Julkaisut
Finnwatchin tutkimusraportit ja muut julkaisut
7.3.2023
Ihmisoikeudet Etelä-Afrikan viinitiloilla
Alkon hankintaketjujen vastuullisuus
Raportti tarkastelee ihmisoikeuksien toteutumista Alkon vakiovalikoimaan kuuluvien viinien alkutuotannossa Etelä-Afrikassa.
Raportti tarkastelee ihmisoikeuksien toteutumista Alkon vakiovalikoimaan kuuluvien viinien alkutuotannossa Etelä-Afrikassa.
31.1.2023
Oikeudenmukainen siirtymä Bangladeshin vaateteollisuudessa
Raportti tarkastelee oikeudenmukaiseen ekologiseen siirtymään liittyviä kysymyksiä bangladeshilaisten vaate- ja tekstiilialan työntekijöiden sekä suomalaisten alan yritysten näkökulmasta.
Raportti tarkastelee oikeudenmukaiseen ekologiseen siirtymään liittyviä kysymyksiä bangladeshilaisten vaate- ja tekstiilialan työntekijöiden sekä suomalaisten alan yritysten näkökulmasta.
29.11.2022
Yritystoiminta Israelin laittomissa siirtokunnissa
Seurantaraportti
Raportti tarkastelee 40 yrityksen ja eläkesijoittajan taloudellisia yhteyksiä Israelin laittomiin siirtokuntiin. Raportti on päivitys Finnwatchin vuonna 2012 julkaisemalle raportille.
Raportti tarkastelee 40 yrityksen ja eläkesijoittajan taloudellisia yhteyksiä Israelin laittomiin siirtokuntiin. Raportti on päivitys Finnwatchin vuonna 2012 julkaisemalle raportille.
25.10.2022
Osinkoverojärjestelmän epätasaisesti jakautuvat hyödyt
Seurantaraportti
Raportissa tarkastellaan tilastotiedon valossa sitä, miten listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverojärjestelmän hyödyt jakautuvat Suomessa.
Raportissa tarkastellaan tilastotiedon valossa sitä, miten listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverojärjestelmän hyödyt jakautuvat Suomessa.
30.8.2022
Ammattiyhdistysoikeuksien toteutuminen suomalaisyritysten toiminnassa Virossa
Selvitys tarkastelee Fortacon, HKScanin, SOK:n ja Stora Enson suhteita Viron ay-liikkeeseen.
Selvitys tarkastelee Fortacon, HKScanin, SOK:n ja Stora Enson suhteita Viron ay-liikkeeseen.
21.6.2022
Kaalimaan vartijat 2
Sertifiointi- ja auditointijärjestelmien laatua tarkasteleva seurantaraportti
Raportti arvioi 18:aa vastuullisuuden valvontajärjestelmää. Erityisenä tapausesimerkkinä tarkastellaan puuvillasertifiointeja.
Raportti arvioi 18:aa vastuullisuuden valvontajärjestelmää. Erityisenä tapausesimerkkinä tarkastellaan puuvillasertifiointeja.
12.4.2022
Pilveen karkaavat verotulot
Alustatalousyhtiöiden verotuksen haasteet, CASE: Yandex ja Airbnb
Raportissa tarkastellaan alustatalousyhtiöiden verotukseen liittyviä haasteita sekä keinoja haasteisiin vastaamiseksi.
Raportissa tarkastellaan alustatalousyhtiöiden verotukseen liittyviä haasteita sekä keinoja haasteisiin vastaamiseksi.
9.2.2022
Mitä pikamuodin jälkeen?
Oikeudenmukainen ekologinen siirtymä vaate- ja tekstiiliteollisuudessa
Raportti käsittelee vaate- ja tekstiiliteollisuuden välttämätöntä siirtymää hiilivapaaseen kiertotalouteen, ja tämän murroksen työllisyysvaikutuksia yritysvastuun näkökulmasta. Raportin laatimista on tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroista.
Raportti käsittelee vaate- ja tekstiiliteollisuuden välttämätöntä siirtymää hiilivapaaseen kiertotalouteen, ja tämän murroksen työllisyysvaikutuksia yritysvastuun näkökulmasta. Raportin laatimista on tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroista.
18.1.2022
Pääurakoitsijoiden ihmisoikeusvastuu urakkaketjuissa
Raportti tarkastelee rakennusalan yritysten roolia erityisesti lähetettyjen työntekijöiden työperäisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyssä ja mahdollisten haitallisten ihmisoikeusvaikutusten korjaamisessa ja korvaamisessa uhreille.
Raportti tarkastelee rakennusalan yritysten roolia erityisesti lähetettyjen työntekijöiden työperäisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyssä ja mahdollisten haitallisten ihmisoikeusvaikutusten korjaamisessa ja korvaamisessa uhreille.
11.11.2021
Yritysten vastuu ilmastosta ja oikeudenmukaisesta siirtymästä
Raportti tarkastelee yritysten ihmisoikeusperusteista vastuuta ilmastokriisin torjunnassa ja oikeudenmukaisessa siirtymässä hiilivapaaseen talouteen. Raportti perustuu yritysvastuustandardien ja ilmasto-oikeudenkäyntien analyysiin.
Raportti tarkastelee yritysten ihmisoikeusperusteista vastuuta ilmastokriisin torjunnassa ja oikeudenmukaisessa siirtymässä hiilivapaaseen talouteen. Raportti perustuu yritysvastuustandardien ja ilmasto-oikeudenkäyntien analyysiin.