Julkaisut
Finnwatchin tutkimusraportit ja muut julkaisut
21.6.2022
Kaalimaan vartijat 2
Sertifiointi- ja auditointijärjestelmien laatua tarkasteleva seurantaraportti
Raportti arvioi 18:aa vastuullisuuden valvontajärjestelmää. Erityisenä tapausesimerkkinä tarkastellaan puuvillasertifiointeja.
Raportti arvioi 18:aa vastuullisuuden valvontajärjestelmää. Erityisenä tapausesimerkkinä tarkastellaan puuvillasertifiointeja.
12.4.2022
Pilveen karkaavat verotulot
Alustatalousyhtiöiden verotuksen haasteet, CASE: Yandex ja Airbnb
Raportissa tarkastellaan alustatalousyhtiöiden verotukseen liittyviä haasteita sekä keinoja haasteisiin vastaamiseksi.
Raportissa tarkastellaan alustatalousyhtiöiden verotukseen liittyviä haasteita sekä keinoja haasteisiin vastaamiseksi.
9.2.2022
Mitä pikamuodin jälkeen?
Oikeudenmukainen ekologinen siirtymä vaate- ja tekstiiliteollisuudessa
Raportti käsittelee vaate- ja tekstiiliteollisuuden välttämätöntä siirtymää hiilivapaaseen kiertotalouteen, ja tämän murroksen työllisyysvaikutuksia yritysvastuun näkökulmasta. Raportin laatimista on tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroista.
Raportti käsittelee vaate- ja tekstiiliteollisuuden välttämätöntä siirtymää hiilivapaaseen kiertotalouteen, ja tämän murroksen työllisyysvaikutuksia yritysvastuun näkökulmasta. Raportin laatimista on tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroista.
18.1.2022
Pääurakoitsijoiden ihmisoikeusvastuu urakkaketjuissa
Raportti tarkastelee rakennusalan yritysten roolia erityisesti lähetettyjen työntekijöiden työperäisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyssä ja mahdollisten haitallisten ihmisoikeusvaikutusten korjaamisessa ja korvaamisessa uhreille.
Raportti tarkastelee rakennusalan yritysten roolia erityisesti lähetettyjen työntekijöiden työperäisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyssä ja mahdollisten haitallisten ihmisoikeusvaikutusten korjaamisessa ja korvaamisessa uhreille.
11.11.2021
Yritysten vastuu ilmastosta ja oikeudenmukaisesta siirtymästä
Raportti tarkastelee yritysten ihmisoikeusperusteista vastuuta ilmastokriisin torjunnassa ja oikeudenmukaisessa siirtymässä hiilivapaaseen talouteen. Raportti perustuu yritysvastuustandardien ja ilmasto-oikeudenkäyntien analyysiin.
Raportti tarkastelee yritysten ihmisoikeusperusteista vastuuta ilmastokriisin torjunnassa ja oikeudenmukaisessa siirtymässä hiilivapaaseen talouteen. Raportti perustuu yritysvastuustandardien ja ilmasto-oikeudenkäyntien analyysiin.
12.10.2021
Alumiinia Amazonin sademetsästä
Suomeen tuotavan alumiinin vaikutukset ympäristöön ja ihmisoikeuksiin, CASE: Hydro
Raportti tarkastelee alumiinituotannon ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia Brasiliassa, Parán osavaltiossa.
Raportti tarkastelee alumiinituotannon ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia Brasiliassa, Parán osavaltiossa.
30.6.2021
Siirtotyöntekijöiden oikeudet öljypalmutuotannossa Malesiassa
CASE: IOI Group, Mekassar
Vuonna 2020 Finnwatch sai ilmoituksen vakavista ongelmista malesialaisen palmuöljy-yritys IOI Groupin öljypalmutilalla. Sen myötä käynnistettiin selvitys IOI:n työoloista sekä dialogiprosessi yrityksen kanssa. Tämä raportti summaa prosessin aikana tehdyt löydökset.
Vuonna 2020 Finnwatch sai ilmoituksen vakavista ongelmista malesialaisen palmuöljy-yritys IOI Groupin öljypalmutilalla. Sen myötä käynnistettiin selvitys IOI:n työoloista sekä dialogiprosessi yrityksen kanssa. Tämä raportti summaa prosessin aikana tehdyt löydökset.
23.6.2021
Reilu hinta hiilelle
Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden huomioiminen ilmastopäästöjen hinnoittelussa
Raportissa tarkastellaan päästöjen hinnoittelun sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Raportissa tarkastellaan päästöjen hinnoittelun sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä.
9.6.2021
Anekauppaa vai ilmastotekoja?
Vapaaehtoisen päästökompensaation kysyntä, tarjonta ja laatu Suomessa
Raportissa esitellään keskeisimmät päästökompensaatiota tarjoavat kotimaiset palvelut, yleisimmät hanketyypit ja niiden laadun varmistamiseen kehitetyt sertifikaatit. Raportti on tuotettu vuonna 2020 kerätyllä joukkorahoituksella. Selvitys on saanut tukea myös Finnwatchin Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmasta.
Raportissa esitellään keskeisimmät päästökompensaatiota tarjoavat kotimaiset palvelut, yleisimmät hanketyypit ja niiden laadun varmistamiseen kehitetyt sertifikaatit. Raportti on tuotettu vuonna 2020 kerätyllä joukkorahoituksella. Selvitys on saanut tukea myös Finnwatchin Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmasta.
20.4.2021
Yhteenveto listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotusta koskevista tutkimuksista ja selvityksistä
Raportissa käydään läpi keskeisimmät listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotusta käsittelevät tutkimukset ja työryhmäraportit viimeisen vuosikymmenen ajalta.
Raportissa käydään läpi keskeisimmät listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotusta käsittelevät tutkimukset ja työryhmäraportit viimeisen vuosikymmenen ajalta.