Europarlamentilta tuki vahvalle yritysvastuulaille – suomalaismepit tukivat yksimielisesti

Uutiset

Euroopan parlamentin hyväksymässä mietinnössä annetaan suosituksia Euroopan komissiolle, joka valmistelee parhaillaan lakialoitetta yritysvastuusta. Parlamentti peräänkuuluttaa sitovaa sääntelyä, joka velvoittaisi yritykset huolehtimaan ihmisoikeuksista, ympäristöstä ja hyvistä hallintotavoista niiden omassa toiminnassa ja arvoketjuissa. Laki koskisi paitsi suuryrityksiä ja pörssilistattuja pk-yrityksiä kaikilla toimialoilla myös muita pk-yrityksiä, jos ne toimivat korkean riskin toimialoilla. Lisäksi EU:n jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että yritystoiminnasta aiheutuvien ihmisoikeusloukkausten uhrit voivat hakea vahingonkorvausta kansallisista tuomioistuimista.

Parlamentin mietintö on hyvä pohja tulevalle komission lakialoitteelle.

– Parlamentin mietintö on hyvä pohja tulevalle komission lakialoitteelle. Se antaa komissiolle vahvan mandaatin tuoda käsittelyyn aloite, joka kattaa vielä laajemmin kaikki yritykset ja niiden koko arvoketjut, johon sisältyy tehokkaat toimeenpanokeinot ja joka edistää ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuojaa, sanoo Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti.

EU-tason yritysvastuulaille on olemassa laaja yritysten, järjestöjen ja kansalaisten tuki. Komissio järjesti vuodenvaihteessa julkisen kuulemisen yritysvastuuta koskevan lakialoitteen tiimoilta. Kuulemiseen tuli lähes puoli miljoonaa vastausta. Komission odotetaan tuovan aloitteen käsittelyyn kesäkuussa.

Suomalaismepeistä Henna Virkkunen (kok), Mauri Pekkarinen (kesk) ja Petri Sarvamaa (kok) ajoivat parlamentin mietintöön muutoksia, jotka olisivat muun muassa antaneet EU:n jäsenvaltioille mahdollisuuden jättää pk-yritykset kokonaan sitovan sääntelyn ulkopuolelle. Tämä mietintöä heikentävä muutosehdotus ei kuitenkaan mennyt parlamentin äänestyksessä läpi. Komissio on antanut ymmärtää, että sen valmistelema lakialoite tulee koskemaan myös pk-yrityksiä. 

– On absurdi ajatus, että velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia ja ympäristöä ei koskisi pk-yrityksiä. Myös pk-yrityksillä voi olla haitallisia ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia, joista niiden tulee kantaa vastuu. On hyvä muistaa, että yritysten noudattaman huolellisuuden riittävyyttä arvioitaessa kiinnitettäisiin huomiota muun muassa yrityksen kokoon ja käytössä oleviin resursseihin, Kultalahti sanoo. 

Finnwatchin vastaus komission julkiseen kuulemiseen yritysvastuulaista on saatavilla täällä.