Tietosuojakäytäntömme
Viimeksi päivitetty: 19.08.2019
Sivustollamme on kaksi tapaa kerätä tietoja: itse antamasi tiedot esimerkiksi liittyessäsi Finnwatchin tukijaksi ja sivustomme käytön kautta kerättävät tiedot. Finnwatchin tukijarekisterin käyttö on kuvattu alla henkilötietolain mukaisessa rekisteriselosteessamme.

Verkkosivustomme käyttöä seuraamme evästeillä. Evästeiden avulla parannetaan sivuston toimintaa sekä kerätään tietoja sivuston käytöstä. Evästeiden keräämää tietoa voidaan hyödyntää myös kolmannen osapuolen palveluissa kuten digitaalisessa mainonnassa.

Sivuston teknisen toiminnan kannalta välttämättömistä evästeistä sivustolla on käytössä Google Tag Manager. Lisäksi keräämme sivuston suorituskykyä mittaavalla Google Analytics -evästeellä tietoa verkkosivujemme käytöstä, esimerkiksi suosituimmista sivuistamme. Kerätty tieto on anonyymia ja sitä käytetään sivuston rakenteen sekä sisältöjen kehittämiseen. Evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä.

Sivustollamme käytössä olevat sosiaalisen median palvelujen evästeet (Facebook, Twitter ja Addthis) helpottavat sisällön jakamista sosiaaliseen mediaan. Näitä evästeitä voidaan käyttää myös sosiaalisen median markkinoinnin kohdistamiseen. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet automaattisesti. Voit estää uusien evästeiden tallennuksen selaimesi asetuksista, mikäli et halua sivustomme käyttävän evästeitä. Selaimesi asetuksista voit myös poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.
Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on laadittu 23.5.2018.

Rekisterinpitäjä
Finnwatch ry
Malminrinne 1 B, 2 krs.
00180 Helsinki
Y-tunnus: 2337085-6

Rekisteristä vastaava henkilö
Teemu Hakoniemi
044 741 6776
teemu.hakoniemi (at) finnwatch.org

Rekisterin nimi
Finnwatch ry:n tukijarekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Tukijarekisteriä käytetään Finnwatchin toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden ja lahjoittajien yhteystietojen hallinnointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu joko rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai käyttäjän antamaan suostumukseen. Rekisterinpitäjän oikeutetun edun katsotaan muodostuvan lahjoitussuhteesta, Finnwatchin kampanjoihin osallistumisesta tai muusta vastaavasta toiminnasta.

Yksiselitteinen suostumus pyydetään Finnwatchin sähköpostilistalle liityttäessä. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa perumalla sähköpostilistan tilauksen jokaisen lähetetyn viestin lopussa löytyvästä linkistä tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Finnwatchia tukeneen tai toiminnasta kiinnostuneen henkilön
  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sivuston kävijätiedot (esim. ip-osoite) Maksujen käsittelyyn liittyvät tiedot
  • Maksujen käsittelyyn liittyvät tiedot
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan uutiskirjeen tilauksen, kampanjoihin osallistumisen, lahjoituksen maksamisen tai muun vastaavan toiminnon yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta Finnwatchin ulkopuoliseen käyttöön. Finnwatch voi kuitenkin käyttää maksujen käsittelyyn ja markkinointiin tai muuhun viestintään kolmansia osapuolia. Tietoja voidaan säilyttää EU:n tai ETA:n ulkopuolella Privacy-Shield -maissa kuten Yhdysvalloissa.

Rekisterin suojaus ja tietojen käsittely
Rekisteri ja sen osat on suojattu ulkopuolisilta asianmukaisin teknisin ja hallinnollisin suojatoimin. Henkilötietoja käsittelevät vain Finnwatchin erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat järjestön palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely kuuluu, sekä Finnwatchin toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin se on tukijasuhteen ylläpidon kannalta perusteltua. Pääsääntöisesti tiedot poistetaan kahden vuoden sisällä edellisestä lahjoituksesta, kampanjaan osallistumisesta, sivustovierailusta tai muusta vastaavasta toiminnosta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai paperikirjeenä rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisesta rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse tai kirjeellä rekisterinpitäjälle.
LIITY MUKAAN
Tue työtämme
Työmme ei olisi mahdollista ilman yksittäisten ihmisten tukea. Lahjoittamalla turvaat työmme jatkumisen.