0 päivää jäljellä
20 133 / 20 000 € TAVOITTEESTA
0 päivää jäljellä
20 133 / 20 000 € TAVOITTEESTA
0 päivää jäljellä

ELINTÄRKEÄT HIILINIELUT UHATTUNA

Auta paljastamaan Suomessa toimivien yritysten yhteydet Brasilian sademetsätuhoihin.

Brasilian sademetsää tuhotaan nyt ennätyksellisen nopeaa vauhtia. Viime vuonna raportoidut metsätuhot ylittivät kaikki ennätykset: sademetsää kaadettiin vuodessa lähes miljoonaa jalkapallokenttää vastaavalta alueelta. 

Pääasiallinen syy metsätuhoihin on sademetsien raivaaminen yritysten raaka-ainetuotannon käyttöön. Brasiliassa valtaan noussut uusi presidentti Jair Bolsonaro on luvannut soijaviljelmille sekä kaivos- ja metsäteollisuudelle entistä enemmän metsää hakattavaksi.

Brasilian sademetsät ovat satojen tuhansien eläinlajien koti, elintärkeä hiilinielu ja vuosisatojen aikana kertynyt sitoutuneen hiilen varasto, jota ihmiskunnalla ei ole varaa menettää. Tuellasi selvitämme Suomessa toimivien yritysten yhteydet Brasilian sademetsätuhoihin, ja laadimme suosituksia ympäristön kannalta kestävämmälle yritystoiminnalle. 

20 133 / 20 000 €
0 päivää jäljellä
101% kerätty. 458 lahjoittajaa 21 kuukaudessa.
Tavoite 1: 5 000€ Saavutettu!
Laadimme esiselvityksen yritystoiminnassa käytettävien raaka-aineiden yhteyksistä Brasilian sademetsätuhoihin. 
Tavoite 2: 10 000€ Saavutettu!
Toteutamme esiselvityksen pohjalta kenttätutkimuksen Brasiliassa.
Tavoite 3: 20 000€ Saavutettu!
Julkaisemme kattavan tutkimusraportin, jossa on kuvattu vähintään yhden Suomessa toimivan yrityksen yhteyksiä Brasilian sademetsätuhoihin.

Suomeen päätyvistä tuotteista ja raaka-aineista muun muassa soija ja soijapohjainen rehu, erilaiset kaivannaiset, puu- ja lihatuotteet on voitu liittää sademetsätuhoihin Brasiliassa. Amazonin metsätuhojen estämisellä ja metsien suojelulla on merkittävä rooli kasvihuonekaasujen vähentämisessä ja siten ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä biodiversiteetin suojelussa.

Metsätuhoihin liittyy myös vakavia ihmisoikeusloukkauksia kuten alkuperäiskansoilta tehtäviä maakaappauksia sekä pakkotyötä ja muita työelämän oikeuksien loukkauksia.

Haluamme tutkia vähintään yhden Suomessa toimivien yritysten käyttämän raaka-aineen alkuperän yhteydet metsätuhoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin Brasiliassa. Selvitys toteutetaan yhteistyössä kokeneen brasilialaisen kansalaisjärjestön kanssa, ja sen avulla voimme kannustaa yrityksiä aktiivisiin toimiin tuotantoketjujensa vastuullisuuden kehittämiseksi Brasiliassa.

Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2017/746. Myönnetty Finnwatch ry:lle 28.7.2017. Voimassa 1.10.2017–1.10.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuunottamatta.

PYSÄYTÄ HIILINIELUJEN TUHO

Tuellasi selvitämme Suomessa toimivien yritysten yhteydet Brasilian sademetsätuhoihin.