Kestävän talouden ohjelma

Tutkimusohjelmat
Finnwatchin Kestävän talouden tutkimusohjelma perustettiin vuonna 2012. Ohjelmassa on julkaistu yhteensä 13 tutkimusraporttia. Ohjelman avulla on nostettu verovastuullisuuskysymykset laajasti julkiseen keskusteluun sekä vaikutettu lainsäädäntöön. 
 

Ohjelmassa julkaistut raportit

Julkaisu
05.29.2019
Vertailu sote-yritysten verovastuullisuudesta

Joukkorahoituksella tuotettu selvitys laittaa suurimmat sote-yritykset verovastuun osalta järjestykseen. Parhaat pisteet saivat Coronaria ja Pihlajalinna, heikoimmin vertailussa pärjäsivät Mehiläinen ja Attendo.PDF-Raportti

Julkaisu
11.20.2018
Suomessa toimivien pankkien verovastuullisuus
Kokemuksia julkisesta maakohtaisesta veroraportoinnista

Selvityksen mukaan Nordea, Danske Bank ja OP Ryhmä näyttävät maksavan toimintamaissaan veroja paikallisten yleisten verokantojen mukaan. Finnwatch moittii kuitenkin pankkien verovastuullisuuteen liittyvää raportointia puutteelliseksi.PDF-Raportti

Julkaisu
12.13.2017
Verovälttelyn arkkitehdit
Kartoitus Suomen verosuunnittelumarkkinoista

Raportti kertoo Suomessa toimivan kymmeniä verosuunnittelupalveluita tarjoavia yrityksiä. Osa yrityksistä on suunnitellut tai avustanut verojärjestelyjä, joita on tuomioistuimissa todettu veronkierroksi. Alan toiminta on kirjavaa ja sääntely puutteellista.PDF-Raportti

Julkaisu
03.14.2017
Verovälttelyä kehitysyhteistyövaroilla
Finnfund ja metsärahaston verojärjestelyt Luxemburgissa

Raportissa tarkastellaan Suomen valtion kehitysyhteistyövaroja sijoittavan Finnfundin sijoitustoiminnan verovastuullisuutta konkreettisen tapausesimerkin kautta. Tarkastelun kohteena on Dasos Capital Oy:n hallinnoima metsärahasto Dasos Timberland Fund I.PDF-Raportti

Julkaisu
03.07.2017
Suositukset yritysten aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi

Raportissa esitetään kattavat lainsäädäntösuositukset yritysten aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.PDF-Raportti

Julkaisu
11.15.2016
Jäävuorta mittaamassa
Arvioita aggressiivisen verosuunnittelun laajuudesta Suomessa

Finnwatchin uudessa selvityksessä arvioidaan yritysten aggressiivisen verosuunnittelun vaikutuksia Suomessa.PDF-Raportti

Julkaisu
03.02.2016
Kaivosverotuksen kehitysmaa
Selvitys metallimalmeja louhivien kaivosyhtiöiden veronmaksusta ja verosuunnittelusta Suomessa

Raportti tarkastelee kaivosyhtiöiden aggressiivista verosuunnittelua Suomessa.PDF-Raportti

Julkaisu
04.15.2015
Kohti veroparatiisivapaita ostoja
Miten veronmaksun vastuullisuus voidaan huomioida julkisissa hankinnoissa?

Finnwatch kävi läpi hankintalain ja uusien hankintadirektiivien mahdollisuudet verovastuullisuuden huomiomiseen. Raportissa annetaan myös suosituksia hankkijoille ja poliittisille päättäjille.PDF-Raportti

Julkaisu
09.03.2015
Valtioenemmistöisten yhtiöiden veroraportit
Maakohtaisia tietoja ei edelleenkään avata

Valtio velvoitti enemmistöomisteiset yhtiönsä raportoimaan veronmaksustaan maakohtaisesti ensimmäistä kertaa vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä. Finnwatchin raportin mukaan yritykset panttaavat edelleen veroparatiisitietojaan.PDF-Raportti

Julkaisu
10.01.2014
RIKKINÄINEN VEROPALAPELI
Oikeudenmukaisuus verosopimuksissa

Suomi on tukenut haitallista verokilpailua solmimalla verosopimuksia veroparatiisien kanssa. Osassa verosopimuksia rajoitetaan myös kehittyvien maiden verotusoikeutta ilman perusteluita.PDF-Raportti

Julkaisu
05.13.2014
ELÄKKEITÄ MUIDEN MAIDEN VERORAHOILLA?
Työeläkesijoittaminen ja vastuullinen veronmaksu

Työeläkevaroja sijoitetaan vähintään 37 miljardia euroa veroparatiiseihin rekisteröityjen rahastojen kautta. Veroparatiisirahastot muodostavat 60–70 prosenttia työeläkelaitosten koko rahastosijoitussalkusta. PDF-Raportti

Julkaisu
01.07.2014
Messinkilaattojen valtakunta
Pöytälaatikkoyhtiöiden rooli suomalaisyritysten toiminnassa

Liikevaihdoltaan 20 suurimmalla suomalaisyrityksellä on 225 tytäryhtiötä pöytälaatikkoyhtiöitä yrityksille tarjoavissa veroparatiiseissa. Kaikilla suomalaisyrityksillä on yhteensä yli 400 tytäryhtiötä veroparatiiseissa.PDF-Raportti

Julkaisu
10.29.2013
Ei tietoja, ei tuloja?
Outotec, Attendo ja vastuullinen veronmaksu

Terveysyhtiö Attendon konsernilainat ja veroparatiisiyhtiöt ovat auttaneet yritystä välttymään veroilta. Yhtiöiden veronmaksun avoimuutta täytyy lisätä lainsäädännöllä.PDF-Raportti

Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share to Linkedin Share to Google Plus Share by Email