Yritystoiminnan läpinäkyvyys

Teemat

Osa yrityksistä kertoo avoimesti omista arvoketjuistaan esimerkiksi julkaisemalla säännöllisesti tuotantolaitostietoja tai vastaamalla kansalaisjärjestöjen aiheesta tekemiin kyselyihin. Osa toimii kuitenkin edelleen salaisuuden verhon alla.

Finnwatch edistää yritystoiminnan avoimuutta. Vaikutamme lainsäädäntöön niin kansallisesti kuin EU-tasolla. 

Eurooppaan tuodaan joka päivä tuotteita, joiden tuotannossa on loukattu ihmisoikeuksia. Ongelmien jäljille päästään kuitenkin vain harvoin, sillä toisin kuin esimerkiksi USA:ssa ja Intiassa yrityskohtaiset tullitiedot maahantuonnista ovat EU:ssa salaisia.

Lisääntynyt tullitietojen läpinäkyvyys parantaisi ihmisoikeusloukkauksien kohteeksi joutuneiden uhrien asemaa ja mahdollisuutta saada oikeutta. Läpinäkyvyys tasoittaisi pelikenttää myös niiden yritysten välillä, jotka vapaaehtoisesti antavat tietoa arvoketjustaan julkisuuteen sekä niiden välillä, jotka eivät näitä tietoja paljasta.

Avoimuus auttaa paitsi ihmisoikeusloukkauksiin puuttumisessa, myös veronmaksun vastuullisuuden arvioinnissa. Julkinen maakohtainen veroraportointi avaisi kansainvälisten yritysten sisäisen rahaliikenteen paremmin tutkijoiden, median ja kansalaisjärjestöjen käyttöön, ja auttaisi tuomaan lisätietoa yritysten veronmaksun vastuullisuudesta.

Finnwatch on tehnyt työtä EU:n tullilainsäädännön muuttamiseksi sekä ajanut Suomessa makohtaista julkista veroraportointia muun muassa valtionyhtiöille ja sote-alan yrityksille. 

Julkaisu
12.9.2017
Transparency now
Legal briefing on the disclosure of EU customs data

Selvitys tullitietojen avoimuuteen liittyvästä EU-lainsäädännöstä. Selvitys antaa komissiolle konkreettisia suosituksia toimenpiteistä, joilla tullitietojen avoimuutta voi lisätä.Lataa PDF