Yritysten ihmisoikeus-, ilmasto- ja verovastuun ei tule olla vapaaehtoista. Finnwatch vaatii tehokasta ja kattavaa lainsäädäntöä, jolla voidaan puuttua yritystoiminnasta aiheutuviin ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristöongelmiin sekä verovälttelyyn.
 

Lausunnot

Yritys- ja verovastuullisuuteen liittyvät lausuntomme löydät täältä. Avoimuuden varmistamiseksi julkaisemme kaikki kannanottomme ja lausuntomme.

  

1.7.2020   NGO letter to Fortum's CEO Markus Rauramo
     
30.6.2020   Yritysten ja järjestöjen yhteinen kannanotto yritysvastuulain puolesta
     
9.6.2020   Finnwatch comment on Finland’s Taxation for Development Action Program 2020–2023
     
20.5.2020   Kommentteja työ- ja elinkeinoministeriölle yritysvastuulakia koskevan oikeudellisen selvityksen luonnokseen
     
20.4.2020   Finnwatch and Cividep India comments on the Global Living Wage Coalition living wage benchmark study for the rural Nilgiris region
     
2.4.2020   Periaatelinjaus sosiaalisesti oikeudenmukaisesta ekologisesta verouudistuksesta
     
1.4.2020   Submission to European Commission consultation: Action Plan to fight tax evasion and make taxation simple and easy
     
26.3.2020   Koronaepidemiasta tuleva lasku jaettava oikeudenmukaisesti, elvytys suunnattava ilmastotoimiin
     
6.3.2020   Submission to OECD CBCR Consultation
     
3.3.2020   Lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle koskien EU:n komission vihreän kehityksen ohjelmaa
     
10.12.2019   Statement on the U.S. Government Decision to Suspend Thailand’s Trade Preferences Due to Worker Rights Issues
     
2.12.2019   Submission to OECD Pillar 2 Consultation
     
2.12.2019   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle koskien lakialoitetta kaivoslain muuttamiseksi
     
21.11.2019   Lausunto eduskunnan verojaostolle hallituksen esityksestä koskien korotettuja poistoja koskevaa lakia. 
     
14.11.2019   Kommentteja Finnfundin omistajaohjausmuistioon
     
12.11.2019   Submission to OECD Pillar 1 Consultation
     
12.11.2019   Lausunto eduskunnan verojaostolle hallituksen esityksestä HE76/2019 koskien yritysten maastapoistumisverotusta.
     
7.11.2019   Lausunto eduskunnan verojaostolle hallituksen esityksestä HE69/2019 koskien rajat ylittävien verojärjestelyjen raportointia.
     
23.10.2019   Kansalaisjärjestöjen kirje ministeri Lintilälle EU:n maakohtaisesta raportoinnista
     
22.10.2019   Lausunto valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 (HE 29/2019).
     
17.10.2019   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyvän sääntelyn kehittämisestä ja strategisista tavoitteista.
     
14.10.2019   Time for constructive engagement from the EU and Member States on the content of the Revised Draft of the UN Binding Treaty
     
2.10.2019   Suuren valiokunnan kuuleminen "Kauppapolitiikka ilmastopolitiikan apuna".
     
19.9.2019   Lausunto ulkoministeriölle Suomen seitsemänteen ICESCR-määräaikaisraporttiin liittyvistä kysymyksistä.
     
13.9.2019   Lausunto ulkoministeriölle sopimusluonnoksesta YK:n Kansainväliseksi oikeudellisesti sitovaksi asiakirjaksi ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa.
     
2.9.2019   Vetoomus yritystukityöryhmälle listaamattomien yhtiöiden osinkoverojärjestelmän korjaamisesta.
     
30.8.2019   Kirje työministeri Timo Harakalle Finnwatchin rahoituksesta.
     
14.8.2019   Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta koskien eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotusta.
     
8.8.2019   Lausunto valtiovarainministeriölle yritysten maastapoistumisverotusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.
     
6.8.2019   Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta koskien rajat ylittävien verojärjestelyjen raportointia.
     
15.5.2019   Kirjallinen lausunto hallitusohjelmaneuvotteluihin, kevät 2019: Euroopan laajuinen yritysvastuulaki
     
7.2.2019   Lausunto eduskunnan verojaostolle hallituksen esityksestä 275/2018 osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi.
     
4.2.2019   Lausunto eduskunnan verojaostolle hallituksen esityksestä 282/2018 laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.
     
4.2.2019   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle: Perusmuistio asetusehdotuksesta kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä, U 56/2018
     
8.11.2018   Vetoomus Euroopan komissiolle: Human rights are too important to be left for company discretion alone
     
6.11.2018   Lausunto eduskunnan verojaostolle hallituksen esityksestä (HE 218/2018) ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muutoksia koskien.
     
8.10.2018   Lausunto eduskunnan verojaostolle hallituksen esityksestä elinkeinoverolain korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta. 
     
25.9.2018   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.
     
20.9.2018   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksista liittyen komission laajempaan kestävän kasvun rahoitusta koskevaan toimintaohjelmaan. 
     
30.8.2018   Lausunto ulkoministeriölle sopimusluonnoksesta Kansainvälinen oikeudellisesti sitova asiakirja ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa.
     
21.8.2018   Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotusta koskevan lain muutoksia sekä yleistä veronkiertosäännöstä koskien.
     
20.8.2018   Joint Civil Society Statement concerning Ratification of the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)
     
 8.6.2018   Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta.  
     
25.5.2018   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien digitaalista kiinteää toimipaikkaa
     
17.5.2018   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle Suomen kannasta komission kestävän kasvun rahoitusta koskevaan toimintasuunnitelmaan
     
9.5.2018   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
     
11.4.2018   Oral statement at the European Parliament Working Group on Responsible Business Conduct event ’Access to Remedy for victims of human rights abuses - Role of the EU'.
     
6.4.2018   Kirjallinen lausunto verojaostolle valinnanvapauslain veroraportointia koskevasta HE 59 §:stä
     
5.4.2018   Lausunto valtiovarainministeriölle komission digiveroehdotuksista
     
4.4.2018   Kirjallinen lausunto talousvaliokunnalle valinnanvapauslain veroraportointia koskevasta HE 59 §:stä
     
13.3.2018   Lausunto ulkoministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle koskien valtioneuvoston tulevia vastuullisen liiketoiminnan toimia
     
20.2.2018   Lausunto valtiovarainministeriölle korkovähennysrajoituksia koskevasta hallituksen esityksestä
     
14.12.2017   Lausunto VGK-instrumentin siirrosta Opetushallituksen hallinnoitavaksi kuntien ja yksityiskoulujen käyttöön
     
17.10.2017   Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle koskien kehitysyhteistyötä valtion talousarviossa vuodelle 2018
     
4.10.2017   Järjestöjen suositukset Finnfundin omistajaohjauksen kehittämisen tueksi
     
26.9.2017   Finnwatchin ja Kepan kommentit Finnfundin verovastuuta koskevaan keskustelupaperiin
     
1.9.2017   Public Consultation – UN Working Group on Business and Human Rights guidance on the role of the private sector in relation to human rights defenders and preserving civic space
     
30.8.2017   Vetoomus järjestöiltä: YK:n monikansallisia yrityksiä ja
ihmisoikeuksia koskeva sitova sopimus
     
28.8.2017   Lausunto eduskunnan verojaostolle koskien neuvoston direktiiviehdotusta rajat ylittävien verojärjestelyjen ilmoittamisesta
     
25.8.2017   Lausunto valtiovarainministeriölle koskien neuvoston direktiiviehdotusta rajat ylittävien verojärjestelyjen ilmoittamisesta
     
23.5.2017   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle valinnanvapauslakiehdotuksen sote-yritysten julkisesta maakohtaisesta veroraportoinnista
     
23.5.2017   Liite lausuntoon eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä  valinnanvapauslaiksi: tietopaketti maakohtaisesta veroraportoinnista
     
9.2.2017   Public Consultation – OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct
     
10.12.2016   Statement: Andy Hall’s Conviction of Criminal Defamation and Computer Crimes Violations
     
14.12.2016   Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle yhteistä ja yhdistettyä yhteisöveropohjaa koskevista direktiiviehdotuksista
     
5.12.2016   Lausunto: S-ryhmän vastuullisuusohjelma
     
29.11.2016   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle rahanpesulakiehdotuksen tosiasiallisia edunsaajia koskevasta rekisteristä
     
17.11.2016   Lausunto valtiovarainministeriölle Euroopan komission yhteistä, yhdistettyä yhteisöveropohjaa koskevista direktiiviehdotuksista
     
8.11.2016   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle kirjanpitolakiehdotuksen mukaisesta yritysvastuuraportoinnista
     
28.10.2016   Lausunto oikeusministeriölle Suomen korruption vastaista strategiaa koskevasta luonnoksesta
     
25.10.2016   Lausunto eduskunnan verojaostolle verotusmenettelylakiehdotuksen mukaisesta maakohtaisten verotietojen vaihdosta
     
14.10.2016   Lisälausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hankintalakiuudistuksesta
     
7.10.2016   Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hankintalakiuudistuksesta
     
23.09.2016   Järjestöjen lausunto koskien yritystä Felda Global Venture
     
19.09.2016   Järjestöjen kirje ministeri Lindströmille julkisesta maakohtaisesta veroraportoinnista
     
06.09.2016   Lausunto EU:n parlamentille: palmuöljyn vastuullisuus
     
26.8.2016   Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle: lakiehdotus muita kuin taloudellisia tietoja koskevasta raportoinnista 
     
17.8.2016    Kirje kansanedustajille: suositukset hankintalakiesityksen muuttamiseksi eduskuntakäsittelyssä
     
26.05.2016   Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle: julkiset elintarvike- ja ruokapalveluhankinnat
     
26.05.2016   Asiantuntijapuheenvuoro eduskunnassa: Veroparatiisit, veronkierto ja kansainvälinen verosuunnittelu – seminaari
     
17.05.2016   Lausunto suurelle valiokunnalle: veronkierron torjunta
     
03.05.2016   Lausunto valtiovarain valiokunnan verojaostolle: veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskeva sääntöjen vahvistaminen
     
12.04.2016   Lausunto valtiovarainministeri Alexander Stubbille: kannanotto veronkiertodirektiivin valmisteluun
     
21.03.2016   Järjestöjen avoin kirje komissaari Jyrki Kataiselle: julkinen maakohtainen veroraportointi
     
18.03.2016   Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle: verojen kiertämistä koskeva paketti
     
04.03.2016   Lausunto: Maakohtainen veroraportointi
     
04.02.2016   Lausunto: Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelu
     
09.02.2015   Järjestöjen lausunto: EU responsible mineral sourcing regulation
     
01.12.2015   Lausunto: Yhteiskuntavastuun työsuunnitelma: Kasvua kestävällä liiketoiminnalla
     
13.11.2015   Lausunto: Yhteiselimen uudelleenjärjestely 
     
03.11.2015   Lausunto: Tehokkaan katumisen lakiehdotus
     
26.10.2015   Avoin kirje: Ministeri Toivakalle: Konfliktimineraalien kauppaa koskeva EU:n lainsäädäntöhanke
     
22.10.2015   Lausunto: Tehokkaan katumisen lakiehdotus
     
15.10.2015   Lausunto: Valtion talousarvioesitys vuodelle 2016
     
09.10.2015   Lausunto: Euroopan unionin oikeudenmukaisnen ja tehokas yhtiöverojärjestelmä
     
19.08.2015   Avoin kirje: A letter to Prime Minister Prayuth Chan-ocha
     
27.07.2015   Järjestöjen lausunto: John Kerrylle 27.7. julkaistun TIP-raportin Thaimaata koskevasta luokituksesta
     
03.07.2015   Lausunto: Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus
     
01.05.2015   Järjestöjen lausunto: To John Kerry: Thailand’s designation in the 2015 Trafficking in Persons Report
     
24.04.2015   Lausunto: Hankintalain kokonaisuudistus
     
23.03.2015   Avoin Kirje: Ministeri Paaterolle: Finnwatchin toiminnan perusrahoitus
     
02.02.2015   Lausunto: Kirjanpitolain muutokset
     
08.08.2014   Avoin kirje: to TPIA members: Natural Fruit v. Andy Hall
     
01.07.2014   Järjestöjen kirje komissaari Barnierille pankkien maakohtaista raporttia koskevasta direktiivihankkeesta
     
01.06.2014   Järjestöjen avoin kirje: OECD:n verokomitean edustajille: BEPS-toimintasuunnitelma
     
06.06.2014   Lausunto: ohjaavien periaatteiden kansallinen toimeenpanoehdotus
     
14.04.2014   Lausunto: konfliktimineraalit sekä EU:n komission ja ulkosuhdehallinnon tiedonanto
     
05.02.2014   Järjestöjen lausunto: Ohjaavien periaatteiden kansallinen toimeenpanosuunnitelma
     
09.09.2013   Lausunto: yritysvastuuraportointia koskeva direktiiviehdotus
     
26.06.2013   Järjestöjen lausunto: EU:n konfliktimineraalilainsäädännön uudistustarve
     
13.06.2013   Finnwatchin ja Kepan lausunto: EU:n rahanpesudirektiivi
     
20.05.2013   Finnwatchin ja Ihmisoikeusliiton lausunto: Thaimaan työviranomaisten Natural Fruitia koskeva tarkastusraportti
     
23.04.2013   Lausunto: Team Finland -hankkeen strategia
     
17.04.2013    Finnwatchin ja Kepan lausunto: EU:n rahanpesudirektiivi
     
28.03.2013   Järjestöjen kannanotto: Monikansallisten yritysten verotuskäytännöt
     
16.10.2012   Järjestöjen avoin kirje: Hautalalle: Finnfundin veroparatiisisijoitukset
     
13.09.2012   Järjestöjen avoin kirje: Ministeri Kataiselle: Transaktiovero
     
30.08.2012   Järjestöjen lausunto: Yhteiskuntavastuun periaatepäätösluonnos
     
17.08.2012   Finnwatchin kommentoima Kepan lausunto: Aid for Trade -toimintasuunnitelma
     
16.05.2012   Kannanotto: Suomen yritysvastuupolitiikan resurssointi
     
10.04.2012   Kommentti: Yhteiskunta- ja yritysvastuun periaatepäätöksen päivitys
     
21.03.2012   Lausunto: To the Parliament: Government's document U 14/2012
     
21.03.2012   Lausunto: Hankintadirektiivin uudistus
     
15.12.2011   Lausunto: Komission yritysvastuutiedonanto
     
06.12.2011   Lausunto: Ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelu
     
25.10.2011   Kommentti: Kehityspoliittinen ohjelma