EU:n on asetettava työntekijöiden oikeuksien turvaaminen Thaimaan kauppasopimusneuvottelujen aloittamisen ehdoksi

Uutiset

Kannanoton allekirjoittajia ovat muun muassa Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK sekä saksalainen kauppaketju Aldi.

– Thaimaan vientisektoreilla työskentelee miljoonia siirtotyöntekijöitä, joiden työoloissa on pitkään raportoitu vakavia puutteita. Työntekijät eivät voi ajaa oikeuksiaan, jos heille ei anneta mahdollisuutta järjestäytyä ammatillisesti, sanoo Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti.

Finnwatch on koordinoinut tänään julkaistun kannanoton yhdessä yhdysvaltalaisen Global Labor Justice – International Labor Rights Forum GLJ-ILRF -järjestön kanssa.

Kirjeessä vaaditaan Thaimaata ratifioimaan ja toimeenpanemaan ammatillisen järjestäytymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden takaavat Kansainvälisen työjärjestö ILOn perussopimukset. Thaimaa on yksi kolmesta Kaakkois-Aasian maasta, joka ei ole ratifioinut edellä mainittuja perussopimuksia. Osalle työntekijöistä, kuten siirtotyöntekijöille, järjestäytyminen ammattiliittoihin ei ole Thaimaassa lainkaan mahdollista.

Kirjeessä nostetaan myös esiin sananvapauden turvaamiseen liittyviä puutteita. Tällaisia ovat esimerkiksi yritysten ihmisoikeuspuolustajia, toimittajia ja entisiä työntekijöitään vastaan nostamat lukuisat kunnianloukkauskanteet, joita pidetään oikeudellisena häirintänä.

Kauppasopimusten pitäisi perustua ihmisoikeuksiin ja vastuullisuuteen

– Työntekijöiden oikeuksien vahvistamisen ja asianmukaisten työolojen edistämisen tulee olla elimellinen osa kauppasopimuksia. Tämä on erittäin tärkeää YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevien ohjaavien periaatteiden maailmanlaajuisen toimeenpanon kannalta. Kauppasopimusten pitäisi jo nyt perustua ihmisoikeuksiin ja vastuullisuuteen, sanoo Aldi Nordin vastuullisuus- ja laatujohtaja Erik Hollman GLJ-ILRF:n julkaisemassa kansainvälisessä tiedotteessa

EU:n ja Thaimaan väliset kauppasopimusneuvottelut käynnistettiin vuonna 2013, mutta ne pantiin jäihin jo seuraavana vuonna armeijan kaapattua vallan Thaimaassa. Sittemmin osapuolet ovat aloittaneet neuvottelujen uudelleenkäynnistämiseen tähtäävät epäviralliset tunnustelut, joita käydään parhaillaan. 

Aiemmin tänä vuonna Yhdysvallat jäädytti osan Thaimaalle myöntämistään tullieduista. Päätöksen taustalla oli vuosia jatkunut hedelmätön vuoropuhelu ammattiyhdistysoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. USA:n päätöksen myötä EU:n ja Thaimaan kauppasopimusneuvotteluihin kohdistuu entistä enemmän odotuksia. 

Kuva: GLJ-ILRF