Yritysvastuulaki

Teemat

Vastuuttomalla toiminnalla on mahdollista saada jopa kilpailuetua – esimerkiksi tuntemattomista oloista, lapsi- tai pakkotyöllä tuotettuja raaka-aineita voi usein ostaa nopeammin ja halvemmalla. Tämä on mahdollista, sillä ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yrityksille tällä hetkellä vapaaehtoista.

Finnwatch ajaa Suomeen ja EU-tasolle kunnianhimoista yritysvastuulainsäädäntöä.

Mikä yritysvastuulaki?

Yritysvastuulaki perustuu YK:ssa määriteltyyn ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen, ja sen tehtävänä on ennaltaehkäistä ihmisoikeusloukkauksia yritysten arvoketjuissa myös Suomen rajojen ulkopuolella. Tehokas yritysvastuulaki kattaa mahdollisimman laajasti erilaiset yritykset, asettaa yrityksille konkreettisia velvoitteita huolellisuusvelvoitteen noudattamiseen sekä sisältää riittävät toimeenpanokeinot. Ihmisoikeusloukkauksien uhrien oikeussuojaa tulee vahvistaa ja poistaa tarpeettomat juridiset esteet oikeuteen pääsyn tieltä.

Ranskassa ja Alankomaissa yritysvastuulaki on jo voimassa, Sveitsissä lain käsittely parlamentissa on pitkällä. Seuraavaksi on Suomen vuoro.

Finnwatch käynnisti Suomessa yritysten, kansalaisjärjestöjen ja ay-liikkeen yhteisen yritysvastuulakia tavoittelevan #ykkösketjuun-kampanjan. Kampanjan tuloksena saimme laista kirjauksen hallitusohjelmaan. Yhteistyössä kampanjakoalition kanssa tehdyn työmme seurauksena Suomen hallitus on sitoutunut edistämään lainsäädäntöä niin kansallisella kuin EU-tasolla.

Julkaisu
4.7.2018
Laki yritysten ihmisoikeusvastuusta
Vertaileva katsaus eri maiden lakihankkeisiin ja parhaisiin käytäntöihin

Vertaileva lakiselvitys käy läpi muun muassa Ranskan, Sveitsin, Saksan ja Alankomaiden tuoreita yritysvastuulakeja ja -lakihankkeita.Lataa PDF