Valtionyhtiöt pellossa

Blogi
Sonja Finér |

Vaikka Posti ja Veikkaus ovat olleet eniten julkisuudessa, ei muillakaan valtionyhtiöllä mene sen lujempaa.

Veroskandaalista toiseen jo vuosia rypenyt Fortum nousi tällä viikolla taas otsikoihin verojärjestelyjensä takia. Mediatietojen mukaan Fortum on hankkinut osakkuusyhtiö Uniperin veroparatiisi Irlannissa sijaitsevan tytäryhtiön kautta välttääkseen veroja Suomessa ja Saksassa. 

Uniper-kaupan ongelmat eivät rajoitu veroihin. Uniper, josta Fortum omistaa pian selvän enemmistön, tuottaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin koko Suomen valtio. Paitsi, että kivihiiltä ja maakaasua polttava yhtiö on itse ilmastopahis, se koettaa myös estää muita kieltämästä kivihiilen käytön. Uniper uhkailee Alankomaissa korvausvaatimuksilla jos Alankomaat ajaa kivihiilen energiakäytön alas vuoteen 2030 mennessä. Aika noloa ilmastotavoitteillaan maailman maineeseen pyrkivälle Suomelle.

Valtionyhtiöiden touhut hävettävät myös päiväntasaajan toisella puolen.

Valtionyhtiöiden touhut hävettävät myös päiväntasaajan toisella puolen. Ympäristöjärjestöissä on viime viikkoina ihmetelty miksi Suomen valtio rahoittaa valtavaa energiaturvehanketta Ruandassa samaan aikaan kun meillä kotimaassakin halutaan ilmastosyistä ajaa alas energiaturpeen käyttö. Rahaa tähän turvemultaa pölisevään projektiin on kauhottu niin kehitysyhteistyövaroista kuin valtion vientiluotoista. Mukana häärivät valtionyhtiöt Finnfund, Finnvera ja Fortum kavereinaan joukko turvetyökoneita valmistavia suomalaisia firmoja.

Suomi rahoittaa Ruandassa HQ Powerin turvevoimalaa, joka on valmistuessaan Afrikan suurin. Kuva: HQ Power

Tuloksena on lisää fossiilista energiaa, joka tulee ajaa nopeassa aikataulussa alas jos mielimme pitää maapallon lämpenemisen kurissa. Missä järki? 

Valtionyhtiöt voidaan onneksi kohta laittaa ruotuun. Hallitus valmistelee parhaillaan valtion omistajaohjauspolitiikkaa koskevaa periaatepäätöstä. Paperi on tärkeä, sillä se linjaa ne periaatteet, joilla valtionyhtiöiden on jatkossa toimittava. Yleisen omistajaohjauspolitiikan lisäksi tekeillä on ulkoministeriössä Finnfundin omistajaohjausmuistio, jolla ministeriö ohjaa nimenomaan Finnfundin toimintaa. 

Tässä lyhyt lista asioista, jotka näistä papereista pitäisi ainakin löytyä:

  • Kaikkien valtionyhtiöiden tulee velvoittaa sopeuttamaan toimintansa 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen. Tämä tarkoittaa mm. kivihiilen nopeaa alasajoa ja fossiilisten investointien lopettamista. 
  • Aggressiivinen verosuunnittelu tulee kieltää, ja se tulee määritellä OECD:n määritelmän mukaisesti. Valtionyhtiöille annettu veroraportointiohje tulee korjata, ja yhtiöt tulee velvoittaa raportoimaan veroistaan aidosti maakohtaisesti ja riittävän kattavilla tunnusluvuilla.
  • Valtionyhtiöt tulee velvoittaa noudattamaan YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevia periaatteita ja niihin sisältyvää huolellisuusvelvoitetta. Huolellisuusvelvoitteen noudattaminen edellyttää ihmisoikeusriskien tunnistamista ja arvioimista, ihmisoikeusriskien vähentämistä sekä jo toteutuneiden negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten korjaamista.

Kaikki edellä listatut asia ovat hallitusohjelman mukaisia. Ohjelmassa on luvattu puuttua aggressiiviseen verosuunnitteluun, olla edelläkävijä yritysvastuussa ja näyttää globaalina edelläkävijänä tietä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Omistajaohjauksen periaatteita laadittaessa hallituksella on tuhannen taalan paikka näyttää, että julkilausutut poliittiset tavoitteet otetaan tosissaan.

Kuva: Turvekone Ruandassa. Kuvankaappaus Suokone Oy:n videolta.


Sonja Finér

Sonja on Finnwatchin toiminnanjohtaja. Hän johtaa järjestön hallintoa ja viestintää ja vastaa Finnwatchin työelämän oikeuksiin liittyvästä tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share to Linkedin Share to Google Plus Share by Email