Kuva: Flickr Creative Commons/LoveSomeBunny


Keskustelu suuryritysten veronmaksusta on mullistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ilahduttavaa on, että keskustelu perustuu yhä enemmän tosiasioihin. Valtioiden verokilpailun ja yritysten aggressiivisen verosuunnittelun haitat tunnustetaan. Viime kuukausien aikana niin OECD kuin EU:n komissio ovat esittäneet ratkaisuja ongelmiin. Tänä viikonloppuna OECD yrittää saada kehitysmaat aktiivisemmin mukaan keskusteluun. 


Näin kansalaisjärjestön näkökulmasta vieläkin ilahduttavampaa on, että keskustelun seurauksena myös maailma on muuttunut. Yhdysvaltalaisten yliopistojen tutkijat selvittivät viime vuoden lopulla, että kansalaiskeskustelulla on huomattavaa vaikutusta sekä suuryritysten veronmaksuun että niiden veroraportoinnin läpinäkyvyyteen. Tutkimuksen aineistona käytettiin Lontoon pörssin sataa suurinta yritystä, joiden veroraportointia kansainvälinen kansalaisjärjestö ActionAid oli arvioinut kriittisesti vuonna 2011. 

 

Muutokset näkyvät myös Suomessa. Vuosikymmenen alussa yksikään suomalainen pörssiyritys ei kertonut verojalanjäljestään tai verosuunnittelulinjastaan osana yritysvastuuraportointiaan. Nykyään useimmat suuryritykset mieltävät jo veroratkaisut osaksi yhteiskuntavastuuta ja raportoivat niistä ainakin jossain määrin.

Veroraportointia leimaa kuitenkin ylimalkaisuus. Tiedot ovat niin puutteellisia, että vuosikertomusten perusteella on miltei mahdoton arvioida verosuunnittelun vastuullisuutta. Tämä selvisi, kun Finnwatch tutki viime vuonna valtio-omisteisten yhtiöiden veroraportteja. Edellinen hallitus velvoitti valtion enemmistöomisteiset yhtiöt raportoimaan verotietoja maakohtaisesti. Valtioneuvoston kanslia antoi tätä varten yrityksille raportointiohjeistuksen. Ohjeistus on kuitenkin löperö, koska se antaa yrityksille mahdollisuuden jättää keskeiset tiedot ilmoittamatta. Metson entinen talousjohtaja Reijo Kostiainen nosti asian esiin myös tämän päivän Helsingin Sanomissa.

Suunta vaikuttaisi kuitenkin olevan parempaan päin. Paraikaa pörssiyhtiöt viimeistelevät vuoden 2015 vuosikertomuksiaan. Ensimmäisten joukossa vuosikertomuksensa julkaisi lentoyhtiö Finnair.

Finnairin vuoden 2014 veroraportti
 ei ollut muihin valtio-omisteisiin yrityksiin verrattuna mitenkään kehno. Finnwatch antoi kuitenkin risuja muun muassa siitä, että vuosikertomuksesta puuttui verosuunnittelua koskeva linjaus eikä verotietoja oltu eritelty maittain. Nyt Finnair on korjannut nämä puutteet ja linjaa: ”Finnair-konsernilla ei ole rakenteita, joilla pyrittäisiin siirtämään verotettavaa tuloa Suomesta matalamman veroasteen valtioihin.”

Finnair ei julkista aivan kaikkia Finnwatchin toivomia tietoja, mutta vuosikertomuksesta saa silti riittävän kuvan verosuunnittelun vastuullisuuden arvioimiseksi. Finnair muun muassa toteaa, että sen Guernseylle rekisteröity tytäryhtiö on Suomen verotuksen piirissä. Muita veroparatiisiyhtiöitä tai ulkomaisia holding-yhtiöitä Finnairilla ei ole.

Finnairin vuosikertomuksen yritysverolinjaukset antavat muutenkin aihetta ruusuihin. Käytetty konsernirakenne on poikkeuksellisen yksinkertainen ja perustuu Finnairin liiketoiminta-alueisiin. Tämän mahdollistavat osaltaan kansainväliset verosopimukset, joiden mukaan lentoliiketoimintaa verotetaan yleensä vain yrityksen pääkonttorin sijaintivaltiossa – Finnairin tapauksessa Suomessa. Lentoyhtiöllä olisi mahdollisuus kiertää periaatetta, mutta Finnair toimii verosopimusten hengen mukaisesti. Verosuunnittelun maltillisuudesta kertoo osaltaan se, että Finnairilla ei ole käynnissä yhtään merkittävää veroriitaa missään maassa.

Yritysten verosuunnittelu voi liittyä muuhunkin kuin yhteisöveroon. Finnairin tapauksessa olennaista on esimerkiksi se, mihin sen palkansaajat maksavat veronsa. Finnairin omista työntekijöistä liki 90 prosenttia maksoi edelleen veronsa Suomeen. Merkittävä osa ulkomaisesta henkilöstöstä työskenteli Finnairin joulukuussa 2015 myymässä Estravelissa, joka tarjosi matkapalveluja Baltiassa.

Aiempien tappioiden vuoksi Finnair ei ole maksanut yhteisöveroa Suomeen. Tästä huolimatta Finnairin veropolitiikkaa voidaan pitää vuoden 2015 vuosikertomuksen perusteella vastuullisena. Verotuloja kertyy Suomeen tulevaisuudessa, jos Finnair onnistuu pitämään voitollisen kurssin myös jatkossa.

 

 

Creative Commons -⁠lisenssi
Tämä teos, jonka tekijä on Finnwatch, on lisensoitu
Creative Commons Nimeä-⁠EiKaupallinen-⁠EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -⁠lisenssillä.