Fazer, sertifioi, älä selitä

Blogi
Anu Kultalahti |

Tiedotteessaan Fazer syyttää Finnwatchia harhaanjohtavan tiedon levittämisestä. Syytös näyttäisi perustuvan yhteen vetoomustekstistä nostettuun lauseeseen: ”tuotesertifioinnit ovat kuluttajille tällä hetkellä ainoa keino varmistua kaakaontuotannon vastuullisuusvalvonnan asianmukaisuudesta”. Fazerin mukaan sen suklaa on vastuullista, vaikka se hankkii ison osan käyttämästään kaakaosta sertifiointijärjestelmien ulkopuolelta sen oman viljelijäohjelman kautta.

Asianmukaisen vastuullisuusvalvonnan ominaispiirteitä ovat muun muassa riippumattomuus ja läpinäkyvyys. Nämä periaatteet eivät toteudu Fazerin omassa viljelijäohjelmassa. Viljelijäohjelmassaan Fazer määrittelee itse vastuulliselle kaakaontuotannolle asetettavat kriteerit. Se kertoo valvovansa kriteerien täyttymistä ja seuraavansa ohjelman vaikutuksia, mutta ei kuitenkaan anna näitä tietoja julkisuuteen. Fazer päättää itse ovatko sen tuotantoketjut vastuullisia vai eivät.

Sertifioidun kaakaon osuus on Fazerin mukaan hankinnoissa kasvussa, ja se on hyvä asia. Fazer kertoo, että vuonna 2016 sen käyttämästä kaakaosta 63 prosenttia oli sertifioitua. Ongelmana tässä on, että olemme asiassa Fazerin oman ilmoituksen varassa. Kuluttaja ei voi tarkistaa paljonko hänen ostamassaan Fazerin suklaassa on sertifioitua raaka-ainetta eikä valita Fazerin käyttämien sertifiointien välillä. Jos kaikki yritykset pienistä suuriin toimisivat Fazerin tavoin, erilaisten vastuullisuusväittämien viidakossa kukaan ei enää tietäisi ketä uskoa. Fazerin viestintä vetää mattoa sertifiointijärjestelmien uskottavuuden alta.

Yritysten omat hankkeet eivät voi korvata riippumattoman kolmannen osapuolen vastuullisuusvalvontaa.

On hyvä, että Fazer on halukas kehittämään viljelijäyhteisöjä ja viljelijöiden elinkeinoa. Kaakaon viljelivät kohtaavat monia haasteita, ja kaikkien halukkaiden panos kaakaon viljelyn kestävyyden kehittämiseen on tervetullutta. Yritysten omat hankkeet, kuten Fazerin viljelijäohjelma, eivät kuitenkaan voi korvata riippumattoman kolmannen osapuolen vastuullisuusvalvontaa. Yrityksen omaa ohjelmaa tulee toteuttaa perustason vastuullisuusvalvonnan lisäksi, ei sen sijasta.

Finnwatch ei ole kannassaan yksin. Joukko suomalaisia päivittäistavarakaupan yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä sekä työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoasiainministeriö allekirjoittivat elokuussa 2015 yhteisen näkemyksen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toimeenpanosta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa. Näkemyksessä todetaan kansainvälisten, kolmannen osapuolen kriteereihin perustuvien standardoitujen sertifiointijärjestelmien olevan aina ensisijainen vaihtoehto uskottavan vastuullisuusvalvonnan toteuttamiseen.

Meillä on Fazerille yksi viesti, ja se on sama kuin jo vuonna 2012: hankkikaa myymillenne suklaatuotteille uskottava kolmannen osapuolen sertifikaatti.

Kuten Fazer tiedotteessaan toteaa, Finnwatch ja Fazer ovat käyneet vuoropuhelua jo useiden vuosien ajan. Viestimme tuntuu kuitenkin kaikuvan kuuroille korville. Kuuntelisiko Fazer kuluttajia?


Anu Kultalahti

Anu on tutkija Finnwatchin Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmassa. Ohjelmassa keskitytään järjestäytymisvapautta, työaikoja, elämiseen riittävää palkkaa ja työturvallisuutta koskeviin kysymyksiin yritysten alihankintaketjuissa kehittyvissä maissa.