Budjettiriihi: Ei ainuttakaan toimenpidettä verovälttelyn torjumiseksi

Uutiset

– Meneillään oleva koronakriisi aiheuttaa valtiontaloudelle ennennäkemättömiä haasteita, mutta taloudelle haitallisista kansainvälisten suuryritysten sekä varakkaimpien ja hyvätuloisimpien veroporsaanrei’istä pidetään tiukasti kiinni. Toimet veropohjan tiivistämiseksi loistavat poissaolollaan budjettiriihipäätöksissä, sanoo Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Hallitusohjelmassa on luvattu kansallisia toimia kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi. Niin OECD kuin Vesa Vihriälän työryhmä ovat suosittaneet veropohjan tiivistämistä vastauksena koronakriisin aiheuttamiin talousvaikeuksiin.

– Korkovähennysrajoitusten ja väliyhteisölain korjaaminen ei edennyt tälläkään kertaa, eikä päätöksiä arvonnousuveron säätämisestä tai osinkoverojärjestelmän ongelmien korjaamisesta tehty, Hietanen listaa.

Finnwatchin ennen budjettiriiheä julkaisemassa kyselyssä enemmistö hallituspuolueista kannatti kaikkia kyselyssä esitettyjä verovälttelyn vastaisia toimenpiteitä. RKP ja Keskusta eivät kertoneet kantojaan.

Pientä lohtua turpeen verotuksen nousemisesta

Hallitus päätti kehysriihessä, että lämmityspolttoaineiden verojen kiristämisen myötä myös turpeen verotus kiristyy. Tästä huolimatta turpeen verotus pysyy kuitenkin selvästi matalampana kuin muilla lämmityspolttoaineilla. Hallitus selvittää ensi kevään kehysriiheen mennessä lattiahintajärjestelmää, jolla pyritään varmistamaan, että turpeen käyttö puolittuu hallitusohjelman mukaisesti 2030 mennessä, vaikkei päästökaupan hintataso nousisi riittävästi.

– Hyvin toteutettuna lattiahintajärjestelmä voi nopeuttaa energiamurrosta irti turpeesta, mutta vaarana on, että tällä selvityksellä vain viivytellään välttämättömiä päätöksiä. On selvää ja ilmastokriisin kannalta välttämätöntä, ettei turvealalla ole edessään pitkää tulevaisuutta, sanoo Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola.

Finnwatch tukee Suomen luonnonsuojeluliiton kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena on turpeen energiakäytön vuonna 2025 lopettavan lain säätäminen.

Finnwatch pitää kannatettavana, että hallitus ryhtyy selvittämään päästöihin perustuvaa kulutusverotusta. Finnwatch suositteli tämän tyyppistä veroa vuonna 2019 julkaistussa kulutusperäisiä päästöjä tarkastelleessa raportissaan.