Yritysten verovastuullisuus

Teemat

Veroilla  rahoitetaan yhteiskunnan julkisia palveluita ja perusrakenteita, esimerkiksi terveydenhoitoa, oikeuslaitosta, sosiaaliturvaa, koulutusta ja tieverkostoja. Verojen avulla valtiot voivat varmistaa, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikille.

Valtioiden kyky kerätä verotuloja heikkenee harmaan talouden ja verovälttelyn seurauksena. Yritysvastuujärjestönä Finnwatch on keskittynyt erityisesti yritysten harjoittamaan verovälttelyyn.

Laillisen ja laittoman välisellä harmaalla alueella tapahtuva aggressiivinen verosuunnittelu tarkoittaa yritysten pitkälle vietyjä ja usein todelliseen liiketoimintaan liittymättömiä keinotekoisia järjestelyjä, joiden tavoitteena on minimoida verojen maksua. Suomi menettää yritysten aggressiivisen verosuunnittelun takia vuosittain arviolta 430–1400 miljoonaa euroa yhteisöverotuloja, ja aggressiivinen verosuunnittelu asettaa kansainvälisesti ja kansallisesti toimivat yritykset eriarvoiseen asemaan.

Kansainväliset yritykset voivat hyödyntää verovälttelyssä veroparatiiseja, jotka houkuttelevat yrityksiä alueelleen tarjoamalla niille veroetuja. Veroparatiisit ovat itsekkäitä vapaamatkustajia, joiden toiminta syö muiden maiden verotuloja sekä helpottaa veronkiertoa ja rahanpesua. Valtioiden tulisikin painostaa veroparatiiseja luopumaan yrityksille tarjotuista haitallisista veroeduista ja lisäämään avoimuutta.

Finnwatch tekee työtä sen eteen, että...

  • Yritykset velvoitetaan raportoimaan julkisesti verotietonsa maakohtaisesti. Näin mahdollinen aggressiivinen verosuunnittelu tehdään näkyväksi.
  • Olemassa olevaa kansainvälistä ja kansallista yritysverolainsäädäntöä korjataan ja tiedossa olevat verovälttelyn mahdollistavat porsaanreiät suljetaan.
  • Kansainvälinen yritysverojärjestelmä korjataan pitkällä aikavälillä kokonaan: erillisyhtiöverotukseen perustuva järjestelmä, jossa yritysten tytäryhtiöiden ajatellaan toimivan itsenäisesti ilman emoyhtiön ohjausta, on auttamattomasti vanhentunut.

Lue lisää Kestävän talouden tutkimusohjelmastamme.