Viron malliin siirtymiselle ei perusteita

Uutiset

– On käsittämätöntä, että tällainen ehdotus on löytänyt keskellä koronakriisiä tiensä hallituksen kehysriihilinjausten joukkoon, Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen ihmettelee.

Valtiovarainministeriön yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä on aiemmin todennut, että Viron yritysveromalli tulisi Suomelle erittäin kalliiksi eikä se ole perusteltu investointien näkökulmasta. Malli myös lisäisi tulonmuunnon kannusteita entisestään ja aiheuttaisi yhteensopivuusongelmia kansainvälisissä tilanteissa.

– Hallitukselta odotettiin hallitusohjelman mukaisia toimia veropohjan tiivistämiseksi ja aggressiivisen verosuunnittelun kitkemiseksi. Nyt ne loistavat lähes kokonaan poissaolollaan, toteaa Hietanen.

Hallitukselta odotettiin toimia veropohjan tiivistämiseksi.

Kehysriihilinjausten veropohjaa tiivistävät toimet rajoittuvat nyt pitkälti ulkomaisten rahastojen kiinteistötulojen veronalaisuuden laajentamiseen. Lisäksi syksyn budjettiriihessä luvataan linjata osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen osinkojen lähdeverotuksesta. Finnwatch pitää toimia kannatettavana, mutta riittämättöminä.

Finnwatch on vaatinut hallitukselta muun muassa arvonnousuveron säätämistä, listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotuksen ja väliyhteisölain korjaamista sekä kaivosveroa. 

– On täysin selvää, että koronapandemian jälkiä ja ekologista kriisiä voidaan hoitaa oikeudenmukaisesti vain tiiviillä veropohjilla ja progressiivisella verotuksella, Hietanen toteaa.

Turpeen veromuutos lähinnä symbolinen – viesti silti haitallinen

Keskusta sai kehysriihessä tahtonsa läpi ja hallitus tekee pienen helpotuksen turpeen polttoainekäyttöä koskevaan verotukseen. Muutos koskee lähinnä pienimpiä voimaloita eikä muuta alan tulevaisuuden näkymiä. Siltä osin kuin päästöt kasvavat, vähennyksiä pitää nyt löytää muualta.

– Turpeen aika on ohi, on ollut jo pitkään. On hyvä, että tuotannosta luopumiseen on tarjolla tukea, mutta veronkevennys antaa ristiriitaisen viestin. Turpeesta hallituksessa riidan nostanut keskusta tekee turvetuottajille karhunpalveluksen, kun se yrittää yhä viestittää, että alalla olisi tulevaisuus. Päästökauppa toimii vihdoin tarkoituksensa mukaisesti ja ajaa huonoimmat polttoaineet marginaaliin, sanoo Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola.

Turpeeseen liittyvän symbolisen taistelun sijaan Finnwatch olisi toivonut päätöksiä päästöihin perustuvan kulutusveron valmistelusta. 

Kuva: © Laura Kotila | valtioneuvoston kanslia, CC BY 2.0