Ongelmat palmuöljytuotannossa jatkuvat

Uutiset

Finnwatchin raporttiin haastatellut IOI Groupin Mekassar-tilalla Malesiassa työskentelevät työntekijät ovat maksaneet isoja rekrytointimaksuja, asuneet surkeissa oloissa ja heitä on erehdytetty rekrytoinnissa. Työntekijöille on luvattu kahdeksan tunnin työpäivät ja kuukausipalkat, mutta he ovatkin joutuneet tekemään pitkää päivää suoritekohtaisella palkalla.

– Työntekijöiden työtunneista ei pidetä kirjaa, ja työnantajalla on lupa evätä minimipalkan maksu, mikäli työntekijä ei saavuta työnantajan asettamia tavoitteita. Ongelmat jatkuvat myös työpäivän jälkeen. Osa työntekijöistä on majoitettu surkeassa kunnossa oleviin asuntoihin, joissa he ovat joutuneet nukkumaan ilman sänkyä ja kunnollista patjaa, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér sanoo.

Ikävä asenne siirtotyöntekijöitä kohtaan näkyy myös IOI:n henkilöstön toiminnassa. Mekassar-tilalla toiminut työntekijä oli väärentänyt työntekijöiden nimiä dokumentteihin, joilla perusteltiin työnantajan asettaman tavoitteen saavuttamatta jättämistä ja siten minimipalkkaa alemman palkan maksamista. Avustava esihenkilö oli myös lyönyt työntekijöitä. Finnwatchin puututtua asiaan IOI ryhtyi korjaaviin toimenpiteisiin: väärinkäytöksiin syyllistyneet työntekijät eivät ole enää tilan palveluksessa ja asuintaloja on remontoitu.

– Rekrytointimaksuja, rekrytointiprosessia ja palkkausta koskevat ongelmat ovat kuitenkin edelleen korjaamatta, Finér sanoo.

Siirtotyöntekijän sukulainen otti yhteyttä

Finnwatchin tänään julkaisema raportti on poikkeuksellinen, sillä se perustuu työntekijöiden itsensä Finnwatchille tekemään valitukseen. Raporttia laadittaessa tilan työntekijöihin on koronapandemian aikana pidetty yhteyttä kännykän videoyhteydellä.

– Intialaisen siirtotyöntekijän sukulainen oli yrittänyt pitkään korjata ongelmia työehdoissa ja asuinoloissa, siinä onnistumatta. Lopulta hän löysi Finnwatchin Google-haulla, otti yhteyttä, ja me ryhdyimme tutkimaan asiaa, Finér sanoo.  

Finnwatch on seurannut malesialaisen palmuöljy-yrityksen IOI Groupin työoloja jo vuodesta 2014. Vuosien saatossa yritys on luvannut korjata monia ongelmia. Tänään julkaistun raportin valossa vaikuttaa kuitenkin siltä, että laadittujen linjausten toimeenpanossa ei ole kaikilta osin onnistuttu. IOI:lla ei myöskään vaikuta olevan tehokkaita prosesseja epäkohtien tunnistamiseen eikä suorien valitusten käsittelyyn. 

– Yrityksellä on vaikeuksia sisäistää ihmisoikeusperustaista vastuullisuustyötä eikä se osaa tai halua tarkastella prosessiensa ja käytäntöjensä toimivuutta haavoittuvassa asemassa olevien siirtotyöntekijöiden näkökulmasta, Finér summaa.

Finnwatch peräänkuuluttaa myös lainsäätäjien velvollisuutta kantaa vastuuta. 

– Odotamme Euroopan komissiolta syksyllä kunnianhimoista esitystä yritysvastuulaista. Lain tulee mahdollistaa myös siviilioikeudelliset kanteet ihmisoikeusloukkausten uhreille. Uhrien oikeussuoja ei voi perustua siihen, löytävätkö he Finnwatchin Googlesta vai eivät, Finér toteaa.

Kuva: Craig Morey, CC BY-SA 2.0