Kokoomuksen veromallit vievät väärään suuntaan

Blogi
Sonja Finér |

Kokoomuksen mallissa rikkaimpien ei tarvitsisi maksaa perinnöistään enää lainkaan veroa, sillä heillä ei ole tarvetta realisoida perintönä saatavaa omaisuuttaan. Pieni- ja keskituloisten perinnönsaajien, joilla on rikkaita useammin tarve realisoida perintönsä, verotus sen sijaan saattaa joissain tapauksissa jopa kiristyä, sillä myyntivoittovero on paljon nykyistä perintöveroa suurempi.

Ehdotettu malli lisää entisestään verovälttelyä.

Ehdotettu malli lisää entisestään verovälttelyä, sillä se poistaa verottajalta jälleen yhden mahdollisuuden verottaa sijoituksia. Edellinen hallitus, jossa kokoomus oli mukana, ajoi Suomeen useita verotusta siirtäviä muutoksia: Sipilän hallitus legitimoi vakuutuskuoret ja loi osakesäästötilit. Näitä käyttämällä koko sijoitusomaisuus voidaan laittaa verovapaasti kasvamaan korkoa korolle pankin tai vakuutusyhtiön tarjoamaan sijoituskuoreen. Kuorissa veroja ei makseta osinkotuloista tai myyntivoitoista, ellei rahoja nosteta ulos. Jos perintövero poistettaisiin, veroja sijoitustuotoista ei maksettaisi enää silloinkaan, kun omaisuus luovutetaan eteenpäin perillisille.

Jos joku tulevista sukupolvista haluaa joskus nostaa rahat ulos kuoresta, hän voi maksimoida verohyötynsä muuttamalla sopivaan maahan, jossa myyntivoittoveroja ei peritä. Harmaan talouden selvitysyksikkö on jo nyt raportoinut verosyistä tehtyihin asuinkirjojen siirtoihin liittyvän verosuunnittelun ja suoranaisen verovilpin lisääntymisestä. Finnwatchin oma tänä vuonna julkaistu selvitys toi esiin, että varakkaimmat suuntaavat paljon muita useammin myyntivoittoveroparatiiseihin. Tämän porsaanreiän sulkemiseksi on Suomessa ehdotettu arvonnousuveroa, mutta kokoomus on yksi niistä puolueista, jotka ovat asettuneet vastustamaan sitä. Veropohjan aukko säilyttämällä kannustetaan verovälttelyyn ja muuttamaan kirjat pois Suomesta.

Ekologinen kriisi edellyttää jakamista – pääomien verotus on myös ilmastokysymys

Valtioneuvosto järjesti viime viikolla keskustelun oikeudenmukaisesta siirtymästä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Oikeudenmukainen siirtymä on välttämätöntä, sillä esimerkiksi IPCC on todennut, että sen mallinnuksissa puolentoista asteen tavoite saavutetaan vain hyvin harvoin, jos eriarvoisuus ja köyhyys lisääntyvät. Tilaisuudessa keinoja oikeudenmukaiseen siirtymään esitellyt Aalto yliopiston professori Minna Halme peräänkuulutti pääomien verotusta ja verovälttelyn torjuntaa keinona oikeudenmukaisen siirtymän varmistamisessa. Hän korosti, että vaurauden polarisaatio on uhka yhteiskuntarauhalle. Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen taas muistutti päättäjiä niin sanotusta Tinbergenin säännöstä – siitä, että ilmastopoliittisia toimenpiteitä ja tulonjakoa ei välttämättä voida edistää samoilla instrumenteilla. Tästä seuraa, että ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuden varmistamiseen kannattaa käyttää siihen parhaiten soveltuvia instrumentteja. Progressiivinen verotus ja tiiviit veropohjat ovat nyt ja tulevaisuudessa tällainen instrumentti.

Ihmiskunnan on opittava jakamaan sitä, mitä meillä jo on.

Pienen Suomen veropoliittiset ratkaisut kiinnostavat koko maailmaa, olemmehan luvanneet olla ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta. Sen saavuttaminen on iso poliittinen haaste, sillä maapallolla on ongelma: väestö kasvaa koko ajan, mutta luonnonvaroja tarjoavat ekosysteemit on jo nykyisellä kulutuksella ajettu henkitoreisiin. Taloudellista hyvinvointia ei voida enää lisätä ottamalla käyttöön uusia luonnonvaroja ja kasvattamalla niiden käyttöön kytkeytynyttä taloutta. Sen sijaan ihmiskunnan on opittava jakamaan sitä, mitä meillä jo on. Rikkain prosentti omistaa yli puolet kaikesta varallisuudesta, ja jos mitään ei tehdä, vuosikymmenen loppuun mennessä rikkaimpien varallisuus kasvaa yli 60 prosenttiin. Tähän tulee puuttua.

Taloudellisen eriarvoisuuden kasvaminen on globaali ongelma eikä Suomi ole tässäkään lintukoto. Myös meillä huonot veropoliittiset ratkaisut ovat omalta osaltaan kääntäneet niin varallisuuserot kuin absoluuttiset tuloerot kasvuun. Erityisesti kaikkein rikkaimmat ovat yritys- ja pääomatuloveropohjan aukkojen takia Suomessakin karanneet aivan omiin varallisuussfääreihinsä.

Korona- ja ilmastokriisi ovat saaneet niin OECD:n kuin YK:n asiantuntijat ehdottamaan pääomien verotuksen kiristämistä ja taloudellisen eriarvoisuuden torjuntaa. Rikkaimpien verovälttelymahdollisuuksien lisääminen kokoomuksen ajamilla tavoilla vie päinvastaiseen suuntaan. Talous- ja ilmastopuolueeksi profiloitumista yrittävän puolueen voisi olla hyvä vielä harkita linjojaan.


Sonja Finér

Sonja on Finnwatchin toiminnanjohtaja. Hän tutkii yritystoiminnan vastuullisuutta ja vastaa Finnwatchin vaikuttamistyöstä.