88 päivää jäljellä
4 945 / 30 000 € TAVOITTEESTA
88 päivää jäljellä
4 945 / 30 000 € TAVOITTEESTA
88 päivää jäljellä

VEROJÄRJESTELMÄN PORSAANREIÄT ESIIN

Osallistumalla joukkorahoitukseen autat Finnwatchia kartoittamaan verojärjestelmän uusimmat aukot ja läpinäkyvyyden esteet. 

Konsernin ulkomaisille omistajille maksettavia mittavia lainakorkoja, Suomesta verovapaasti saatuja kiinteistötuottoja, osinkoverotuksen minimointiin tähtääviä holding-yhtiöjärjestelyjä… Kun yksi aukko lainsäädännössä korjataan, veroveijarit keksivät hyödyntää jotain toista porsaanreikää. Touhussa on vaikeaa pysyä perässä, ja selvittämistyötä hankaloittavat lukuisat läpinäkyvyyden puutteet. Yritysten julkiset tilinpäätökset ovat usein suppeita, edunsaajarekisteriin eivät pääse käsiksi kuin harvat ja valitut, ja toisin kuin monissa muissa maissa, verotusta koskevista oikeudenkäyntiasiakirjoista mustataan meillä tunnistustiedot pois.


Finnwatch laati edellisen kattavan kartoituksen kansainvälisen yritysverotuksen aukoista vuonna 2017. Sen seurauksena useita verotuksen ongelmia on saatu nostettua päättäjien tietoon ja lainsäädäntöä on korjattu. 


Verolainsäädäntö elää kuitenkin koko ajan, ja myös lainsäädännön tulkinta muuttuu tuomioistuimissa. Jotta voimme jatkossakin tehdä vaikuttavaa työtä verovälttelyn kitkemiseksi, meidän tulee päivittää tilannekuvamme nykyjärjestelmän uusimpien ongelmien tunnistamiseksi. Haluamme ensimmäistä kertaa myös tehdä systemaattisen analyysin vero-, tilinpäätös- ja edunsaajatietojen läpinäkyvyyden puutteista. Joukkorahoittajien avulla laadimme ja viemme päättäjille kattavat suositukset myös Suomea vaivaavasta taloudellisten tietojen läpinäkyvyysvajeesta.

4 945 / 30 000 €
88 päivää jäljellä
16% kerätty. 153 lahjoittajaa 5 päivässä.
Tavoite 1: 5 000€
Oikeusistuimien viime vuosien veroratkaisujen läpikäynti ja analyysi
Tavoite 2: 15 000€
Kattava kartoitus taloudellisten tietojen läpinäkyvyyspuutteista Suomessa
Tavoite 3: 30 000€
Erilaisia tapausesimerkkejä sisältävä laaja raportti veropohjan aukoista sekä taloudellisten tietojen avoimuuden puutteista

Olemme Finnwatchissa tutkineet yritysten verojärjestelyjä jo kymmenen vuotta. Tutkimustemme tuloksia olemme tuoneet niin median kuin verottajan ja päättäjien tietoon. Tällä työllä Suomen vuosittaisia verotuloja on saatu lisättyä kymmenillä miljoonilla euroilla.

 

Verolainsäädäntö kuitenkin muuttuu koko ajan, ja myös tuomioistuimien ratkaisut muuttavat olemassa olevan lainsäädännön tulkintaa. Siksi aika ajoin meidän tulee käydä koko systeemi läpi varmistaaksemme, että tilannekuvamme lainsäädännön korjaustarpeista on edelleen ajantasalla. Kehittyviä verojärjestelyjä voidaan selvittää tutkimalla yksittäisiä yrityksiä, mutta myös systemaattisempaa tarkastelua tarvitaan: tuomioistuinten ratkaisujen läpikäyntiä, asiantuntijoiden haastatteluja, lainsäädäntöhankkeisiin annettujen lausuntojen lukemista ja niin edelleen. 

 

Edellisen kerran teimme kokonaiskatsauksen kansainvälisen yritysveropohjan aukkoihin vuonna 2017. Nyt haluamme luoda uuden tilannekatsauksen verojärjestelmän aukkoihin ja laajentaa sitä kattamaan myös kotimaan sisäiset järjestelyt ja verotietojen läpinäkyvyyteen liittyvät esteet. Saadaksemme budjetin kasaan selvityksen ja siitä nousevan vaikuttamistyön tekemiseen tarvitsemme joukkorahoittajien apua.

 

Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2021/1420. Myönnetty Finnwatch ry:lle 28.10.2021. Voimassa 28.10.2021 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. Joukkorahoituksessa kerättyjä varoja voidaan käyttää myös teemaa koskevaan vaikuttamis- ja viestintätyöhön. Finnwatch on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen. Tietosuojakäytäntöihimme pääset tutustumaan täällä.

VEROJÄRJESTELMÄN PORSAANREIÄT ESIIN

Tuellasi voimme selvittää ongelmat verojärjestelmässä ja laajentaa kartoituksemme kotimaan sisäisiin verojärjestelyihin ja verotietojen läpinäkyvyyden esteisiin.
Tviittaa Jaa