Yritysten ihmisoikeus-, ilmasto- ja verovastuun ei tule olla vapaaehtoista. Finnwatch vaatii tehokasta ja kattavaa lainsäädäntöä, jolla voidaan puuttua yritystoiminnasta aiheutuviin ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristöongelmiin sekä verovälttelyyn.

Lausunnot

Yritys- ja verovastuullisuuteen liittyvät lausuntomme löydät täältä. Avoimuuden varmistamiseksi julkaisemme kaikki kannanottomme ja lausuntomme.  

16.5.2023    Hiilimarkkinoiden sääntelytarpeet tulevalla hallituskaudella
     
15.5.2023   Joint letter to State Secretary Navarro Rios on EU Forced Labour Regulation
     
4.5.2023   Lausunto työ-ja elinkeinoministeriölle yritysten kestävyysraportointia koskevasta HE-luonnoksesta
     
17.3.2023   Joint submission to UN Secretary-General: Tax Report 2023
     
9.2.2023   Lausunto talousvaliokunnalle komission esityksestä pakkotyötuotteiden markkinoilleasettamisen kieltävästä asetuksesta
     
23.1.2023   Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle sähkö- ja polttoainealan väliaikaisia voittoveroja koskevasta hallituksen esityksestä
     
16.1.2023   Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksista kestävyysraportointidirektiivin voimaansaattamisen edellyttämiksi säännöksiksi
     
9.1.2023   Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle kaivosmineraaliveron käyttöönottoa koskevasta hallituksen esityksestä
     
15.12.2022   Joint letter: Implementation of UN resolution on international tax cooperation
     
12.12.2022   Lausunto valtiovarainministeriölle sähkö- ja polttoainealan väliaikaisia voittoveroja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
     
28.11.2022   Lausunto valtiovarainvaliokunnalle TVL 10 muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä
     
28.11.2022   Joint open letter to Minister of Employment Tuula Haatainen: Ensuring an effective Corporate Sustainability Due Diligence Directive
     
16.11.2022   Joint open letter to the European Commission: Reforming the Union customs legislation to allow non-state actors to access customs trade information
     
14.11.2022   Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035)
     
8.11.2022   Lausunto talousvaliokunnalle ns. whistleblower-direktiivin kansallista toimeenpanoa koskevasta hallituksen esityksestä
     
26.10.2022    Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle alustatalousyhtiöiden tiedonantovelvoitetta koskevasta hallituksen esityksestä
     
17.10.2022   Joint CSO letter to the EU co-legislators regarding Carbon Border Adjustment Mechanism
     
14.10.2022   Lausunto valtiovarainministeriölle kiinteistörahastojen verosääntelyä koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
     
12.10.2022   Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle korkovähennysrajoitusten muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä
     
11.10.2022   Joint civil society statement on the proposed regulation on prohibiting products made with forced labour on the union market
     
11.10.2022   Lausunto valtiovarainministeriölle kaivosmineraaliveron käyttöönottoa koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
     
10.10.2022   Lausunto eduskunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle koskien valtion talousarviota 2023, teema kansainvälinen kehitysyhteistyö
     
10.10.2022   Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle työryhmän luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030
     
6.10.2022   Joint open letter to the EU co-legislators regarding due diligence rules in the Battery Regulation
     
5.10.2022   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä avoimuusrekisterilaiksi
     
28.9.2022   Joint policy recommendations on Article 15 "Combating climate change" of the proposed EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive
     
14.9.2022   Response to the European Commission's public consultation on revision of the Union Customs Code
     
14.9.2022   Submission to the European Commission: Revision of the Union Customs Code
     
14.9.2022   Lausunto valtiovarainministeriölle korkovähennysrajoitusten muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
     
13.9.2022   Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle oman pääoman vähennystä koskevaan direktiiviluonnokseen liittyvästä u-kirjelmästä
     
12.9.2022   Lausunto valtiovarainministeriölle arvonnousuveron käyttöönottoa koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
     
  9.9.2022   Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle verotustietojen julkisuutta koskevasta hallituksen esityksestä
     
  6.9.2022   Lausunto valtiovarainministeriölle TVL 10 muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
     
 16.8.2022   Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjelmaehdotuksesta
     
   5.8.2022   Lausunto valtiovarainministeriölle alustatalousyhtiöiden tiedonantovelvoitetta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
     
   3.8.2022   Lausunto valtiovarainministeriölle kaivosveroa koskevasta arviomuistiosta
     
 21.6.2022   Feedback to European commission on Sustainable products initiative
     
 20.6.2022   Submission to the European Commission: Effectively banning products produced, extracted or harvested with forced labour
     
  8.6.2022   Lausunto valtiovarainministeriölle oman pääoman vähennystä koskevasta direktiiviehdotuksesta
     
 31.5.2022   Lausunto talousvaliokunnalle yritysvastuudirektiiviä koskevasta u-kirjelmästä
     
 31.5.2022   Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle lentoliikenteen päästöohjausta koskevasta selvityksestä
     
 20.5.2022   Submission upon Commission adoption: Sustainable corporate governance
     
 18.5.2022   Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle työryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi
     
 18.5.2022   Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta
     
 16.5.2022   Lausunto ympäristövaliokunnalle komission EU-tason yritysvastuulakiehdotusta koskevasta valtioneuvoston u-kirjelmästä
     
 12.5.2022   Joint letter to President Biden regarding Thailands abusive draft NPO law
     
 11.5.2022   Civil society statement on the proposed EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive
     
 11.5.2022   Lausunto valtiovarainministeriölle taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottoa koskevasta HE-luonnoksesta
     
   4.5.2022   Lausunto valtiovarainministeriölle verotustietojen julkisuutta koskevasta HE-luonnoksesta
     
 21.4.2022   Lausunto työ- ja elinkeinoministeriolle HE-luonnoksesta koskien julkista maakohtaista veroraportointia ja tilinpaatosten digitaalista rekisterointia
     
 13.4.2022   Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle kansallista yritysvastuulakia koskevasta arviomuistiosta
     
 31.3.2022   Submission to the UN Human Rights Council at the occasion of Finland’s Fourth UPR
     
 23.3.2022   Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle u-kirjelmäluonnoksesta liittyen komission direktiiviesitykseen EU-tason yritysvastuulaista
     
 11.3.2022   Kirjalliset kommentit TEM:ille yritysvastuulakia koskevasta komission direktiiviesityksestä
     
  9.3.2022   Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle pöytälaatikkoyhtiödirektiiviluonnosta koskevasta u-kirjelmästä
     
  7.3.2022   Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta
     
 18.2.2022   Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle minimiyhteisöverodirektiiviluonnosta koskevasta u-kirjelmästä
     
 16.2.2022   Lausunto ympäristövaliokunnalle valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta
     
 14.1.2022   Lausunto valtiovarainministeriölle pöytälaatikkoyhtiöiden väärinkäytön estämistä koskevasta direktiiviluonnoksesta
     
 14.1.2022   Lausunto ympäristöministeriölle keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta
     
 10.1.2022   Lausunto valtiovarainministeriölle minimiyhteisöveroa koskevasta direktiiviluonnoksesta
     
 9.12.2021   Joint letter to Environment Ministers of the European Union: delays to new sustainable battery rules would be unnecessary and harmful
     
 8.12.2021   Open letter to President Von der Leyen: It is time for you to show leadership on the Sustainable Corporate Governance initiative
     
 2.12.2021   Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle kansallista tieliikenteen päästökauppaa koskevasta arviomuistioluonnoksesta
     
30.11.2021   Lausunto talousvaliokunnalle kirjanpitolain 1. luvun muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä
     
15.11.2021   Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle korkovähennysrajoitusten muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä
     
15.11.2021   Joint letter to Commissioner Urpilainen: An ambitious proposal for an EU directive on Corporate Due Diligence
     
12.11.2021   Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle t&k-lisävähennyksen korotusta koskevasta hallituksen esityksestä
     
 8.11.2021   Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle käänteisen hybridin verotusta koskevasta hallituksen esityksestä
     
 1.11.2021   Joint letter: UN intergovernmental tax body
     
28.10.2021   Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle koskien siirtohinnoitteluoikaisusäännöksen muuttamista
     
27.10.2021   Lausunto valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle koskien kansainvälistä kehitysyhteistyötä osana valtion talousarviota vuodelle 2022
     
22.10.2021   Vastine valtionvarainministeriölle Finnwatchin veromenetysarvioita koskeviin väitteisiin liittyen 
     
18.10.2021   Lausunto valtiovarainministeriölle korkovähennysrajoitusten muutoksia koskevasta HE-luonnoksesta
     
13.10.2021   Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi arpajaislain muuttamisesta
     
12.10.2021   Lausunto hallintovaliokunnalle rahankeräyslain muuttamisesta päästökompensaatioon liittyen
     
 7.10.2021   Lausunto talousvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle koskien eurooppalaisia vihreitä joukkolainoja
     
 7.10.2021   Lausunto talousvaliokunnalle valtioneuvoston selvityksestä eduskunnalle koskien EU:n kestävän rahoituksen strategiaa
     
 23.9.2021   Järjestöjen vetoomus, ettei maakaasua oteta mukaan kestävän rahoituksen EU-taksonomiaan
     
 21.9.2021   Lausunto ulkoministeriölle YK:n oikeudellisesti sitovasta asiakirjasta ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa (kolmas sopimusluonnos)
     
 21.9.2021   Lausunto talousvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle koskien rahanpesun vastaista lainsäädäntöpakettia
     
 17.9.2021   Lausunto valtiovarainministeriölle siirtohinnoitteluoikaisusäännöksen muuttamista koskevasta HE-luonnoksesta
     
 13.9.2021   Järjestöjen ja yritysten vetoomus kompensaatiomarkkinan kehittämiseksi
     
 13.9.2021   Lausunto valtiovarainministeriölle käänteisen hybridin verotusta koskevasta HE-luonnoksesta
     
  9.9.2021   Lausunto talousvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
     
  6.9.2021   Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle OECD:n suositusluonnoksesta koskien hallitusten roolia yritysvastuun edistämisessä
     
  3.9.2021  
     
 17.8.2021  
     
 13.8.2021  
     
 25.7.2021  
     
  9.7.2021  
     
 30.6.2021  
     
  3.6.2021  
     
 31.5.2021  
     
 27.5.2021  
     
 27.5.2021  
     
 17.5.2021  
     
 11.5.2021  
     
 10.5.2021  
     
 15.4.2021  
     
 15.4.2021  
     
 12.4.2021  
     
 17.3.2021  
     
 17.3.2021  
     
  8.3.2021  
     
  1.3.2021  
     
 26.2.2021  
     
 25.2.2021  
     
 23.2.2021   Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle säädösehdotusten vaikutusarviointien nykytilasta ja kehittämistarpeista
     
 18.2.2021   Kansalaisjarjestojen ilmastoviestit kuntavaaleihin 2021
     
 16.2.2021   Lausunto valtiovarainvaliokunnalle hallituksen esityksestä hyväksyä EU:n omia varoja koskeva neuvoston päätös
     
 16.2.2021   Lausunto: Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista
toimintaohjelmasta Agenda 2030:sta
     
  5.2.2021   Euroopan komission aloitteet yritysvastuulaista ja kestävästä hallinnosta – Finnwatchin vastaus komission kuulemiseen
     
14.12.2020   Submission to OECD Consultation on the Reports on the Pillar 1 and Pillar 2 Blueprints
     
11.12.2020   Lausunto sisäministeriölle rahankeräyslain uudistamisesta vapaaehtoiseen päästökompensaatioon liittyen
     
10.12.2020   Lausunto talousvaliokunnalle E-kirjeestä komission yritysvastuualoitteesta koskien asianmukaisen huolellisuuden sääntelyä
     
 1.12.2020   Kommentteja Finnfundin omistajaohjausmuistioon
     
26.11.2020   Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle E-kirjeluonnoksesta komission yritysvastuualoitteesta koskien asianmukaisen huolellisuuden sääntelyä
     
 9.11.2020   Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi koskien konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamista
     
 5.11.2020   Lausunto hallituksen esityksestä koskien ulkomaisen tytäryhtiön lopullisten tappioiden konsernivähennystä
     
28.10.2020   Joint letter: EU-Thailand trade agreement
     
27.10.2020   Lausunto hiilidioksidipäästöjen tullimekanismista liittyen EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan
     
21.10.2020   Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta
     
21.10.2020   Lausunto hallituksen esityksestä koskien yleisen verovelvollisuuden laajentamista
     
20.10.2020   Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle koskien kansainvälistä kehitysyhteistyötä osana valtion talousarviota vuodelle 2021
     
 6.10.2020   Kansalaisjärjestöjen kirje julkisesta maakohtaisesta veroraportoinnista
     
 2.10.2020   Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien tytäryhtiön lopullisten tappioiden konsernivähennystä
     
  7.9.2020   Lausunto ulkoministeriölle toisesta sopimusluonnoksesta YK:n kansainväliseksi oikeudellisesti sitovaksi asiakirjaksi ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa
     
  4.9.2020   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle liittyen komission rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaan toimintasuunnitelmaan
     
  2.9.2020   Finnwatchin lausunto työ- ja elinkeinoministeriön oikeudelliseen selvitykseen yritysvastuulaista
     
 13.7.2020   Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta koskien yleisen verovelvollisuuden laajentamista
     
  1.7.2020   NGO letter to Fortum's CEO Markus Rauramo
     
 30.6.2020   Yritysten ja järjestöjen yhteinen kannanotto yritysvastuulain puolesta
     
  9.6.2020   Finnwatch comment on Finland’s Taxation for Development Action Program 2020–2023
     
 20.5.2020   Kommentteja työ- ja elinkeinoministeriölle yritysvastuulakia koskevan oikeudellisen selvityksen luonnokseen
     
 20.4.2020   Finnwatch and Cividep India comments on the Global Living Wage Coalition living wage benchmark study for the rural Nilgiris region
     
 17.4.2020   Toimenpidesuosituksia koronakriisin aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuksiin vastaamiseksi
     
  2.4.2020   Periaatelinjaus sosiaalisesti oikeudenmukaisesta ekologisesta verouudistuksesta
     
  1.4.2020   Submission to European Commission consultation: Action Plan to fight tax evasion and make taxation simple and easy
     
 26.3.2020   Koronaepidemiasta tuleva lasku jaettava oikeudenmukaisesti, elvytys suunnattava ilmastotoimiin
     
  6.3.2020   Submission to OECD CBCR Consultation
     
  3.3.2020   Lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle koskien EU:n komission vihreän kehityksen ohjelmaa
     
10.12.2019   Statement on the U.S. Government Decision to Suspend Thailand’s Trade Preferences Due to Worker Rights Issues
     
 2.12.2019   Submission to OECD Pillar 2 Consultation
     
 2.12.2019   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle koskien lakialoitetta kaivoslain muuttamiseksi
     
21.11.2019   Lausunto eduskunnan verojaostolle hallituksen esityksestä koskien korotettuja poistoja koskevaa lakia. 
     
14.11.2019   Kommentteja Finnfundin omistajaohjausmuistioon
     
12.11.2019   Submission to OECD Pillar 1 Consultation
     
12.11.2019   Lausunto eduskunnan verojaostolle hallituksen esityksestä HE76/2019 koskien yritysten maastapoistumisverotusta
     
 7.11.2019   Lausunto eduskunnan verojaostolle hallituksen esityksestä HE69/2019 koskien rajat ylittävien verojärjestelyjen raportointia
     
23.10.2019   Kansalaisjärjestöjen kirje ministeri Lintilälle EU:n maakohtaisesta raportoinnista
     
22.10.2019   Lausunto valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 (HE 29/2019)
     
17.10.2019   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyvän sääntelyn kehittämisestä ja strategisista tavoitteista
     
14.10.2019   Suosituksia valtion omistajapolitiikkaan
     
14.10.2019   Time for constructive engagement from the EU and Member States on the content of the Revised Draft of the UN Binding Treaty
     
 2.10.2019   Suuren valiokunnan kuuleminen "Kauppapolitiikka ilmastopolitiikan apuna"
     
 19.9.2019   Lausunto ulkoministeriölle Suomen seitsemänteen ICESCR-määräaikaisraporttiin liittyvistä kysymyksistä
     
 13.9.2019   Lausunto ulkoministeriölle sopimusluonnoksesta YK:n Kansainväliseksi oikeudellisesti sitovaksi asiakirjaksi ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa
     
  2.9.2019   Vetoomus yritystukityöryhmälle listaamattomien yhtiöiden osinkoverojärjestelmän korjaamisesta
     
 30.8.2019   Kirje työministeri Timo Harakalle Finnwatchin rahoituksesta
     
 14.8.2019   Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta koskien eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotusta
     
  8.8.2019   Lausunto valtiovarainministeriölle yritysten maastapoistumisverotusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
     
  6.8.2019   Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta koskien rajat ylittävien verojärjestelyjen raportointia
     
 15.5.2019   Kirjallinen lausunto hallitusohjelmaneuvotteluihin, kevät 2019: Euroopan laajuinen yritysvastuulaki
     
  7.2.2019   Lausunto eduskunnan verojaostolle hallituksen esityksestä 275/2018 osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
     
  4.2.2019   Lausunto eduskunnan verojaostolle hallituksen esityksestä 282/2018 laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
     
  4.2.2019   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle: Perusmuistio asetusehdotuksesta kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä, U 56/2018
     
 8.11.2018   Vetoomus Euroopan komissiolle: Human rights are too important to be left for company discretion alone
     
 6.11.2018   Lausunto eduskunnan verojaostolle hallituksen esityksestä (HE 218/2018) ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muutoksia koskien
     
 8.10.2018   Lausunto eduskunnan verojaostolle hallituksen esityksestä elinkeinoverolain korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta
     
 25.9.2018   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta
     
 20.9.2018   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksista liittyen komission laajempaan kestävän kasvun rahoitusta koskevaan toimintaohjelmaan
     
 30.8.2018   Lausunto ulkoministeriölle sopimusluonnoksesta Kansainvälinen oikeudellisesti sitova asiakirja ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa
     
 21.8.2018   Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotusta koskevan lain muutoksia sekä yleistä veronkiertosäännöstä koskien
     
 20.8.2018   Joint Civil Society Statement concerning Ratification of the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)
     
  8.6.2018   Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
     
 25.5.2018   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien digitaalista kiinteää toimipaikkaa
     
17.5.2018   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle Suomen kannasta komission kestävän kasvun rahoitusta koskevaan toimintasuunnitelmaan
     
  9.5.2018   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
     
 11.4.2018   Oral statement at the European Parliament Working Group on Responsible Business Conduct event ’Access to Remedy for victims of human rights abuses - Role of the EU'
     
  6.4.2018   Kirjallinen lausunto verojaostolle valinnanvapauslain veroraportointia koskevasta HE 59 §:stä
     
  5.4.2018   Lausunto valtiovarainministeriölle komission digiveroehdotuksista
     
  4.4.2018   Kirjallinen lausunto talousvaliokunnalle valinnanvapauslain veroraportointia koskevasta HE 59 §:stä
     
 13.3.2018   Lausunto ulkoministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle koskien valtioneuvoston tulevia vastuullisen liiketoiminnan toimia
     
 20.2.2018   Lausunto valtiovarainministeriölle korkovähennysrajoituksia koskevasta hallituksen esityksestä
     
14.12.2017   Lausunto VGK-instrumentin siirrosta Opetushallituksen hallinnoitavaksi kuntien ja yksityiskoulujen käyttöön
     
17.10.2017   Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle koskien kehitysyhteistyötä valtion talousarviossa vuodelle 2018
     
4.10.2017   Järjestöjen suositukset Finnfundin omistajaohjauksen kehittämisen tueksi
     
26.9.2017   Finnwatchin ja Kepan kommentit Finnfundin verovastuuta koskevaan keskustelupaperiin
     
1.9.2017   Public Consultation – UN Working Group on Business and Human Rights guidance on the role of the private sector in relation to human rights defenders and preserving civic space
     
30.8.2017   Vetoomus järjestöiltä: YK:n monikansallisia yrityksiä ja
ihmisoikeuksia koskeva sitova sopimus
     
28.8.2017   Lausunto eduskunnan verojaostolle koskien neuvoston direktiiviehdotusta rajat ylittävien verojärjestelyjen ilmoittamisesta
     
25.8.2017   Lausunto valtiovarainministeriölle koskien neuvoston direktiiviehdotusta rajat ylittävien verojärjestelyjen ilmoittamisesta
     
23.5.2017   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle valinnanvapauslakiehdotuksen sote-yritysten julkisesta maakohtaisesta veroraportoinnista
     
23.5.2017   Liite lausuntoon eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä  valinnanvapauslaiksi: tietopaketti maakohtaisesta veroraportoinnista
     
9.2.2017   Public Consultation – OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct
     
10.12.2016   Statement: Andy Hall’s Conviction of Criminal Defamation and Computer Crimes Violations
     
14.12.2016   Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle yhteistä ja yhdistettyä yhteisöveropohjaa koskevista direktiiviehdotuksista
     
5.12.2016   Lausunto: S-ryhmän vastuullisuusohjelma
     
29.11.2016   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle rahanpesulakiehdotuksen tosiasiallisia edunsaajia koskevasta rekisteristä
     
17.11.2016   Lausunto valtiovarainministeriölle Euroopan komission yhteistä, yhdistettyä yhteisöveropohjaa koskevista direktiiviehdotuksista
     
8.11.2016   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle kirjanpitolakiehdotuksen mukaisesta yritysvastuuraportoinnista
     
28.10.2016   Lausunto oikeusministeriölle Suomen korruption vastaista strategiaa koskevasta luonnoksesta
     
25.10.2016   Lausunto eduskunnan verojaostolle verotusmenettelylakiehdotuksen mukaisesta maakohtaisten verotietojen vaihdosta
     
14.10.2016   Lisälausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hankintalakiuudistuksesta
     
7.10.2016   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hankintalakiuudistuksesta
     
23.09.2016   Järjestöjen lausunto koskien yritystä Felda Global Venture
     
19.09.2016   Järjestöjen kirje ministeri Lindströmille julkisesta maakohtaisesta veroraportoinnista
     
06.09.2016   Lausunto EU:n parlamentille: palmuöljyn vastuullisuus
     
26.8.2016   Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle: lakiehdotus muita kuin taloudellisia tietoja koskevasta raportoinnista 
     
17.8.2016    Kirje kansanedustajille: suositukset hankintalakiesityksen muuttamiseksi eduskuntakäsittelyssä
     
26.05.2016   Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle: julkiset elintarvike- ja ruokapalveluhankinnat
     
26.05.2016   Asiantuntijapuheenvuoro eduskunnassa: Veroparatiisit, veronkierto ja kansainvälinen verosuunnittelu – seminaari
     
17.05.2016   Lausunto suurelle valiokunnalle: veronkierron torjunta
     
03.05.2016   Lausunto valtiovarain valiokunnan verojaostolle: veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskeva sääntöjen vahvistaminen
     
12.04.2016   Lausunto valtiovarainministeri Alexander Stubbille: kannanotto veronkiertodirektiivin valmisteluun
     
21.03.2016   Järjestöjen avoin kirje komissaari Jyrki Kataiselle: julkinen maakohtainen veroraportointi
     
18.03.2016   Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle: verojen kiertämistä koskeva paketti
     
04.03.2016   Lausunto: Maakohtainen veroraportointi
     
04.02.2016   Lausunto: Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelu
     
09.02.2015   Järjestöjen lausunto: EU responsible mineral sourcing regulation
     
01.12.2015   Lausunto: Yhteiskuntavastuun työsuunnitelma: Kasvua kestävällä liiketoiminnalla
     
13.11.2015   Lausunto: Yhteiselimen uudelleenjärjestely 
     
03.11.2015   Lausunto: Tehokkaan katumisen lakiehdotus
     
26.10.2015   Avoin kirje: Ministeri Toivakalle: Konfliktimineraalien kauppaa koskeva EU:n lainsäädäntöhanke
     
22.10.2015   Lausunto: Tehokkaan katumisen lakiehdotus
     
15.10.2015   Lausunto: Valtion talousarvioesitys vuodelle 2016
     
09.10.2015   Lausunto: Euroopan unionin oikeudenmukaisnen ja tehokas yhtiöverojärjestelmä
     
19.08.2015   Avoin kirje: A letter to Prime Minister Prayuth Chan-ocha
     
27.07.2015   Järjestöjen lausunto: John Kerrylle 27.7. julkaistun TIP-raportin Thaimaata koskevasta luokituksesta
     
03.07.2015   Lausunto: Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus
     
01.05.2015   Järjestöjen lausunto: To John Kerry: Thailand’s designation in the 2015 Trafficking in Persons Report
     
24.04.2015   Lausunto: Hankintalain kokonaisuudistus
     
23.03.2015   Avoin Kirje: Ministeri Paaterolle: Finnwatchin toiminnan perusrahoitus
     
02.02.2015   Lausunto: Kirjanpitolain muutokset
     
08.08.2014   Avoin kirje: to TPIA members: Natural Fruit v. Andy Hall
     
01.07.2014   Järjestöjen kirje komissaari Barnierille pankkien maakohtaista raporttia koskevasta direktiivihankkeesta
     
01.06.2014   Järjestöjen avoin kirje: OECD:n verokomitean edustajille: BEPS-toimintasuunnitelma
     
06.06.2014   Lausunto: ohjaavien periaatteiden kansallinen toimeenpanoehdotus
     
14.04.2014   Lausunto: konfliktimineraalit sekä EU:n komission ja ulkosuhdehallinnon tiedonanto
     
05.02.2014   Järjestöjen lausunto: Ohjaavien periaatteiden kansallinen toimeenpanosuunnitelma
     
09.09.2013   Lausunto: yritysvastuuraportointia koskeva direktiiviehdotus
     
26.06.2013   Järjestöjen lausunto: EU:n konfliktimineraalilainsäädännön uudistustarve
     
13.06.2013   Finnwatchin ja Kepan lausunto: EU:n rahanpesudirektiivi
     
20.05.2013   Finnwatchin ja Ihmisoikeusliiton lausunto: Thaimaan työviranomaisten Natural Fruitia koskeva tarkastusraportti
     
23.04.2013   Lausunto: Team Finland -hankkeen strategia
     
17.04.2013    Finnwatchin ja Kepan lausunto: EU:n rahanpesudirektiivi
     
28.03.2013   Järjestöjen kannanotto: Monikansallisten yritysten verotuskäytännöt
     
16.10.2012   Järjestöjen avoin kirje Hautalalle: Finnfundin veroparatiisisijoitukset
     
13.09.2012   Järjestöjen avoin kirje: Ministeri Kataiselle: Transaktiovero
     
30.08.2012   Järjestöjen lausunto: Yhteiskuntavastuun periaatepäätösluonnos
     
17.08.2012   Finnwatchin kommentoima Kepan lausunto: Aid for Trade -toimintasuunnitelma
     
16.05.2012   Kannanotto: Suomen yritysvastuupolitiikan resurssointi
     
10.04.2012   Kommentti: Yhteiskunta- ja yritysvastuun periaatepäätöksen päivitys
     
21.03.2012   Lausunto: To the Parliament: Government's document U 14/2012
     
21.03.2012   Lausunto: Hankintadirektiivin uudistus
     
15.12.2011   Lausunto: Komission yritysvastuutiedonanto
     
06.12.2011   Lausunto: Ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelu
     
25.10.2011   Kommentti: Kehityspoliittinen ohjelma