Kansainväliset järjestöt ICAR ja ECCJ arvioivat Suomen yritysvastuuta koskevan toimeenpano-ohjelman tänään julkaistussa raportissa. Vaikka Suomi saa kiitosta avoimuudesta, epämääräiset tavoitteet ja konkretian puute herättävät arvostelua.

Yritysvastuujärjestöt International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) sekä European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) julkaisivat tänään vertailevan raportin, jossa tarkastellaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansallisia toimeenpanosuunnitelmia.

Tähän mennessä neljä maata on julkaissut YK:n periaatteet toimeenpanevat kansalliset suunnitelmansa. Suomen suunnitelman lisäksi joukossa ovat mukana Iso-Britannia, Tanska ja Alankomaat.

ICARin ja ECCJ:n laatimassa arvioinnissa otettiin huomioon toimeenpanosuunnitelmien sisällön lisäksi myös laadintavaiheen käytännöt kussakin valtiossa. Suomi saa kiitosta erityisesti prosessin avoimuudesta ja siitä, että kansalaisjärjestöjä on kuultu prosessin eri vaiheissa.

Sisällöllisesti Suomi saa kiitosta toimeenpanosuunnitelman laaja-alaisuudesta. Tämän lisäksi raportin mukaan on hyvä, että suunnitelmaan on määritelty jokaiselle tavoitekohdalle oma vastuuministeriö sekä aikaraja, jolloin tavoite tulisi olla toteutettuna.

ICAR ja ECCJ kuitenkin toteavat raportissaan, että Suomen toimeenpanosuunnitelmassa on tavoitekohtia, jotka ovat sellaisinaan liian epämääräisiä, eivätkä anna konkreettista tietoa siitä, miten tavoite tullaan toteuttamaan.

Myös tavoitteiden perustuminen vapaaehtoisuudelle saa kritiikkiä.

Syyskuussa hallituksen iltakoulussa hyväksytty Suomen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toimeenpanosuunnitelma ei esitä muutoksia kansalliseen lakiin vaan keskittyy vapaaehtoisuuteen, dialogiin, koulutukseen ja tutkimukseen.

Suomesta ICARin ja ECCJ:n raportin kommentointiin osallistuivat Finnwatch ja Kepa. Lue raportti täällä >>

Creative Commons -⁠lisenssi
Tämä teos, jonka tekijä on Finnwatch, on lisensoitu
Creative Commons Nimeä-⁠EiKaupallinen-⁠EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -⁠lisenssillä.