Veroparatiisit nakertavat julkista taloutta

Taustat

Kansainväliset yritykset käyttävät aggressiivisessa verosuunnittelussa usein hyväksi niin kutsuttuja veroparatiiseja. Veroparatiisit ovat maita tai alueita...

  • joissa on alhainen tai olematon verotus
  • joissa vallitsee tiukka pankkisalaisuus
  • joiden lait mahdollistavat yritysten todellisten omistajien salaamisen
  • jotka eivät edellytä alueellaan toimivilta yrityksiltä varsinaista tuotannollista toimintaa


Mitä veroparatiisit ovat?

Usein veroparatiisit mielletään Tyynenmeren saarivaltioiksi, jotka toimivat globaalitalouden marginaalissa ruokkien veronkiertoa, rahanpesua, korruptiota ja muuta laitonta ja rikollista toimintaa. Todellisuudessa veroparatiisitalous toimii globaalin talouden ytimessä ja on läsnä kaikkialla. Euroopan unionissakin on omia veroparatiisivaltioita, kuten Luxemburg, Alankomaat ja Irlanti. Valitettavan usein veroparatiiseja hyödyntäviä verojärjestelyjä löytyy myös Suomessa toimivien monikansallisten yrityskonsernien omistus- ja rahoitusjärjestelyistä sekä suomalaisten työeläkelaitosten sijoitussalkuista.

Veroparatiisit houkuttelevat alueelleen investointeja tarjoamalla veroetuja ja -poikkeuksia ulkomaisille toimijoille. Veroparatiisit ovat usein erikoistuneet erilaisiin palveluihin. Jotkut kilpailevat tiukalla pankkisalaisuudella, toiset tarjoavat alhaisia verokantoja tai erityisiä verohuojennuksia, kolmannet toimivat eräänlaisina kauttakulku- tai koordinaatiokeskuksina edullisine verosopimuksineen.

Yritykset ja veroparatiisit

Tytäryhtiön tai rahaston perustaminen tunnettuun veroparatiisiin ei välttämättä merkitse pyrkimystä välttää veroja. Sijoittautumista voivat sinänsä puoltaa muut hyväksyttävät liiketoiminnalliset syyt, mutta valitettavan usein kyse on kuitenkin ollut juuri veroetujen hakemisesta.

Veroparatiisissa toimivan yrityksen tulisi tiedostaa, että varsinaiseen liiketoimintaan liittymättömät verojärjestelyt salaisuusalueilla ylläpitävät ja tukevat veroparatiisitaloutta ja sen pahimpia lieveilmiöitä rapauttaen veropohjia yritysten tosiasiallisissa toimintamaissa. Veroparatiiseissa toimivat yritykset voivat hälventää verovälttelyepäilyt avaamalla kirjanpitoaan ja kertomalla maakohtaisesti keskeiset taloudelliset tunnuslukunsa, joiden perusteella ulkopuolinen voi arvioida yrityksen veronmaksun vastuullisuutta.

Kehittyvät maat menettävät verotuloja

800
800 miljardia euroa pakenee kehitysmaista vuosittain veroparatiiseihin.
9x
Summa vastaa kehitysavun yhdeksänkertaista kokonaismäärää.

Veroparatiisien ongelmat

Haitallinen verokilpailu tarjoaa vastuuttomille yrityksille väylän välttää niiden koti- ja toimintavaltioissa säädetyt verot. Veroparatiisit pyrkivät hyötymään muiden maiden verojärjestelmistä ja kansainvälisestä yhteistyöstä osallistumatta siihen itse.

Veroparatiisitalouden lieveilmiöitä ovat esimerkiksi veronkierto, rikollinen korruptio ja rahanpesu.

Kehittyville maille veroparatiisitalous on erityisen vahingollista. Global Financial Integrity -järjestön arvion mukaan globaalista etelästä pakenee vuosittain yli 800 miljardia euroa verottamatonta pääomaa rikkaisiin maihin, veroparatiiseihin ja rahoitussalaisuusalueille. Summa vastaa kehitysavun yhdeksänkertaista kokonaismäärää.

Finnwatch on tuottanut veroparatiiseihin liittyvää tutkimusta jo lähes kymmenen vuotta. Työmme avulla on torjuttu verovälttelyä ja saatu parannuksia Suomen verolainsäädäntöön. Liity kuukausitukijaksemme ja turvaa työmme jatkuminen!