Finnwatch on jäsenenä seuraavissa yritysvastuuverkostoissa:

 

eccj

ECCJ on kansalaisjärjestöjen, ammattiyhdistysten ja akateemikkojen yhteenliittymä, joka edistää yritysvastuuta, läpinäkyvyyttä ja uhrien oikeusturvaa ajamalla eurooppalaista lainsäädäntöä.

 

 

 

Vuoden 2015 alussa käynnistynyt kolmivuotinen Supply Cha!nge -hanke tuo yhteen 29 kansalaisjärjestöä ympäri Eurooppaa sekä yhteistyökumppaneita globaalista etelästä. Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja Euroopan markkinoilla myytävien kaupan oman merkin tuotteiden tuotantoketjuissa esiintyviin ympäristö- ja ihmisoikeusongelmiin. Finnwatchin rooli hankkeessa on tehdä tutkimusta kaupan oman merkin tuotteiden tuotanto-oloista.

 

 

 
oecd watch OECD Watch on kansainvälinen järjestöverkosto, joka seuraa OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattujen ohjeistojen toimeenpanoa eri maissa.

 

 

 
Finnwatch on maailmanlaajuisen Financial Transparency -koalition liittolaisjärjestö. Koalitio kokoaa yhteen kansalaisjärjestöjä, hallituksen edustajia ja asiantuntijoita eri puolilta maailmaa tekemään työtä reilun ja läpinäkyvän globaalin rahoitusjärjestelmän luomisen puolesta. Koalition tavoitteena on tyrehdyttää erityisesti kehittyvien maiden talouksia kurittavat laittomat rahavirrat.
 

 

 

Finnwatch on jäsen vero-oikeudenmukaisuutta edistävässä eurooppalaisessa Tax Justice Europe -koalitiossa, joka puolestaan on osa maailmanlaajuista Global Alliance for Tax Justice -koalitiota. Koalitioon kuuluu satoja kansalaisjärjestöjä, aktivisteja sekä ammattiliittoja, jotka kampanjoivat läpinäkyvän, demokratian periaatteita noudattavan, kansainvälisesti oikeudenmukaisen verojärjestelmän puolesta.
 

 

 

Thai Seafood Working Group

Kansainvälinen järjestökoalitio, joka seuraa Thaimaan kalateollisuuden työoloja. Koalitio tekee tutkimusta ja vaikuttamistyötä sekä laatii julkisia kannanottoja tavoitteenaan vähentää työriistoa ja ihmiskauppaa Thaimaan kalateollisuuden arvoketjuissa.
 

 

 

Palm Oil Coalition

Finnwatch on mukana yhdysvaltalaisen Rainforest Action Networkin koordinoimassa palmuöljykoalitiossa. Verkosto koordinoi globaalia yhteistyötä palmuöljyteollisuuden vastuullisuuden edistämiseksi ja on muun muassa laatinut kansainväliset periaatteet työelämän oikeuksien huomioimiseksi palmuöljytuotannossa.

 

 

 

Finnwatchers-verkosto

Finnwatch ylläpitää yritysvastuukysymyksistä kiinnostuneiden kansalaisjärjestötoimijoiden ja tutkijoiden epämuodollista Finnwatchers-verkostoa. Verkostosta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä osoitteeseen info(a)finnwatch.org.

 

 

 

stdClass Object ( [image_intro] => [float_intro] => [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

© Finnwatch 2019
Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share to Linkedin Share to Google Plus Share by Email