Auditointi- ja sertifiointijärjestelmät

Teemat

Koska yritykset eivät voi olla itse läsnä kaikissa arvoketjunsa kannalta keskeisissä maissa, ne ulkoistavat sosiaalista ja ekologista vastuullisuusvalvontaa yhä enenevässä määrin ulkopuolisille järjestelmille. Näitä ovat erilaiset vastuullisuussertifioinnit, -auditointi ja -verifioinnit.

Finnwatch seuraa valvontajärjestelmien toimintaa ja tehokkuutta sekä osallistuu niiden kehittämiseen. Puutumme selvityksissämme vastuullisuusjärjestelmien ja -auditointien kriteerien puutteisiin, auditoinneissa tapahtuviin väärinkäytöksiin sekä yritysten harhaanjohtaviin vastuullisuusväittämiin. 

Valvontajärjestelmissä on monia puutteita

Erilaisia vastuullisuusstandardeja on käytössä jo yli 170, ja auditoinnista on tullut miljardibisnestä. Auditointeja tehdään tuhansia joka vuosi, mutta vain harvat järjestelmät seuraavat valvonnan pitkän aikavälin vaikutuksia työntekijöiden oikeuksiin.

Moniin serfitiointijärjestelmiin sisältyy ongelmia työntekijöiden näkemysten sivuuttamisesta, heikkolaatuisista auditoinneista sekä puutteista läpinäkyvyydessä ja kriteerien laadussa. Sosiaalisen vastuun valvontajärjestelmiä on jo vuosia arvosteltu huonoihin työoloihin johtavien rakenteiden ylläpitämisestä. 

Kritiikistä huolimatta ongelmiin on puututtu hitaasti. Esimerkiksi työntekijöiden aktiivista järjestäytymisvapauden edistämistä ja järjestäytymisen mahdollistamaa elämiseen riittävää palkkaa, ei ole otettu järjestelmissä riittävästi huomioon.

Sertifioinneilla ja auditoinneilla on keskeinen rooli, kun yritykset pyrkivät noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan. Valvontajärjestelmiä tarvitaan, mutta niitä tulee kehittää huomattavasti paremmiksi.

Finnwatch vaatii muun muassa elämiseen riittävän palkan ja toimeentulon lisäämistä vastuullisuusjärjestelmien kriteereihin, lisää avoimuutta valvontaan sekä vaikutusten pitkän aikavälin seurantaa.

Julkaisu
26.4.2016
Kaalimaan vartijat
Näkökulmia työelämän oikeuksia tarkastelevien sertifiointi- ja auditointijärjestelmien laatuun

Raportissa vertaillaan 16:ta suomalaisyritysten käyttämää sosiaalisen vastuullisuuden sertifiointi- ja auditointijärjestelmää. Finnwatch moittii järjestelmiä työntekijöiden näkemysten sivuuttamisesta, heikkolaatuisista auditoinneista sekä puutteista läpinäkyvyydessä ja kriteerien laadussa. Lataa PDF Video