Työntekijöiden asuntoja Samut Sakhonissa. Kuva: Finnwatch


Kansainvälisen huomion kohteena jo vuosia olleet Suomen markkinoille tonnikalaa tuottavat tehtaat Thaimaan Samut Sakhonissa ovat parantaneet työolojaan, kertoo Finnwatchin tänään julkaistu seurantaraportti.

Siirtotyöntekijöiden passeja ei enää takavarikoida ja heillä on kirjalliset työsopimukset, työturvallisuutta on lisätty ja sosiaaliturva on parantunut.

Ongelmia löytyy kuitenkin edelleen: työpaikoilla esiintyy syrjintää ja osa siirtotyöntekijöistä raportoi maksavansa korkeita rekrytointimaksuja. Jäljellä olevien ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan yhteistyötä tehtaiden, niiltä ostavien päivittäistavarakauppojen ja siirtotyöntekijöitä aidosti edustavien järjestöjen välillä.

– Siirtotyöntekijöiden on edelleen vaikeaa saada ääntään kuuluviin. Tehtaiden valitusmekanismit ja työntekijäkomiteat eivät toimi toivotulla tavalla eivätkä työntekijät pysty neuvottelemaan työehdoistaan, sanoo tutkimuksesta vastanneen Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Merkittävin seurantaraportissa löytynyt puute liittyy virallisen MoU-prosessin kautta Myanmarista Thaimaahan tulevien työntekijöiden rekrytointimaksuihin. Työntekijät joutuvat maksamaan satoja euroja erilaisia kuluja päästäkseen töihin Sea Value -konsernin Unicord-tehtaisiin.

– Tonnikalatehtaiden ja Thaimaan tonnikalateollisuuden tulee kieltää rekrytointimaksujen periminen työntekijöiltä. Työntekijöiden velkaantumista aiheuttavat rekrytointimaksut tulee kieltää myös eurooppalaisten ostajien vastuullisuusvaatimuksissa, Vartiala toteaa.

Euroopan Unioni on ryhtynyt toimiin estääkseen Thaimaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (ns. IUU fishing). Ongelma liittyy keskeisesti myös kalastusalusten työoloihin, joilta on tavattu pakkotyötä ja ihmiskauppaa. Tänään julkaistu raportti huomauttaa, että tehtaiden oman alihankintaketjun valvonta on vielä alkutekijöissään.

– Tehtaat odottavat Thaimaan hallitukselta lakimuutoksia tai ovat vasta käynnistämässä omaa valvontaa. Suomessa myytäviin tonnikalapurkkeihin saattaakin päätyä laittomasti tai todella huonoissa työoloissa pyydettyä kalaa, Vartiala sanoo.

Raportissa tutkitut Sea Value- ja Thai Union -konserneihin kuuluvat tehtaat Thai Union Manufacturing ja Unicord tuottavat kaupan oman merkin tuotteita Belgian, Britannian, Liettuan, Viron, Latvian, Suomen ja Slovenian markkinoille. Finnwatch kehottaa ostajia tiiviimpään yhteistyöhön työolojen parantamiseksi.

– Pelkkien auditointien avulla on vaikeaa saada aikaan tarvittavia muutoksia. Jäljellä olevien syrjintään, rekrytointiin ja työntekijöiden heikkoon neuvotteluvoimaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan aitoa yhteistyötä ja vuoropuhelua teollisuuden, ostajien ja paikallisten työntekijöitä edustavien järjestöjen välillä.


Lisätiedot:
Sonja Vartiala
toiminnanjohtaja
Finnwatch ry
sonja.vartiala (a) finnwatch.org
044-5687465

Finnwatchin raportti "Follow-up Study: Improvements at Tuna Fish Factories in Thailand" on ladattavissa täällä >>

F
innwatchin edellinen vuonna 2014 julkaistu seurantaraportti Unicordin ja TUMin tehtaista on ladattavissa täällä >>

Finnwatchin ensimmäinen vuonna 2013 julkaistu raportti Unicordin ja TUMin tehtaista on ladattavissa täällä >>

 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of Finnwatch and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.    

 

Creative Commons -⁠lisenssi
Tämä teos, jonka tekijä on Finnwatch, on lisensoitu
Creative Commons Nimeä-⁠EiKaupallinen-⁠EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -⁠lisenssillä.