Oikeus vahvisti Finnwatchin raportin löydökset

Blogi
Sonja Finér |

Finnwatch sai viime viikolla haltuunsa englanninkielisen käännöksen tutkijanamme toimineen Andy Hallin Thaimaassa saamasta tuomiosta. Nyt juhannuksen jälkeen 38 sivua pitkä asiakirja on luettu, ja listaan siitä tässä blogissa muutamia huomioita.

Ensin nopea kertaus siitä, mistä jutussa on kyse: ananasmehutehdas Natural Fruit haastoi Finnwatchin laskuun työntekijähaastatteluja tehneen Andy Hallin oikeuteen vuonna 2013. Tehdas väitti Hallin syyllistyneen kunnianloukkaukseen kun Finnwatch julkaisi hänen keräämiinsä työntekijähaastatteluihin perustuneen raportin tammikuussa 2013. Raportissa tehdasta epäiltiin työriistosta ja monenlaisista laittomuuksista kuten paperittomien työntekijöiden palkkamisesta ja sosiaaliturvamaksujen maksamatta jättämisestä. Oikeusjupakan tarkempiin yksityiskohtiin voi tutustua täällä.

Tämän vuoden toukokuussa annetussa tuomiossa oikeus oli punninnut yksityiskohtaisesti oikeusistuimelle toimitettua todistusaineistoa. Oikeuden näkemykset vahvistavat lukuisat Finnwatchin raportissa vuonna 2013 esitetyt löydökset:

  • Natural Fruit ei toimittanut oikeuteen uskottavaa todistusaineistoa siitä, että sen palkkaamilla siirtotyöntekijöillä oli asianmukaiset työluvat tai että työntekijöille oli maksettu lainmukaista minimipalkkaa. Uskottavan dokumentaation sijaan tehdas pyrki todistelemaan tätä mm. tuomalla todistajaksi tehtaan johtajan. Oikeus ei pitänyt evidenssiä uskottavana.

  • Oikeus totesi, että dokumenteissa koskien Natural Fruitin työntekijöiden määrää oli merkittäviä ristiriitaisuuksia. Viranomaistarkastuksessa vuonna 2013 tehdas oli ilmoittanut työllistävänsä 854 työntekijää. Samoihin aikoihin vuoden 2012 lopulla tehdas oli kuitenkin ilmoittanut sosiaaliturvan piiriin alle 500 työntekijää. Johtopäätöksenä oikeus totesi tehtaassa työskennelleen Finnwatchin tutkimuksen aikaan noin 200 laittomasti palkattua työntekijää. Todisteita arvioidessaan oikeus päätyi siis arviossaan samaan lukuun, kuin josta Finnwatch raportoi raportissaan.
Oikeus totesi monet tehtaan käytännöt Thaimaan lakien vastaiseksi.
  • Natural Fruitin itsensä oikeuteen tuomien todistajien lausunnoista kävi ilmi monia laittomuuksia, jotka vahvistivat Finnwatchin raportin löydöksiä. Natural Fruitin edustaja vahvisti, että tehdas ei maksa työntekijöille palkkaa silloin kun tehtaalla ei ole tarjota työntekijöille työtä. Työntekijöille ei myöskään aina anneta viikottaista vapaapäivää tai vapaata kansallisina vapaapäivinä ja jotkut joutuivat tekemään pakollisia ylitöitä. Tehdas kertoi oikeudelle myös takavarikoineensa aikaisemmin työntekijöiden passeja sekä vähentäneensä työntekijöiden palkoista työvaatteiden ja varusteiden kustannuksia. Tehtaalla oli myös ongelmia työtapaturmien ja sairaslomien korvaamisessa. Oikeus totesi kaikki edellä mainitut käytännöt Thaimaan lakien vastaiseksi.

  • Natural Fruit toi oikeudenkäyntiin tehtaan johdon lisäksi todistajaksi yhden nykyisistä myanmarilaisista siirtotyöntekijöistään, joka pyrki todistuksessaan puhdistamaan tehtaan maineen ja syytti Andy Hallia valehtelusta. Oikeus ei pitänyt todistajaa uskottavana, sillä hän oli todistuksen aikana Natural Fruitin palkkalistoilla. Tuomiossa todetaan myös Natural Fruitin todistajien todistajalausuntojen olleen keskenään ristiriitaisia (ks. edelliset kohdat esiin tulleista laittomuuksista).

  • Sen sijaan oikeus piti uskottavana kolmen muun oikeudenkäynnissä todistaneen Natural Fruitin entisen työntekijän kertomusta, jotka kertoivat puolustuksen todistajina lukuisista laittomuuksista työsuhteensa aikana. Oikeus katsoi, että näillä todistajille ei ollut syytä kertoa oikeudessa väärää todistusta tehtaan työoloista, sillä todistajille ei ollut omaa intressiä asiassa.

  • Yhteenvetona tuomari piti näytettynä, että Natural Fruit oli kohdellut työntekijöitä huonosti tavalla, joka oli kuvailtu Finnwatchin raportissa.

  • Lisäksi oikeus totesi, että Natural Fruitia oli pyritty lähestymään raporttia kirjoitettaessa useita kertoja. Oikeus piti näytettynä että Natural Fruit oli saanut Finnwatchin lähettämiä viestejä, mutta että tehdas päätti itse olla osallistumatta vuoropuheluun Finnwatchin tai Hallin kanssa. Oikeus piti täten näytettynä, että Finnwatch oli pyrkinyt kuulemaan tutkimushankkeen aikana Natural Fruitia ja sisällyttämään yrityksen huomiot tutkimusraporttiin.

  • Edellä mainituista syistä johtuen oikeus piti Finnwatchin raporttia yleisen edun mukaisena ja katsoi ettei raportin julkaiseminen ollut rikos.
Raportin julkaiseminen ei ollut rikos.

Natural Fruitin Andy Hallia vastaan nostamien lukuisten oikeusjuttujen monenlaisten ja -laatuisten käänteiden jälkeen tuomio oli helpottavaa luettavaa. Samaa ei nimittäin voi sanoa kaikista aiemmista tuomioista – esimerkiksi maaliskuussa Thaimaassa Hallille lätkäistiin 20 sekunnin mittaisesta haastattelusta maksettavaksi yli 200 000 euron vahingonkorvaukset heppoisin perustein.

Nyt annetussa tuomiossa sen sijaan on punnittu huolellisesti erilaisia todisteita ja osapuolten sekä heidän oikeuteen tuomien todistajiensa motiiveja. Tuomio nostaa toiveita siitä, että linja jatkuu myös korkeimmassa oikeudessa, jonne juttu etenee seuraavaksi kun Natural Fruit valittaa tuomiosta. 

Toisaalta tuomio herättää myös kysymyksiä. Tietojemme mukaan Natural Fruit ei ole edelleenkään joutunut minkäänlaisten viranomaistoimenpiteiden kohteeksi, ketään ei ole saatettu vastuuseen laittomuuksista eikä työntekijöille ole korvattu mitään. Andy Hall, Finnwatch ja lukuisat muut puolustuksen oikeudenkäyntiä tukeneet tahot sen sijaan ovat käyttäneet jo viiden vuoden ajan aikaa ja resursseja absurdiin oikeustaisteluun Natural Fruitin kunnianloukkaussyytteitä vastaan.

Puuta koputtaen alkaa näyttää siltä, että oikeus voittaa lopulta ja Andy Hall saa kenties elämänsä takaisin vuosikausia kestäneen oikeudellisen häirinnän jälkeen. Mutta saako paha palkkansa? Sitä en osaa vielä sanoa.


Sonja Finér

Sonja on Finnwatchin toiminnanjohtaja. Hän johtaa järjestön hallintoa ja viestintää ja vastaa Finnwatchin työelämän oikeuksiin liittyvästä tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä.