KEITÄ OLEMME

Finnwatch on yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö.

Edistämme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista liiketoimintaa vaikuttamalla yrityksiin, talouden sääntelyyn ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Nostamme esiin yritystoimintaan liittyviä ihmisoikeusongelmia, ympäristövaikutuksia sekä verovälttelyä. Finnwatchin taustalla on joukko suomalaisia kehitys-, kuluttaja-, ay- ja ympäristöjärjestöjä.

FINNWATCH LUKUINA (2019)

6


julkaistua tutkimusraporttia yritysten toiminnasta 

868


osumaa suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa

482 000€


vuosibudjetti

JÄSENJÄRJESTÖT
HALLITUS
Puheenjohtaja
Janne Ronkainen
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK
Varapuheenjohtaja
Outi Hakkarainen
Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo
Kim Remitz
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS
Maija Lumme
Eettisen kaupan puolesta
Niko Humalisto
Suomen Lähetysseura
Jussi Ojala
Kirkon Ulkomaanapu
LIITY MUKAAN
Tue työtämme
Työmme ei olisi mahdollista ilman yksittäisten ihmisten tukea. Lahjoittamalla turvaat työmme jatkumisen.