MITÄ TEEMME

Finnwatch edistää vastuullista yritystoimintaa. Tutkimme yritysten ihmisoikeus- ja ilmastovaikutuksia sekä verovastuullisuutta. Vaikutamme yrityksiin, sääntelyyn ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
TAVOITTEEMME
Yritykset eivät polje ihmisoikeuksia

Yritystoiminnalla on valtava vaikutus ihmisoikeuksien toteutumiseen. Teemme työtä sen eteen, että työelämän oikeudet toteutuvat yritysten arvoketjuissa. Vaadimme työntekijöille säällisiä asuinolosuhteita, elämiseen riittävää palkkaa sekä vapautta järjestäytyä. Lapsi- ja pakkotyölle täytyy saada loppu.

Verovälttely lopetetaan

Verolainsäädännön porsaanreiät tulee tukkia, jotta kaikki yritykset saadaan maksamaan osuutensa veroista. Verotulot ovat ihmisoikeuskysymys. Ilman verotuloja valtiot eivät voi huolehtia julkisista palveluista kuten peruskoulutuksesta, oikeuslaitoksesta ja terveydenhuollosta.

Yritystoimintaa ei tehdä planeetan kustannuksella

Neljännes suomalaisten hiilijalanjäljestä muodostuu käyttämistämme palveluista ja tavaroista. Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää tuotteita valmistavilta yrityksiltä ripeitä toimia. Yritysten tulee selvittää toimintansa ilmastovaikutukset ja toimia aktiivisesti vaikutusten minimoimiseksi arvoketjuissaan myös Suomen rajojen ulkopuolella.

TYÖMME
Tutkimus

Tutkimme yritystoiminnan ihmisoikeus- ja ilmastovaikutuksia sekä verovastuullisuutta. Tinkimätön tutkimustyömme vie meidät tiedon alkulähteille tapaamaan tehtaiden työntekijöitä tai perkaamaan yritysten tilinpäätöksiä. Keräämämme tiedon pohjalta laadimme suosituksia yrityksille ja päättäjille. Lue lisää Ihmisarvoisen työn, Kestävän talouden ja Hiilivapaan yritystoiminnan tutkimusohjelmistamme.

Viestintä ja vaikuttaminen

Nostamme tutkimustyömme paljastamat epäkohdat julkiseen keskusteluun sekä kuluttajien ja päättäjien tietoisuuteen. Rakenteellisten ongelmien korjaamiseksi vaikutamme aktiivisesti yritystoiminnan sääntelyyn Suomessa ja kansainvälisesti. Tutustu antamiimme asiantuntijalausuntoihin.

Eettiset periaatteet

Riippumattomuutemme turvaamiseksi emme ota vastaan toimeksiantoja yrityksiltä. Käymme tutkimuksen kohteena olevien yritysten kanssa aktiivista dialogia ja yrityksillä on oikeus tarkistaa tutkimustemme löydökset etukäteen eettisten ohjeidemme mukaisesti.

SAAVUTUKSIAMME
Kestävämpää terästuotantoa

Paljastimme teräsyhtiö Outokummun yhteydet kaivosyhtiö Valeen, jota syytetään metsäkadosta ja alkuperäiskansan joen myrkyttämisestä Amazonilla. Sen jälkeen Outokumpu on tehnyt täyskäännöksen vastuullisuudessa. Yhtiö on julkaissut kattavan ihmisoikeusriskien arvioinnin ja aikataulun riskeihin puuttumiseksi. Ihmisoikeudet ovat nyt yhtiön ylimmän johdon vastuulla.

Aggressiiviseen verosuunnitteluun puututtiin Suomessa

Nostamme aggressiivisen verosuunnittelun seurauksia säännöllisesti julkiseen keskusteluun ja laadimme suosituksia päättäjille. Työmme on vaikuttanut siihen, että Suomessa selvitetään nyt kaivosveron käyttöönottoa, korkovähennysrajoitusten kiristystä sekä väliyhteisölain korjaamista.

Suomeen säädetään yritysvastuulaki

Koordinoimamme #ykkösketjuun-kampanjan kirittämänä hallitus sitoutui ohjelmassaan säätämään Suomeen lain, joka velvoittaa yritykset välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.