SUP-lautojen vastuullisuus on usein hämärän peitossa

Tutkimusartikkelit

Hawaijilta maailmalle levinnyt surffauksen kantamuoto Stand Up Paddling (SUP), eli tuttavallisemmin suppailu on Suomessakin vakiinnuttanut asemansa suosittuna kesäharrastuksena. Suomen markkinoilla on kymmeniä erilaisia SUP-brändejä, ja valikoimissa on satoja euroja maksavia komposiittilautoja sekä usein halvempia retkikäyttöön sopivia pumpattavia muovilautoja. Suurin osa laudoista on peräisin Aasian riskimaista, mutta alan kansainvälisten brändien verkkosivuilta löytyy kuluttajille vain vähän tietoa tuotteiden vastuullisuudesta.

Tässä artikkelissa Finnwatch vertailee 11 Suomessa markkinoilla olevan SUP-lautamerkin vastuullisuutta. Artikkeli perustuu yrityksille lähetettyihin kyselyihin sekä erilaisten auditointi- ja vastuullisuusraporttien läpikäymiseen.

Avoimuudesta pisteitä Bestwaylle, Starboardille ja Aqua Marinalle

Bestway- ja Aqua Marina -merkkisiä SUP-lautoja Suomeen maahantuova Tammer Brands sekä muun muassa Starboard-merkin lautojen maahantuoja Rautio Sports antoivat Finnwatchille paljon tietoja lautojen vastuullisuudesta. Sekä Bestway- että Aqua Marina -brändien laudat ja Stardboardin pumpattavat SUP-laudat on valmistettu Kiinassa, vastuullisuusauditoiduissa tehtaissa. Auditoinnit on tehty Amfori BSCI -järjestelmän piirissä, ja kaikki kolme tehdasta ovat saaneet niistä kokonaistulokseksi tyydyttävän C-arvosanan.

Sekä Aqua Marina -lautoja että Starboardin pumpattavia lautoja valmistavat tehtaat ovat saaneet kahdesta erillisestä arviointikohteesta arvosanaksi heikon D:n (insufficient): tehtaiden vastuullisuutta koskeva johtamisjärjestelmä on todettu puutteelliseksi ja työntekijöiden työtunteihin liittyen on havaittu puutteita. Bestway-lautoja valmistava tehdas sen sijaan oli saanut D:n arvosanaksi vain työtunteja koskevassa kategoriassa. Eniten parhaita A-arvosanoja auditoinnin eri osa-alueista oli kuitenkin Starboardin pumpattavat laudat valmistavalla tehtaalla.

Taulukko 1: Tehtaiden vastuullisuuden vertailua amfori BSCI -auditointien arviointikohteittain.

Pitkät työpäivät, vähäiset vapaat ja liialliset ylityöt ovat yleinen ongelma Kiinassa. Rautio Sports välitti Finnwatchille Starboardin pumpattavia lautoja valmistavan tuotantolaitoksen koko auditointiraportin, josta käy ilmi tarkemmat, tuotantolaitoskohtaiset työolot. Raportin mukaan tehtaan johto ei ole ollut täysin perillä kaikista lakisääteisistä vaatimuksista, ja siksi osa työntekijöistä ei ole ollut sosiaalivakuutusten piirissä ja tehtaalla on tehty laittoman pitkiä ylityötunteja. Auditointi löysi huomautettavaa myös suojavarusteiden käytöstä. Tehdas kuitenkin maksaa työntekijöille enemmän kuin vain minimipalkkaa, ja vaikka tehtaalla ei auditointiraportin mukaan ole toimivaa ammattiliittoa, työntekijät ovat valinneet joukostaan edustajan ajamaan mahdollisia työoloja koskevia valituksia johdon kanssa. Tehtaan syrjimättömyyttä sekä lapsi- ja pakkotyön kieltoa koskevista linjauksista ja käytännöistä ei löytynyt moitittavaa.    

Kaikkien lautojen vastuullisuusvalvonta ei vakuuta

Toisin kuin Bestwaylla, Aqua Marinalla ja Starboardilla (pumpattavien lautojen osalta), monien muiden lautabrändien tehtailla ei ollut käytössä kolmannen osapuolen toteuttamaa ihmisoikeudet kattavaa vastuullisuusvalvontaa. Brändeistä Asenne, Red Paddle, NSP, Saimaa SUP ja Starboard (kovien lautojen osalta) kertoivat käyvänsä itse paikan päällä tehtailla, ja valvovansa näin tuotannon asianmukaisuutta. Myös osa suomalaisista maahantuojista ja jakelijoista sanoi vierailevansa edustamiensa brändien laudat valmistavissa tehtaissa.

Finnwatch ei pidä brändien tai maahantuojien itsensä suorittamaa valvontaa uskottavana tapana varmistua aasialaisten tuotantolaitosten vastuullisuudesta. Valvojan oman riippumattomuuden lisäksi työolojen tutkiminen edellyttää paikallisen lainsäädännön ja ihmisoikeuksien tuntemusta, kielitaitoa ja muuta erityisosaamista.

Ilmastovastuullisuutta ei ole juurikaan huomioitu

Ilmastovastuullisuuden osalta SUP-laudoista ja niitä valmistavista tehtaista on saatavilla vain vähän tietoa. Bestwayn tehdas käyttää lautojen tuotantolinjalla paikallisesta sähköverkosta tulevaa sähköä, joka Kiinan tapauksessa on tavallisesti hiilivoimaa. Myös Asenne-lautoja valmistava kiinalainen tehdas saa sähkönsä pääasiassa paikallisesta sähköverkosta. Saimaa SUPin laudat valmistava kiinalaistehdas käy tuuli- ja hiilivoimalla. Muiden selvityksessä mukana olleita lautoja valmistavien tehtaiden energiasta ei saatu tietoa.

Vain yksi Finnwatchin kyselyssä mukana olleista lautabrändeistä, Starboard, on laskenut joidenkin tuotteidensa hiilidioksidipäästöjä ja koko yrityksen hiilijalanjäljen. Esimerkkilaskennassa käytetty yrityksen ilmastoystävällisin Whopper Blue Carbon -lauta tuottaa valmistuksensa aikana 95,7 kiloa hiilidioksidipäästöjä. Saman verran päästöjä syntyy jos ajaa bensakäyttöisellä autolla noin 550 kilometriä.

Whopper Blue Carbon -laudan hiilidioksidipäästöjen jakauma. Lähde: Starboard 2019.

Lähes puolet yrityksen lautojen ilmastopäästöistä on peräisin energiantuotannosta. Yritys kertookin raportissaan pyrkivänsä vaikuttamaan tulevaisuudessa siihen, että sen alihankkijat siirtyvät käyttämään uusiutuvaa energiaa. Starboard kompensoi yrityksen tuottamat kokonaispäästöt (3 003 tonnia CO2ekv vuonna 2019) tukemalla mangrovemetsien istutusta Myanmarissa. Yritysten ilmastovastuullisuuden kannalta keskeistä on ensin vähentää yritystoiminnasta aiheutuvat päästöt minimiin, ja kuitata kompensoimalla vain ne päästöt, joita ei ole mahdollista vähentää.

Osasta lautoja ei saatu mitään vastuullisuustietoja

Useita SUP-lautabrändejä jakeleva Stadium ja Fanatic-lautoja jakeleva Twentyknots eivät vastanneet lainkaan Finnwatchin kysymyksiin. Fanatic-lautojen osalta vastauksia etsittiin brändiä hallinnoivalta itävaltalaiselta Boards & More -yhtiöltä, mutta kahden viikon jälkeen Fanatic-brändin puolesta ilmoitettiin, ettei vastauksia kysymyksiin pystytä antamaan annetussa aikataulussa. Myös Bear & Waterilta saadut tiedot Pelican-, Boardworks-, Aquadesign- ja Conquest-brändeistä olivat suppeita, ja niiden perusteella lautojen vastuullisuutta on vaikeaa arvioida. Finnwatch katsoo, että suurin osa esitetyistä vastuullisuuskysymyksistä ovat perustietoja, jotka kuluttajalle pitäisi tarjota ilman erillisiä kyselyitäkin. 

Vertailutaulukko SUP-lautamerkkien vastuullisuustiedoista

BrändiValmistusmaa ja tuotantolaitos3. osapuolen suorittamaa vastuullisuus- valvontaa tehtaallaTyöolojen tilanne tehtaallaTuotantolaitoksen käyttämä energiaTuotekohtainen hiilijalanjälki tiedossa
Red PaddleKiina, tuotantolaitoksen nimeä ei kerrotaeiei tiedossaei vastaustaei
NSPThaimaa, Cobra Internationaleiei tiedossaei tiedossaei
Starboard –
kovat laudat
Thaimaa, Cobra Internationaleiei tiedossaei tiedossaesimerkkituotteiden osalta kyllä (myös yrityksen koko hiilijalanjälki laskettu)

Starboard –
pumpattavat laudat

Kiina, Fujianin provinssi, Onesun Sports Technologykyllätyöoloissa puutteitaei tiedossaei (yrityksen koko hiilijalanjälki laskettu)
PelicanKanada, tuotantolaitoksen nimi ei tiedossa(Kanada ei ole riskimaa)ei tiedossaei tiedossa
BoardworksKiinaei tiedossatyöolot eivät tiedossaei tiedossaei tiedossa
AquadesignKiinaei tiedossatyöolot eivät tiedossaei tiedossaei tiedossa
Aqua MarinaKiina, tuotantolaitoksen nimeä ei kerrotakyllätyöoloissa puutteitaei tiedossaei
ConquestKiina, ReiHoungei tiedossatyöolot eivät tiedossaei tiedossaei tiedossa
AsenneKiina, Guangdongin provinssi, tuotantolaitoksen nimeä ei kerrotaeiei vastaustavähän aurinkoenergiaa, suurimmaksi osaksi ostoenergiaa verkosta (joka Kiinassa tavallisesti hiilivoimaa)ei vastausta
Saimaa SUPKiina, tuotantolaitoksen nimeä ei kerrotaeiei tiedossatuuli/hiiliei
BestwayKiina, Bestway (Nan Tong) Recreation Corpkyllätyöoloissa puutteitaostoenergia kansallisesta verkosta (joka Kiinassa tavallisesti hiilivoimaa)ei


Yhteenveto

Suuri osa markkinoilla olevista SUP-laudoista tuotetaan maissa, joissa tuotannossa on kohonnut riski ihmisoikeusloukkauksiin. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta suomalaiset SUP-lautojen jakelijat ja maahantuojat eivät ole selvittäneet markkinoimiensa lautojen sosiaalista tai ekologista vastuullisuutta.

Vastuullisuusvertailussa edukseen erottuivat Bestway, Aqua Marina ja Starboard, joiden käyttämillä tuotantolaitoksilla oli käytössään kolmannen osapuolen vastuullisuusvalvontaa. Uskottava vastuullisuusvalvonta mahdollistaa ongelmien esiin tulemisen ja niihin puuttumisen. Auditoinnit olivat edellä mainittuja lautoja tuottavissa tehtaissa löytäneet ongelmia muun muassa liiallisia ylitöitä koskien. Pelican-laudat tuotetaan maahantuojan mukaan Kanadassa, jota ei lueta työelämän oikeuksia koskien riskimaaksi.

Läpinäkyvät tuotantoketjut mahdollistavat epäkohtien tuomisen brändien tietoisuuteen.

Vain NSP-, Starboard-, Conquest- ja Bestway kertovat laudat valmistavien tuotantolaitosten nimet julkisuuten. Läpinäkyvät tuotantoketjut mahdollistavat sidosryhmille ja tehtaiden työntekijöille tuotanto-oloja koskevien mahdollisten epäkohtien tuomisen brändien tietoisuuteen, ja sitä kautta ongelmia voidaan korjata.

Ekologisen vastuullisuuden osalta kärkeen nousi Starboard, joka oli laskenut sekä koko yrityksen että yksittäisten esimerkkituotteiden hiilijalanjälkiä. Yrityksellä on myös toimenpiteitä jalanjälkensä pienentämiseksi sekä päästöjen kompensoimiseksi.

Starboardin laatimista hiilijalanjälkilaskelmista nähdään, että noin puolet SUP-laudan hiilidioksipäästöistä muodostuu valmistusvaiheen energiankulutuksesta. Tästä huolimatta useimpien lautojen kohdalla laudat valmistavien tuotantolaitosten energian lähde ei ollut vastaajilla tiedossa. Sama ongelma havaittiin laajemmin Finnwatchin viime vuonna julkaisemassa laajassa selvityksessä. Ilmastokriisin selättämiseksi yrityksillä eri toimialoilla onkin paljon kotitöitä tehtävänä. Tutkimuksen mukaan 67 prosenttia suomalaisista katsoo, että yritysten tulisi kertoa kuluttajille markkinoimiensa tuotteiden hiilijalanjälki. Yli puolet (56 %) suomalaisista on valmiita velvoittamaan yritykset tähän lainsäädännöllä.

Finnwatch suosittelee yrityksiä selvittämään tuotteidensa alkuperän. Jos hankintaa tehdään riskimaista, tulisi varmistaa, että tuotantolaitoksella on käytössä uskottavaa vastuullisuusvalvontaa, jonka avulla epäkohtiin voidaan puuttua. Kuluttajien kannattaa vaatia aktiivisesti tietoja ostamiensa tuotteiden taustoista. Omaksi ostamisen sijaan on hyvä harkita myös vähähiilistä kiertotaloutta tukevaa SUP-laudan vuokraamista. Moni Finnwatchin kyselyyn valikoitunut yritys tarjoaa myös vuokrauspalveluita. 

Kuva: Panu Kosonen / Outdoors Uusimaa. Kuvaa on käsitelty. Artikkelin laatimista on tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroista.