Julkiset hankinnat

Teemat

Vaikka julkisilla ostoilla on valta muokata markkinoita ja yritysten toimintaa, otetaan niissä vain harvoin huomioon vastuullisuusnäkökohtia. Vain alle kolmannessa julkisessa kilpailutuksessa käytetään minkäänlaisia ekologisia tai sosiaalisia kriteereitä. 

Finnwatch vaikuttaa julkisten hankintojen vastuullisuuteen luomalla käyttökelpoisia vastuullisen hankinnan toimintamalleja yhdessä hankkijoiden kanssa. Valvomme julkisiin hankintoihin osallistuvien yritysten vastuullisuutta ja edistämme vastuullisuutta koskevien velvoitteiden lisäämistä hankintalakiin.

Konkreettisia työkaluja vastuullisuuden huomioimiseen

Finnwatch on viime vuosina toteuttanut useita pilottihankkeita ihmisoikeuskriteerien huomioimiseksi julkisessa hankinnassa. Yhdessä valtion ja kuntien hankkijoiden kanssa olemme kehittäneet ihmisoikeudet huomioivia ostomalleja, joita on voitu levittää julkisia hankintoja tekevien ostajien käyttöön. 

Finnwatchin ja hankkijoiden yhteistyön seurauksena muun muassa valtion elektroniikkahankinnoissa edellytetään nyt pakkotyön kieltoa, järjestäytymisvapauden kunnioittamista sekä konfliktimineraalien käytön vähentämistä.  

Julkaisu
15.1.2019
Halpatuotantoa hikipajoissa?
Äitiyspakkaukseen sisältyvien tuotteiden sosiaalinen vastuullisuus

Selvityksessä tarkastellaan vuoden 2018 äitiyspakkaukseen sisältyvien tuotteiden tuotannon sosiaalista vastuullisuutta.Lataa PDF

Julkaisu
20.3.2018
Sanoista tekoihin
Sosiaalisen vastuun pilottiprojekti Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa
Julkaisu
21.3.2017
Sosiaalisesti vastuullisempia luonnonkiven julkisia hankintoja

Raportti tarkastelee julkisissa hankinnoissa käytettävän luonnonkiven vastuullisuutta. Julkisissa hankinnoissa käytetään paljon tuontikiveä, jota tuodaan ylivoimaisesti eniten Kiinasta ja usein tuntemattomista oloista.Lataa PDF