessä ottama kanta vaikuttaa poliittiselta, tiivistää Hietanen.

Finnwatch kannustaa hallitusta käynnistämään lainsäädäntötoimet arvonnousuveron säätämiseksi.