Kuva: Flickr Creative Commons/Herr Olsen

 

Kesällä on käyty vilkkaasti keskustelua kehitysyhteistyövaroilla tehtävien sijoitusten verovastuullisuudesta. Yritystoimintaa kehitysmaissa rahoittavan valtioyhtiö Finnfundin todettiin hyödyntävän laajamittaisesti veroparatiiseja (HS 11.7). Finnfundin toimintaa kommentoi myös ulkoministeriön osastopäällikkö Pekka Puustinen (HS 17.7).

Finnfund puolustautui vetoamalla siihen, ettei se tee uusia sijoituspäätöksiä OECD:n Global Forumin laatiman mustan listan maihin rekisteröityihin rahastoihin. Kyseisen listan käyttäminen ei kuitenkaan riitä toiminnan vastuullisuuden takeeksi, sillä siitä puuttuvat keskeisimmät veroparatiisit, kuten esimerkiksi Finnfundin sijoituksissaan hyödyntämät Caymansaaret ja Mauritius.

Finnfundin toiminta on nykyisellään läpinäkymättömämpää kuin tavallisen suomalaisen eläkelaitoksen. Esimerkiksi Ilmarisen tilinpäätöstiedoista on löydettävissä kaikki tiedot eläkelaitoksen rahastojen kotipaikasta – myös silloin kun ne sijaitsevat kiusallisesti pahamaineisissa veroparatiiseissa.

Finnfund selitti veroparatiisien käyttöä sillä, ettei veroja ole tarkoitus maksaa Mauritiuksen kaltaisiin, sijoitusvarojen läpikulkupaikkoina toimiviin verokeitaisiin. Mauritiuksen saama verotulo ei kuitenkaan ole olennaista, vaan se, että veroparatiiseja hyödynnettäessä sijoitusten kohdemaa menettää usein verotuloja. Veroparatiisit ovat sopineet Finnfundin sijoituskohteena olevien kehitysmaiden kanssa alhaisista lähdeverokannoista, minkä seurauksena kehitysmaiden yhtiöistä saatuja myyntivoittoja tai osinko- ja korkotuloja verotetaan kehitysmaissa vain lievästi tai ei lainkaan. Lainamuotoiset sijoitusinstrumentit avaavat oven myös muulle aggressiiviselle verosuunnittelulle.

Puustinen antaa ymmärtää, että Suomen OECD:n kriteereihin pohjaava verolainsäädäntö kieltäisi veroparatiisijoitukset. Tämä ei pidä paikkaansa ja aggressiivinenkin verosuunnitelu on usein laillista.

Finnfundin tulee laatia sijoittajana verovastuullisuuden toimintaohjeet ja avattava huomattavasti yksityiskohtaisemmin rahastojen kotimaat sekä sijoitussalkkujen sisällöt. Sijoituskohteena olevilta suurilta yrityksiltä tulee pyytää maakohtaista veroraportointia. Tavoitteena on oltava kaikista veroparatiisisijoituksista luopuminen.

Ulkoministeriö lupaa kehittää Finnfundin toimintaa. Asiassa on syytä kiirehtiä sillä odotukset Finnfundin rooliin kehitystoimijana ovat kasvamassa. Hallitus on leikkaamassa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden rahoitusta 49 miljoonaa ja siirtää 100 miljoonaa Finfundin pääomittamiseen. Lisäksi rahaa ohjataan 40 miljoonaa muihin yksityisen sektorin lainamutoisiin hankkeisiin.

Finnfund on oikeassa siinä, että veroparatiisien välttäminen on hankalaa ja nykyiset rahastopalvelut ovat kietoutuneet veroparatiisiverkostoihin. Kehitysyhteistyövaroilla tehtävällä toiminnalla ei kuitenkaan voida ylläpitää nykytilannetta, vaan sillä tulee pyrkiä aktiivisesti muuttamaan kehitystä estäviä rakenteita.

 

 Hallitus on jäädyttänyt rahoituskanavamme ja toimintamme on vaarassa. Varmista, että voimme jatkossakin paljastaa yritysten verovälttelyä ja ihmisoikeusloukkauksia. Osallistu joukkorahoituskampanjaamme! 

 

Creative Commons -⁠lisenssi
Tämä teos, jonka tekijä on Finnwatch, on lisensoitu
Creative Commons Nimeä-⁠EiKaupallinen-⁠EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -⁠lisenssillä.