Tietosuojakäytäntömme
Viimeksi päivitetty: 08.04.2022
Sivustollamme on kaksi tapaa kerätä tietoja: itse antamasi tiedot esimerkiksi liittyessäsi Finnwatchin tukijaksi ja sivustomme käytön kautta kerättävät tiedot. Finnwatchin tukijarekisterin käyttö on kuvattu alla henkilötietolain mukaisessa rekisteriselosteessamme.
Evästeet
Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Evästeiden avulla parannetaan sivuston toimintaa sekä kerätään tietoja sivuston käytöstä. Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallennetaan käyttämällesi laitteelle sivustovierailun yhteydessä.

Evästeet voi jakaa kolmeen kategoriaan: välttämättömiin, ensimmäisen osapuolen sekä kolmannen osapuolen evästeisiin.

Välttämättömistä evästeistä sivustolla on käytössä sivuston teknisen toimivuuden varmistava eväste sekä tietosuojavalinnan eväste. Sivuston välttämättömiä evästeitä ei voi estää. Sivuston teknisen toimivuuden eväste tallennetaan istunnon ajaksi, tietosuojavalinnan tallentava eväste 12 kuukauden ajaksi.

Ensimmäisen osapuolen evästeellä tarkoitetaan sivuston itsensä lataamia evästeitä ja ne ladataan suostumuksellasi. Evästeitä käytetään keräämään ja tallentamaan tietoa käyttäjästä, sivustovierailuista ja -tapahtumista. Kerättyä tietoa käytetään kehittämään sivuston rakennetta, käyttökokemusta ja sisältöä.

Kaikki kerätty tieto on anonymisoitua, Finnwatchin omaisuutta eikä sitä jaeta kolmansille osapuolille. Tiedot tallennetaan palvelimille, jotka sijaitsevat Euroopan unionin alueella.
Evästeet:
  • _pk_ses.<appID>.<domainHash>, tallennusaika 30 min.
  • _pk_id.<appID>.<domainHash>, tallennusaika 13 kuukautta.
  • ppms_privacy_.<appID>.<domainHash>, tallennusaika 12 kuukautta.
Lue lisää
Kolmannen osapuolen evästeellä tarkoitetaan muiden sivustojen lataamia evästeitä. Finnwatchin verkkosivuilla on käytössä Facebookin markkinoinnillisia evästeitä, joita käytetään sosiaalisen median markkinoinnin kohdistamiseen. Näiden evästeiden tarkoituksena on parantaa markkinointia laatua ja tehokkuutta. Evästeitä lataavat myös sivustolle upotetut Youtube-videot sekä Finnwatchin sähköpostilistan tilauksessa käytettävä Mailchimp.

Tietosuoja-asetukset

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on laadittu 23.5.2018, ja sitä on päivitetty viimeksi 8.4.2022.

Rekisterinpitäjä
Finnwatch ry
Malminrinne 1 B, 2 krs.
00180 Helsinki
Y-tunnus: 2337085-6

Rekisteristä vastaava henkilö
Sonja Finér
044 568 7465
sonja.finer (at) finnwatch.org

Rekisterin nimi
Finnwatch ry:n tukijarekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Tukijarekisteriä käytetään Finnwatchin toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden ja lahjoittajien yhteystietojen hallinnointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu joko rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai käyttäjän antamaan suostumukseen. Rekisterinpitäjän oikeutetun edun katsotaan muodostuvan lahjoitussuhteesta, Finnwatchin kampanjoihin osallistumisesta tai muusta vastaavasta toiminnasta.

Yksiselitteinen suostumus pyydetään Finnwatchin sähköpostilistalle liityttäessä. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa perumalla sähköpostilistan tilauksen jokaisen lähetetyn viestin lopussa löytyvästä linkistä tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Finnwatchia tukeneen tai toiminnasta kiinnostuneen henkilön
  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sivuston kävijätiedot (esim. ip-osoite)
  • Maksujen käsittelyyn liittyvät tiedot
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan uutiskirjeen tilauksen, kampanjoihin osallistumisen, lahjoituksen maksamisen tai muun vastaavan toiminnon yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta Finnwatchin ulkopuoliseen käyttöön. Finnwatch voi kuitenkin käyttää maksujen käsittelyyn ja markkinointiin tai muuhun viestintään kolmansia osapuolia.

Tietoja säilytetään EU:n alueella olevilla palvelimilla. Finnwatchin käyttämän uutiskirjepalvelu MailChimpin tietoja saatetaan siirtää myös Yhdysvaltoihin EU:n komission hyväksymien vakiolausekkeiden puitteissa.

Rekisterin suojaus ja tietojen käsittely
Rekisteri ja sen osat on suojattu ulkopuolisilta asianmukaisin teknisin ja hallinnollisin suojatoimin. Henkilötietoja käsittelevät vain Finnwatchin erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat järjestön palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely kuuluu, sekä Finnwatchin toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin se on tukijasuhteen ylläpidon kannalta perusteltua. Pääsääntöisesti tiedot poistetaan kahden vuoden sisällä edellisestä lahjoituksesta, kampanjaan osallistumisesta, sivustovierailusta tai muusta vastaavasta toiminnosta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai paperikirjeenä rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisesta rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse tai kirjeellä rekisterinpitäjälle.
LIITY MUKAAN
Tue työtämme
Työmme ei olisi mahdollista ilman yksittäisten ihmisten tukea. Lahjoittamalla turvaat työmme jatkumisen.