Kuva: Flickr Creative Commons/elycefeliz

 

Finnwatchin uusi selvitys kertoo, että kansainvälisesti toimivat valtioenemmistöiset yhtiöt eivät ole vilpittömästi noudattaneet valtioneuvoston omistajaohjauksen antamaa maakohtaista raportointiohjetta, vaan hyödyntävät kaikki ohjeiston tarjoamat porsaanreiät.

– Valtionyhtiöiden keväällä 2015 julkaisemat raportit ovat enimmäkseen niin puutteellisia, ettei niiden perusteella saa oikeanlaista käsitystä kansainvälisesti toimivien yhtiöiden veronmaksun vastuullisuudesta, toteaa Finnwatchin tutkija ja lakimies Henri Telkki.

Valtio velvoitti enemmistöomisteiset yhtiönsä raportoimaan veronmaksustaan maakohtaisesti ensimmäistä kertaa vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä. Maakohtaisilla raporteilla halutaan tehdä näkyväksi se, pyrkiikö yritys aggressiivisen verosuunnittelun keinoin siirtämään tulonsa matalan verotuksen maihin.

Finnwatchin mukaan tavoite jää toteutumatta.

– Valtionyhtiöt eivät julkista pyydettyjä lukuja edes niiden hyödyntämien veroparatiisien osalta, vaikka tätä nimenomaan korostettiin omistajaohjauksen ohjeessa, Telkki sanoo.

Esimerkiksi Fortum listaa vain osan pyydetyistä tiedoista ja vain osasta liiketoimintamaistaan. Veroluvut jäävät antamatta muun muassa veroparatiiseiksi katsottavista Belgiasta ja Luxemburgista, joissa sillä on rahoitusyhtiöitä. Neste puolestaan taulukoi pyydetyt tiedot ainoastaan Suomen osalta.

Puutteelliset raportit selittyvät osittain valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen antamalla riittämättömällä ohjeistuksella.

– Omistajaohjauksen ohjeistus on epäselvä, raportoitavien tietojen suhteen suppea ja antaa liian vapaat kädet yrityksille päättää esimerkiksi liikesalaisuuksiin vedoten, mitä tietoja ne raportoivat maakohtaisesti, Telkki katsoo.

Finnwatch suosittaa kattavaa maakohtaista raportointia kaikille kansainvälisesti toimiville suurille yrityksille ja yleisen edun kannalta merkittäville yhteisöille. On terveen kilpailun mukaista, ettei keskeisimpiä tilinpäätös- ja omistajatietoja suojata liikesalaisuuksina.

– Yrityksen tulee raportoida julkisesti liikevaihto, ostot, henkilöstömäärä ja -kulut, rahoituskulut, tulos, maksetut verot ja muut olennaiset taloustiedot kaikista maista, joissa sillä on toimintaa. Lisäksi vastuullinen yhtiö julkistaa sen tytäryhtiöiden ja kiinteiden toimipaikkojen tilinpäätöstiedot kustakin toimintamaasta, Telkki luettelee.

Lisätiedot: Henri Telkki
Tutkija ja lakimies
Finnwatch ry
040 410 9710
henri.telkki(at)finnwatch.org

Finnwatchin raportti "Valtioenemmistöisten yhtiöiden veroraportit, Maakohtaiset tiedot edelleen avaamatta” on saatavilla täällä >>

 

 

Hallitus on jäädyttänyt rahoituskanavamme ja toimintamme on vaarassa. Varmista, että voimme jatkossakin paljastaa yritysten verovälttelyä ja ihmisoikeusloukkauksia. Osallistu joukkorahoituskampanjaamme! 

 

Creative Commons -⁠lisenssi
Tämä teos, jonka tekijä on Finnwatch, on lisensoitu
Creative Commons Nimeä-⁠EiKaupallinen-⁠EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -⁠lisenssillä.